Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Ř | Č | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | Ú | V | W | X | Z | 3
Předmět je základní jednotka výuky, jejímž prostřednictvím si student osvojí ucelenou část souboru znalostí a dovedností, potřebnou pro zvládnutí studijního oboru. Za věcný obsah předmětu zodpovídá garant předmětu. Časovou náročnost předmětu zhruba vyjadřuje atribut předmětu rozsah kontaktní výuky. Například rozsah = 2+2  značí, že předmět bude mít týdně dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení týdně. Na závěr semestru musí vyučující provést vyhodnocení, nakolik si ten který student osvojil poznatky a dovednosti, kterých měl během výuky nabýt. Jakým způsobem toto hodnocení vyučující provedou určuje atribut způsob zakončení. U předmětu lze definovat, že předmět je zakončen pouze zápočtem(Z), klasifikovaným zápočtem(KZ), pouze zkouškou(ZK), nebo zápočtem a zkouškou(Z,ZK). Náročnost úspěšného absolvování předmětu je vyjádřena ECTS kreditními body. Výuka předmětu probíhá během semestru. Opakovaně se předmět vyučuje vždy v zimním(Z), nebo v letním(L) semestru každého akademického roku. Výjimečně může předmět být nabízen studentům v obou semestrech(Z,L). Za organizační zajištění výuky zodpovídá přiřazená katedra, která zejména vytvoří časový rozvrh předmětu a zajistí pro předmět vyučující. Někteří přednáší a zkouší, jiní vedou cvičení a udělují zápočty.

Předměty


18102 katedra softwarového inženýrství
Kód předmětu Název předmětu Rozsah kont. výuky
Způsob zakončení
Zim/let semestr
ECTS kredity
Garant Vyučující
BIK-AWD Administrace webového a DB serveru 13KP+4KC Z,ZK L 4
MIE-PDB.16 Advanced Database Systems 2P+1C Z,ZK Z 5 Valenta M. Svoboda M.
MIE-PIS.16 Advanced Information Systems 2P+1C Z,ZK L 5 Kroha P. Kroha P., Špaček P.
BI-A2L Anglický jazyk pro IT 2C Z L 2 Valentová K.
BI-A0Z Anglický jazyk 0-1 2C Z Z 0 Valentová K.
BI-A0L Anglický jazyk 0-2 2C Z L 0 Valentová K.
BI-A1Z Anglický jazyk 1-1 2C Z Z 0 Valentová K.
BI-A1L Anglický jazyk 1-2 2C Z L 0 Valentová K.
BI-A2Z Anglický jazyk 2-1 2C Z Z 0 Valentová K.
BI-AZKE Angličtina, externí zkouška ZK L 2
BI-APJ Aplikační Programování v Javě 2P+1R+1C Z,ZK Z 4 Daněček J. Daněček J.
MI-AFP Aplikované funkcionální programování 2P+1C KZ L 5 Pergl R. Pergl R., Slifka J., Suchánek M.
NI-AFP Aplikované funkcionální programování 2P+1C KZ L 5 Pergl R. Pergl R., Slifka J., Suchánek M.
MIE-ADP.16 Architecture and Design Patterns 2P+1C Z,ZK Z 5 Špaček P. Špaček P.
MI-ADP.16 Architektonické a návrhové vzory 2P+1C Z,ZK Z 5 Špaček P. Špaček P.
NI-ADP Architektonické a návrhové vzory 2P+1C Z,ZK Z 5 Křikava F. Křikava F.
NI-AM1 Architektura middleware 1 2P+1C Z,ZK Z 5 Vitvar T. Vitvar T.
NI-AM2 Architektura middleware 2 2P+1C Z,ZK L 5 Vitvar T. Vitvar T.
MI-APH Architektura pocitacovych her 2P+1C Z,ZK Z 4 Vesecký A. Vesecký A.
NI-APH Architektura počítačových her 2P+1C Z,ZK Z 4 Vesecký A. Vesecký A.
BI-ATS Automatizované testování software 0+3 Z,ZK L 4
BI-BLE Blender 2P+2C Z,ZK L 4 Bařinka L. Bařinka L.
BIE-KOM Conceptual Modelling 2P+2C Z,ZK Z 5 Pergl R. Pergl R.
BIE-CZ0 Czech Language for Foreigners 4C KZ Z,L 2 Maulová H. Maulová H.
BI-DAN Daně pro neekonomy 2P+2C Z,ZK Z 4 Finardi S. Finardi S., Kábelová L.
BIE-DBS Database Systems 3L Z,ZK Z,L 6 Pavlíček J. Pavlíček J., Trofimova Y.
MI-DSP Databázové systémy v praxi 2P+1C Z,ZK L 4 Zýka O. Zýka O.
BI-DBS Databázové systémy 2P+2R+1L Z,ZK Z,L 6 Valenta M. Hunka J.
BIK-DBS Databázové systémy 13KP+8KC Z,ZK L 6 Valenta M. Halaška I., Hunka J., Valenta M.
BI-BIG DB technologie pro Big Data 2P+2C KZ Z 4 Gattermayer J. Červenková B., Gattermayer J.
BIE-BIG DB Technologies for Big Data 2P+2C KZ Z 4 Gattermayer J. Gattermayer J.
MI-DZO Digitální zpracování obrazu 2P+1C Z,ZK L 4 Sýkora D. Sýkora D.
NI-DZO Digitální zpracování obrazu 2P+1C Z,ZK L 4 Sýkora D. Sýkora D.
BIE-DPR Documentation, Presentation, Rhetorics KZ L 4 Vynikarová D. Vynikarová D.
BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika 2P+2C KZ Z,L 4 Vynikarová D. Vynikarová D.
BIK-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika KZ L 4 Vynikarová D. Guth O., Vynikarová D.
MI-DDW Dolování dat z webu 2P+1C Z,ZK L 4
MI-DDW.16 Dolování dat z webu 2P+1C Z,ZK L 5 Dojčinovski M., Kuchař J. Dojčinovski M., Kuchař J.
NI-DDW Dolování dat z webu 2P+1C Z,ZK L 5 Kuchař J. Kuchař J.
BIE-EMP Economic and management principles 2P+2C KZ Z,L 4 Evan T. Evan T.
BIE-EPR Economic project Z L 1
BI-EMP Ekonomické a manažerské principy 2P+2C KZ Z,L 4 Buchtela D. Buchtela D.
BIK-EMP Ekonomické a manažerské principy 14KP+4KC KZ L 4 Buchtela D. Buchtela D.
FI-VEZ Ekonomicko manažerský předmět z výjezdu v zahraničí 0+0 Z Z,L 4
BI-EJA Enterprise java 2P+2C Z,ZK L 4 Daněček J. Daněček J.
BIK-EJA Enterprise java 13KP+4KC KZ Z 4 Daněček J. Daněček J.
FI-FIL Filosofie 2P ZK Z,L 2 Zamarovský P. Zamarovský P.
BIE-FTR.1 Financial Markets 2P+2C Z,ZK L 5 Vozárová P. Vozárová P.
BI-FMU Finanční a manažerské účetnictví 2P+2C Z,ZK Z 5 Buchtela D. Buchtela D.
BI-FTR.1 Finanční trhy 2P+2C Z,ZK L 5 Vozárová P. Vozárová P.
BI-FTR Finanční trhy 2P+2C Z,ZK Z,L 4
MIE-FME.16 Formal Methods and Specifications 2P+1C Z,ZK L 5 Ratschan S. Ratschan S.
MI-FME Formální metody a specifikace 2P+1C Z,ZK L 4
MI-FME.16 Formální metody a specifikace 2P+1C Z,ZK L 5 Ratschan S. Ratschan S.
NI-FME Formální metody a specifikace 2P+1C Z,ZK L 5 Ratschan S. Ratschan S.
BIE-MIK Fundamentals of Microeconomics 2P+2C Z,ZK Z 4 Vozárová P. Vozárová P.
FI-HTE Historie techniky a ekonomiky 2+0 ZK Z,L 2 Efmertová M. Efmertová M.
BIE-EHD Introduction to European Economic History 2P+1C Z,ZK L 3 Evan T. Evan T.
MI-SAS IT v době SaaS 2+2 Z,ZK Z 4
MI-MBI.16 Řízení podnikové informatiky 3P+1C Z,ZK L 5 Buchtela D. Buchtela D., Pavlíčková P.
BIE-TJV Java Technology 2P+2C Z,ZK Z 4 Guth O. Guth O.
BI-CS2 Jazyk C# - přístup k datům 0P+3C KZ Z 4 Štěpán P.
BI-PCS Jazyk C# - přístup k datům 0P+3C KZ L 4
BI-CS3 Jazyk C# - tvorba webových aplikací 3C KZ Z 4 Štěpán P.
BIK-SQL.1 Jazyk SQL, pokročilý 13KP+4KC KZ L 4 Valenta M. Halaška I., Valenta M.
BI-SQL.1 Jazyk SQL, pokročilý 3C KZ L 4 Valenta M. Halaška I., Valenta M.
BIK-KOM Konceptuální modelování 14KP+4KC Z,ZK Z 5 Pergl R. Ryant I.
BI-KOM Konceptuální modelování 2P+2C Z,ZK Z 5 Pergl R. Pergl R.
BIE-PAI Law and Informatics 2P ZK Z 3 Kučera Z. Krausová A., Kučera Z., Matějka M., Myška M.
NI-CAP Člověk v antropologických perspektivách 2P ZK Z 2 Libánská A. Šenovský J., Houdek T., Libánská A.
BIK-MEK Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky 13KP+2KC KZ L 4 Straka I. Straka I.
BI-MEK Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky 2P+2C Z,ZK Z 4 Straka I. Straka I.
MI-MPX Manažerská praxe Z Z,L 4 Buchtela D.
NI-MPX Manažerská praxe Z Z,L 4 Buchtela D.
FI-MPL Manažerská psychologie 2+0 ZK Z,L 2 Fiala J. Fiala J.
NI-MPL Manažerská psychologie 2+0 ZK Z,L 2 Fiala J. Fiala J.
MI-MEP.16 Modelování ekonomických procesů 2P+1C Z,ZK Z 5 Pergl R. Pergl R., Skotnica M.
NI-MEP Modelování podnikových procesů 2P+1C Z,ZK Z 5 Pergl R. Pergl R.
NI-MOP Moderní objektové programování ve Pharo 3C KZ Z 4 Blizničenko J. Blizničenko J.
MI-MPC Moderní programování v C++ 2P+1C Z,ZK Z 5 Langr D. Langr D.
BIK-MGA Multimediální a grafické aplikace 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Bařinka L. Bařinka L.
BI-MGA Multimediální a grafické aplikace 2P+2C Z,ZK Z 5 Buriánek J. Buriánek J.
BI-MMP Multimediální týmový projekt 3C KZ L 4 Čechová Z.
MI-NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-NUR.16 Návrh uživatelského rozhraní 2P+1C Z,ZK Z 5 Pavlíček J. Pavlíček J.
NI-NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+1C Z,ZK Z 5 Pavlíček J. Pavlíček J.
MI-NSS.16 Normalized Software Systems 2P ZK L 5 Verelst J. Pergl R., Verelst J.
MI-NSS Normalized Software Systems 2+0 ZK L 3
NI-NSS Normalized Software Systems 2P ZK L 5 Pergl R. Pergl R., Verelst J.
BIK-OMO Objektové modelování 13KP+4KC Z,ZK Z 5
MI-AIT Případové studie aplikace a řízení IT 2P ZK Z 2
NI-BUI Podniková informatika 2P+2C Z,ZK L 5 Pavlíčková P. Pavlíčková P.
MI-LIF Podnikové portály 2+2 Z,ZK Z 4
BIK-PWT Podnikové webové technologie 2+2 Z,ZK L 5
MI-CIO Podpora IT byznysu a role CIO 3+0 ZK Z 3
NI-PG1 Počítačová grafika 1 2P+1C ZK L 4 Richtr R. Richtr R.
BIK-PGR Počítačová grafika 13KP+4KC Z,ZK Z 6
BI-PGR.1 Počítačová grafika 2P+2C Z,ZK L 5 Felkel P. Felkel P.
MI-PVR Pokročilá virtuální realita 2P+1C KZ Z 4 Pauš P. Pauš P.
NI-PVR Pokročilá virtuální realita 2P+1C KZ Z 4 Pauš P. Pauš P.
NI-PAS Pokročilé aspekty podnikání 2P+1C Z,ZK Z 4 Kučera Z. Buchtela D., Kučera Z.
MI-PDB Pokročilé databázové systémy 2P+1C Z,ZK L 4
MI-PDB.16 Pokročilé databázové systémy 2P+1C Z,ZK Z 5 Valenta M. Valenta M.
NI-PDB Pokročilé databázové systémy 2P+1C Z,ZK Z 5 Valenta M. Valenta M.
MI-PIS.16 Pokročilé informační systémy 2P+1C Z,ZK L 5 Špaček P. Krátký T., Kroha P.
NI-PIS Pokročilé informační systémy 2P+1C Z,ZK L 5 Krátký T. Krátký T.
MI-IOS Pokročilé techniky v iOS aplikacích 2P+2C KZ L 4 Půlpitel M. Půlpitel M., Veselý D.
NI-IOS Pokročilé techniky v iOS aplikacích 2P+2C KZ L 4 Půlpitel M. Půlpitel M., Veselý D.
MI-DNP Pokročilý .NET 2P+1C Z,ZK Z 4 Dvořák O. Dvořák O., Šenkýř D., Skotnica M.
NI-DNP Pokročilý .NET 2P+1C Z,ZK Z 4 Dvořák O. Dvořák O., Šenkýř D., Skotnica M.
MI-PYT Pokročilý Python 3C KZ Z 4 Hrončok M.
NI-PYT Pokročilý Python 3C KZ Z 4 Hrončok M. Hrončok M.
BIK-PAI Právo a informatika 13KP ZK Z 3 Kučera Z. Kučera Z.
BI-PAI Právo a informatika 2P ZK Z 3 Kučera Z. Krausová A., Kučera Z., Matějka M., Myška M.
BIK-PRP Právo a podnikání 13KP+4KC Z,ZK L 4
BI-PRP Právo a podnikání 2P+1R Z,ZK L 4 Kučera Z. Kučera Z.
BIE-PHP.1 Programing in PHP 3C KZ Z 4
BIE-PJV Programming in Java 2P+2C Z,ZK Z 4 Daněček J. Daněček J.
BI-PGA Programování grafických aplikací 2P+2C Z,ZK Z 5 Richtr R. Chludil J., Richtr R.
BI-AND Programování pro operační systém Android 2P+2C Z,ZK L 4 Havryluk M. Havryluk M.
BI-CS1 Programování v C# 0P+3C KZ L,Z 4 Štěpán P.
BIK-PJV Programování v Javě 13KP+4KC Z,ZK Z 4 Blizničenko J. Blizničenko J.
BI-PJV Programování v Javě 2P+2C Z,ZK Z 4 Balík M. Balík M.
BI-PJS.1 Programování v jazyku Javascript 3C KZ L 4 Jirkovský V.
BI-PJS Programování v jazyku Javascript 0P+3C KZ L 4
BI-KOT Programování v jazyku Kotlin 2P+2C Z,ZK L 4 Daněček J. Daněček J.
MI-PSL Programování v jazyku Scala 2P+1C Z,ZK L 4 Daněček J. Daněček J.
NI-PSL Programování v jazyku Scala 2P+1C Z,ZK L 4 Daněček J. Daněček J.
BI-PHP.1 Programování v PHP 3C KZ Z 4 Jirkovský V.
BI-PYT Programování v Pythonu 2P+2C Z,ZK L 4 Jůzlová M. Šabata T., Jůzlová M., Kosek T., Nováková P., Švehla J., Znamenáček J.
MI-RUB Programování v Ruby 3C KZ Z 4 Černý C. Černý C.
NI-RUB Programování v Ruby 3C KZ Z 4 Černý C. Černý C.
MI-PCM.16 Projektové a změnové řízení 1P+2C KZ Z,L 3 Pavlíčková P. Pavlíčková P.
BI-PRR Projektové řízení 2P+2C KZ Z 4 Pešek D. Pešek D.
BIE-VWM Searching Web and Multimedia Databases 2P+1C Z,ZK L 5
NI-SWE Semantický web a znalostní grafy 2P+1C Z,ZK Z 5 Dojčinovski M. Dojčinovski M.
MI-SWE Semantický web 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-SWE.16 Semantický web 2P+1C Z,ZK Z 5 Klímek J. Klímek J.
BIE-SI1.2 Software Engineering I 2P+1C Z,ZK Z,L 5 Rybola Z. Rybola Z.
BIE-SI2.3 Software Engineering 2 2P Z,ZK Z 3 Kroha P. Špaček P.
BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I 13KP+4KC Z,ZK Z,L 5 Mlejnek J. Mlejnek J.
BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I 2P+1C Z,ZK Z,L 5 Mlejnek J. Mlejnek J.
BIK-SI2.2 Softwarové inženýrství 2 13KP ZK Z 5
BIK-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 14KP Z,ZK Z 3 Mlejnek J. Mlejnek J.
BI-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 2P Z,ZK Z 3 Hlavatý M. Hlavatý M.
BIK-SP1 Softwarový týmový projekt 1 8KC KZ L 4 Mlejnek J.
BI-SP1 Softwarový týmový projekt 1 2C KZ L 4 Mlejnek J.
BI-SP1.1 Softwarový týmový projekt 1 2C KZ L 5
BIK-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 12KC KZ Z 4 Mlejnek J.
BIK-SP2 Softwarový týmový projekt 2 12KC KZ Z 6
BI-SP2 Softwarový týmový projekt 2 2C KZ Z 6
BI-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 2C KZ Z 4 Mlejnek J.
MI-SMI.16 Strategické řízení informatiky 3P+1C Z,ZK Z 5 Pavlíčková P. Pavlíčková P.
MIE-STR Strategy in the ICT industry on case studies 2P ZK L 2
BI-SEP Světová ekonomika a podnikání I. 2P+2C Z,ZK L 4 Evan T. Evan T.
MI-SEP Světová ekonomika a podníkání II. 2P+1C Z,ZK Z 4 Evan T. Evan T.
NI-SEP Světová ekonomika a podníkání II. 2P+1C Z,ZK Z 4 Evan T. Evan T.
BI-GIT Systém pro správu verzí Git 16P KZ Z,L 2 Pulc P. Obůrka R., Pulc P.
NI-DSS Systémy podpory rozhodování 2P+1C Z,ZK Z 5 Pergl R. Buchtela D., Pavlíčková P., Pergl R.
BIE-SP1 Team Software Project 1 2C KZ Z 4 Rybola Z.
BIE-SP2 Team Software Project 2 KZ Z 6
BIE-SP2.2 Team Software Project 2 KZ Z 4 Rybola Z. Rybola Z.
BIK-TJV Technologie Java 14KP+4KC Z,ZK Z 4 Guth O. Guth O.
BI-TJV Technologie Java 2P+2C Z,ZK Z 4 Guth O. Glazar F., Guth O.
BI-XML Technologie XML 2P+2C Z,ZK L 4 Nič M. Mokrý J., Nič M.
BI-TDA Test-driven architektura 2P+1C KZ Z,L 4
BIK-TIS Tvorba informačních systémů 13KP+2KC Z,ZK Z 5
BI-TIS Tvorba informačních systémů 2P+1C Z,ZK Z 5 Náplava P. Náplava P.
NI-TSW Tvorba softwarových produktů 1P+2C KZ Z 4 Pavlíčková P. Pavlíčková P.
BIK-WT2 Tvorba webových aplikací 13KP+4KC Z,ZK L 5
BI-TWA.1 Tvorba webových aplikací 2P+2C Z,ZK Z 5 Bernhauer D. Bernhauer D.
BIK-FIP Účetnictví a finance podniku 13KP+4KC Z,ZK Z 5
MIE-NUR.16 User Interface Design 2P+1C Z,ZK Z 5 Žikovský P. Žikovský P.
BI-EHD Úvod do evropských hospodářských dějin 2P+1C Z,ZK Z 3 Evan T. Evan T.
BIK-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie 13KP ZK L 2 Libánská A. Šenovský J., Houdek T., Libánská A.
BI-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie 2P ZK Z,L 2 Libánská A. Šenovský J., Houdek T., Libánská A.
FI-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie 2P ZK L,Z 2 Libánská A. Houdek T., Libánská A.
FI-ULI Úvod do lingvistiky pro informatiky 2P ZK L 2 Cvrček V. Cvrček V.
MI-VEM Vědecké myšlení 1P+1C KZ L 2 Klán P. Klán P.
NI-VEM Vědecké myšlení 1P+1C KZ L 2 Klán P. Klán P.
BI-VHS Virtuální herní světy 2P+2C ZK Z 4 Richtr R. Richtr R.
BI-VR1 Virtuální realita I 2P+2C KZ L,Z 4 Klán P. Klán P.
MI-VMW Vyhledávání multimediálního obsahu na webu 2P+1C Z,ZK Z 4
BIK-VWM Vyhledávání na webu a v multimed. DB 13KP+2KC Z,ZK L 5
BI-VWM Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích 2P+1C Z,ZK L 5 Skopal T. Novák J., Skopal T.
MI-VMM.16 Vyhledávání v multimédiích 2P+1C Z,ZK Z 5 Skopal T. Skopal T.
NI-VMM Vyhledávání v multimédiích 2P+1C Z,ZK Z 5 Skopal T. Skopal T.
BIE-TWA.1 Web Application Design 2P+2C Z,ZK Z 5 Klán P. Klán P.
MIE-MDW.16 Web Services and Middleware 2P+1C Z,ZK Z 5 Vitvar T. Dojčinovski M.
MI-W20 Web 2.0 2P+1C Z,ZK L 4
MI-W20.16 Web 2.0 2P+1C Z,ZK L 5 Vitvar T. Vitvar T.
BIK-WT1 Webove technologie I (Web a multimédia) 13KP+2KC Z,ZK Z 5
MI-MDW.16 Webové služby a middleware 2P+1C Z,ZK Z 5 Vitvar T. Vitvar T.
MIE-SEP World Economy and Business 2P+1C Z,ZK Z 4 Evan T. Evan T.
BIE-XML XML Technology 2P+2C Z,ZK Z 4
BI-ZS10 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 10 kreditů Z Z,L 10
BI-ZS20 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 20 kreditů Z Z,L 20
BI-ZS30 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 30 kreditů Z Z,L 30
MI-ZS10 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 10 kreditů Z Z,L 10
NI-ZS10 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 10 kreditů Z Z,L 10
MI-ZS20 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 20 kreditů Z Z,L 20
NI-ZS20 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 20 kreditů Z Z,L 20
MI-ZS30 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 30 kreditů Z Z,L 30
NI-ZS30 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 30 kreditů Z Z,L 30
FI-GNO Základy gnozeologie 2+0 ZK L 2
BI-MIK Základy mikroekonomie 2P+2C Z,ZK Z 4
BI-ZPI Základy procesního inženýrství 1P+2C KZ L 4 Pergl R. Pergl R.
BI-ZNF Základy programování v Nette 2P+1C KZ L 3 Chludil J. Chludil J., Máca J.
BI-IOS Základy vývoje iOS aplikací pro iPhone a iPad 2C KZ Z 4 Půlpitel M. Půlpitel M.
BIK-ZWU Základy webu a uživatelská rozhraní 13KP+4KC Z,ZK Z 4
BI-ZWU Základy webu a uživatelská rozhraní 2P+2C Z,ZK L 4 Klímek J. Bařinka L.
BI-ANG1 Zkouška z angličtiny bez přípravných kurzů Z,ZK L 2 Valentová K. Valentová K.
BI-ANG Zkouška z angličtiny po zápočtu z BI-A2L ZK L 2 Valentová K. Valentová K.
BIE-3DT.1 3D Printing 3C KZ L 4
BI-3DT.1 3D Tisk 3C KZ L 4 Hrončok M.


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška