Hlavní stránka | Přehled oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Č | E | P | V
Na této stránce jsou uvedeny všechny skupiny předmětů, které zastávají ve svých studijních plánech stejnou roli, uvedenou v nadpisu. Skupina může být použita i ve více různých plánech.
U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán (180, nebo 120). Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu. U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů. Protože existují i skupiny, ve kterých jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou (například tělesná výchova), lze místo kreditního limitu zadat limit minimum počtu předmětů, který určí, kolik předmětů ze skupiny je nutné minimálně splnit.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů ze skupiny, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat předměty alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Skupiny jsou řazeny abecedně podle názvu.

Skupiny předmětů s rolí V - Volitelné předměty

Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT, in English 0 10 0
Elective Vocational Courses for Bachelor Branch BIE-BIT, Version 2017 0 0 0
Elective Vocational Courses for Bachelor Branch BIE-TI, Version 2017 0 0 0
Elective Vocational Courses for Bachelor Specialisation BIE-WSI-SI, Version 2017 0 0 0
Elective Vocational Courses for Master Branch MIE-NPVS 0 26 0
Elective Vocational Courses for Master Branch MIE-PB, Version 2017 0 25 0
Elective Vocational Courses for Master Branch MIE-PSS 0 26 0
Elective Vocational Courses for Master Specialization Software Engineering 0 85 0
Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 0 0 0
Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2018 0 0 0
Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2020 0 0 0
Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017 0 0 0
Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017 0 16 0
Purely Elective Bachelor Courses, Version 2017 0 22 0
Purely Elective Master Courses, version 2017 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-SP-TI, verze 2017 0 31 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-WSI-ISM, verze 2017 0 22 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterský obor MI-PB, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterský obor MI-NVPS, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterský obor MI-PSS, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro bakalářské zaměření BI-WSI-PGR, verze 2017 0 20 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro bakalářské zaměření BI-WSI-SI, verze 2017 0 20 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro bakalářské zaměření BI-WSI-WI, verze 2017 0 22 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-WSI-SI, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-WSI-WI, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterský obor MI-ZI verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářské zam. BIK-WSI-SI, verze 2017 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-BIT, verze 2017 0 20 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-ISM, verze 2017 0 26 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BIK-BIT, verze 2017 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-PI, verze 2017 0 21 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-TI, verze 2017 0 21 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-ZI, verze 2017 0 23 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro magisterské zaměření MI-SP-SP, verze 2017 0 31 0
Volitelné předměty bakalářského programu Informatika verze 2015 0 20 0
Volitelné předměty pro zaměření Informační systémy a management 0 20 0
Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT 0 10 0


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška