Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

D | E | H | J | O | P | Z
V jedné skupině jsou zahrnuty předměty studijního plánu, které hrají v plánu stejnou roli. Pomocí skupiny je implementováno ustanovení, které říká, že zisk ECTS kreditů za předměty studijního plánu musí být posbírán v předepsané skladbě. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů, nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum splněných předmětů (relevantní u skupiny, v níž jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou, například tělocviky).
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = možný zisk kreditů, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů, které lze ze skupiny získat, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.
Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017
Min. počet kreditů: 0   Možný zisk kreditů: 16   Min. splněných předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název
předmětu
Rozsah
výuky
Způs.
zakončení
Zim/Let
semestr
Dopor.
semestr
ECTS
kredity
Vyuču-
jící
Zodp.
katedra
BIK-OOP Objektově orientované programování 14KP+4KC Z,ZK Z 4 Křikava F. 18101
BIK-EJA Enterprise java 13KP+4KC KZ Z 4 Daněček J. 18102
BIK-SQL.1 Jazyk SQL, pokročilý 13KP+4KC KZ L 4 Halaška I., Valenta M. 18102
BIK-PJV Programování v Javě 13KP+4KC Z,ZK Z 4 Blizničenko J. 18102
BIK-ZWU Základy webu a uživatelská rozhraní 13KP+4KC Z,ZK Z 4 18102
BIK-STO Datová úložiště a systémy souborů 13KP+4KC Z,ZK L,Z 4 Kašpar J. 18104
BIK-HMI Historie matematiky a informatiky 13KP+2KC ZK L 3 Šolcová A. 18105
BIK-PKM Přípravný kurz matematiky Z Z 4 18105


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška