Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

A | B | D | H | J | K | M | P | S | T | V | Z
V jedné skupině jsou zahrnuty předměty studijního plánu, které hrají v plánu stejnou roli. Pomocí skupiny je implementováno ustanovení, které říká, že zisk ECTS kreditů za předměty studijního plánu musí být posbírán v předepsané skladbě. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů, nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum splněných předmětů (relevantní u skupiny, v níž jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou, například tělocviky).
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = možný zisk kreditů, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů, které lze ze skupiny získat, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.
Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-TI, verze 2017
Min. počet kreditů: 0   Možný zisk kreditů: 21   Min. splněných předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název
předmětu
Rozsah
výuky
Způs.
zakončení
Zim/Let
semestr
Dopor.
semestr
ECTS
kredity
Vyuču-
jící
Zodp.
katedra
BI-MGA Multimediální a grafické aplikace 2P+2C Z,ZK Z 3 5 Buriánek J. 18102
BI-PYT Programování v Pythonu 2P+2C Z,ZK L 3 4 Šabata T., Jůzlová M., Kosek T., Nováková P., Švehla J., Znamenáček J. 18102
BI-TJV Technologie Java 2P+2C Z,ZK Z 3 4 Glazar F., Guth O. 18102
BI-XML Technologie XML 2P+2C Z,ZK L 3 4 Mokrý J., Nič M. 18102
BI-TIS Tvorba informačních systémů 2P+1C Z,ZK Z 3 5 Náplava P. 18102
BI-JPO Jednotky počítače 2P+2C Z,ZK Z 3 5 Pluháček A. 18103
BI-ADW.1 Administrace OS Windows 2P+1C Z,ZK Z 3 4 Kašpar J., Prágl M. 18104
BI-PRP Právo a podnikání 2P+1R Z,ZK L 4 4 Kučera Z. 18102
BI-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 2P Z,ZK Z 4 3 Hlavatý M. 18102
BI-SP1 Softwarový týmový projekt 1 2C KZ L 4 4 18102
BI-SP1.1 Softwarový týmový projekt 1 2C KZ L 4 5 18102
BI-VWM Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích 2P+1C Z,ZK L 4 5 Novák J., Skopal T. 18102
BI-TUR Tvorba uživatelského rozhraní 2P+2C Z,ZK L 4 4 Schmidt J. 18103
BI-VES Vestavné systémy 2P+2C Z,ZK L 4 5 Skrbek M. 18103
BI-ADU.1 Administrace OS Unix 2P+2C Z,ZK L 4 5 Žďárek J., Muzikář Z. 18104
BI-ZUM Základy umělé inteligence 2P+2C Z,ZK L 4 4 Surynek P. 18105
BI-BEK Bezpečný kód 2P+2C Z,ZK L 4 5 Kokeš J., Lórencz R. 18106
BI-BIG DB technologie pro Big Data 2P+2C KZ Z 5 4 Červenková B., Gattermayer J. 18102
BI-KOM Konceptuální modelování 2P+2C Z,ZK Z 5 5 Pergl R. 18102
BI-PGR.1 Počítačová grafika 2P+2C Z,ZK L 5 5 Felkel P. 18102
BI-PGA Programování grafických aplikací 2P+2C Z,ZK Z 5 5 Chludil J., Richtr R. 18102
BI-SP2 Softwarový týmový projekt 2 2C KZ Z 5 6 18102
BI-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 2C KZ Z 5 4 18102
BI-TWA.1 Tvorba webových aplikací 2P+2C Z,ZK Z 5 5 Bernhauer D. 18102
BI-PNO Praktika v návrhu číslicových obvodů 2P+2C KZ Z 5 5 Novotný M. 18103
BI-SRC Systémy reálného času 2P+2C KZ Z 5 4 Kubátová H. 18103
BI-ZRS Základy řízení systému 2P+2C Z,ZK Z 5 4 Hyniová K. 18103
BI-ZNS Znalostní systémy 2P+2C Z,ZK Z 5 5 Jiřina M. 18105
BI-HWB Hardwarová bezpečnost 2P+2C Z,ZK Z 5 5 Buček J., Lórencz R. 18106
BI-SSB Systémová a síťová bezpečnost 2P+2C Z,ZK Z 5 5 Dostál J. 18106

HASH(0x5db0982ba8)

Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška