Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

Studenti se hlásí do jednoho ze studijních programů, pro které má fakulta udělenu akreditaci. V každém programu je definována množina studijních oborů, které lze vystudovat buď v prezenční formě studia nebo kombinované formě studia.
Pro každý obor a formu studia je definován minimálně jeden studijní plán, což je předpis, které předměty má student úspěšně absolvovat. Podle obtížnosti je každý předmět ohodnocen určitým počtem kreditů. Aby student splnil přidělený studijní plán, musí během studia získat za předměty plánu alespoň tolik kreditů, kolik udává plánem stanovený limit (u bakalářských plánů bývá minimální limit 180, u magisterských 120 kreditů) v předepsané skladbě.
Předměty plánu jsou seskupeny podle rolí, které v plánu hrají, do několika skupin. Například skupina povinných předmětů programu (společného teoretického základu programu), skupina povinných předmětů oboru, skupina povinných předmětů zaměření, skupina humanitních a skupina ekonomicko-manažerských předmětů.
Předepsaná skladba: U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsaný počet kreditů nebo předepsaný počet předmětů. Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.

Studijní programy

Informatics (in English), bakalářský - 3 - B1801/4753
Informatics (in English), magisterský navazující na bakalářský - 2 - N1801/4793
Informatika 2018 (magisterská), magisterský navazující na bakalářský - 2 - N0613A140001/929355357705
Informatika, bakalářský - 3 - B1801/4229
Informatika, magisterský navazující na bakalářský - 2 - N1801/4638


Stránka vytvořena 29. 9. 2020, semestry: Z,L/2019-20, Z,L/2020-1, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška