Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod


Popis stránky:
Předměty studijního plánu jsou seskupeny do několika skupin podle role, kterou v plánu hrají. Například skupina povinných předmětů programu (společného teoretického základu programu), skupina povinných předmětů oboru, případná skupina povinných předmětů zaměření, skupina povinně volitelných humanitních a skupina povinně volitelných ekonomicko-manažerských předmětů.

Aktuální seznam rolí, používaných ve studijních plánech fakulty


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška