Hlavní stránka | Přehled oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Na této stránce jsou uvedeny všechny skupiny předmětů, které zastávají ve svých studijních plánech stejnou roli, uvedenou v nadpisu. Skupina může být použita i ve více různých plánech.
U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán (180, nebo 120). Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu. U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů. Protože existují i skupiny, ve kterých jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou (například tělesná výchova), lze místo kreditního limitu zadat limit minimum počtu předmětů, který určí, kolik předmětů ze skupiny je nutné minimálně splnit.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů ze skupiny, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat předměty alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Skupiny jsou řazeny abecedně podle názvu.

Skupiny předmětů s rolí PO - Povinné předměty oboru

Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Courser of Specialization Web and Software Engineering, in English, Version 2016 5 5 1
Compulsory Courses of Bachelor Branch Computer Science, Presented in English, Version 2015 27 27 6
Compulsory Courses of Bc. Branch Security and Information Technology, in English, Version 2015 28 28 6
Compulsory Courses of Master Branch Computer Security, in English, Version2016 35 35 7
Compulsory Courses of Master Branch Computer Systems and Networks,in English, Version 2016 35 35 7
Compulsory Courses of Master Branch Design and Programming of Embedded Systems, in English, 2016 35 35 7
Povinné předměty bakalářského oboru Informační systémy a management, verze 2015 22 22 5
Povinné předměty bakalářského oboru Počítačové inženýrství, verze pro ročníky 2015 28 28 6
Povinné předměty bakalářského oboru Teoretická informatika, verze 2015 27 27 6
Povinné předměty bakalářského oboru Znalostní inženýrství, verze 2015 26 26 6
Povinné předměty bakalářského oboru Znalostní inženýrství, verze 2018 26 26 6
Povinné předměty magisterského oboru Počítačová bezpečnost, verze 2016 35 35 7
Povinné předměty magisterského oboru Počítačové systémy a sítě, verze 2016 35 35 7
Povinné předměty magisterského oboru Systémové programování, verze 2016 8 8 2
Povinné předměty magisterského oboru Webové a softwarové inženýrství, verze 2016 5 5 1
Povinné předměty magisterského oboru Znalostní inženýrství, verze 2016 35 35 7
Povinné předměty magisterského oboru Znalostní inženýrství, verze 2018 35 35 7
Povinné předměty magsiterského oboru Návrh a programování vestavných systémů, verze 2016 35 35 7
Povinné předměty oboru Bezpečnost a informační technologie, kombinovaná forma, verze 2015 28 28 6
Povinné předměty oboru Bezpečnost a informační technologie, verze 2015 28 28 6


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška