Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

A | D | E | F | G | H | I | J | M | P | S | T | Ú | V | Z | 3
V jedné skupině jsou zahrnuty předměty studijního plánu, které hrají v plánu stejnou roli. Pomocí skupiny je implementováno ustanovení, které říká, že zisk ECTS kreditů za předměty studijního plánu musí být posbírán v předepsané skladbě. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů, nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum splněných předmětů (relevantní u skupiny, v níž jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou, například tělocviky).
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = možný zisk kreditů, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů, které lze ze skupiny získat, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.
Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné předměty bakalářského programu Informatika verze 2015
Min. počet kreditů: 0   Možný zisk kreditů: 20   Min. splněných předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název
předmětu
Rozsah
výuky
Způs.
zakončení
Zim/Let
semestr
Dopor.
semestr
ECTS
kredity
Vyuču-
jící
Zodp.
katedra
BI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II 2C Z L,Z 4 Kubátová H. 18103
BI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I 2C Z L,Z 4 Kubátová H., Novotný M., Skrbek M. 18103
BI-A0L Anglický jazyk 0-2 2C Z L 2 0 18102
BI-A1L Anglický jazyk 1-2 2C Z L 2 0 18102
BI-ZWU Základy webu a uživatelská rozhraní 2P+2C Z,ZK L 2 4 Bařinka L. 18102
BI-ARD Interaktivní aplikace s Arduinem 3C KZ L 2 4 18103
MI-GLR Games and reinforcement learning 2P+2C Z,ZK L 2 4 18105
BI-EP1 Efektivní programování 1 2P+2C Z Z 3 4 Kačer M. 18101
BI-ACM2 Programovací praktika 2 4C KZ Z 3 5 Suchý O., Valla T. 18101
BI-PMA Programování v Mathematica 2P+2C Z,ZK Z 3 4 Buk Z. 18101
BI-TS1 Teoretický seminář I 2C Z Z 3 4 Suchý O., Valla T. 18101
BI-A2Z Anglický jazyk 2-1 2C Z Z 3 0 18102
BI-CS1 Programování v C# 0P+3C KZ L,Z 3 4 18102
BI-PHP.1 Programování v PHP 3C KZ Z 3 4 18102
BI-SM Shell Minimum Z Z 3 2 18104
BI-ULI Úvod do Linuxu Z Z 3 2 18104
BI-PKM Přípravný kurz matematiky Z Z 3 4 18105
BI-SVZ Strojové vidění a zpracování obrazu 2P+2C Z,ZK Z 3 5 Brchl L., Jiřina M., Novák J. 18105
BI-EP2 Efektivní programování 2 2P+2C KZ L 4 4 Kačer M. 18101
BI-ACM Programovací praktika 1 4C KZ L 4 5 Suchý O., Valla T. 18101
BI-TS4 Teoretický seminář IV 2C Z L 4 4 Suchý O., Valla T. 18101
BI-A2L Anglický jazyk pro IT 2C Z L 4 2 18102
BI-APJ Aplikační Programování v Javě 2P+1R+1C Z,ZK Z 4 4 Daněček J. 18102
BI-ATS Automatizované testování software 0+3 Z,ZK L 4 4 18102
BI-EJA Enterprise java 2P+2C Z,ZK L 4 4 Daněček J. 18102
BI-PCS Jazyk C# - přístup k datům 0P+3C KZ L 4 4 18102
BI-SQL.1 Jazyk SQL, pokročilý 3C KZ L 4 4 Halaška I., Valenta M. 18102
BI-MMP Multimediální týmový projekt 3C KZ L 4 4 18102
BI-PJV Programování v Javě 2P+2C Z,ZK Z 4 4 Balík M. 18102
BI-PJS Programování v jazyku Javascript 0P+3C KZ L 4 4 18102
BI-PJS.1 Programování v jazyku Javascript 3C KZ L 4 4 18102
BI-PYT Programování v Pythonu 2P+2C Z,ZK L 4 4 Šabata T., Jůzlová M., Kosek T., Nováková P., Švehla J., Znamenáček J. 18102
BI-SEP Světová ekonomika a podnikání I. 2P+2C Z,ZK L 4 4 Evan T. 18102
BI-EHD Úvod do evropských hospodářských dějin 2P+1C Z,ZK Z 4 3 Evan T. 18102
BI-ZPI Základy procesního inženýrství 1P+2C KZ L 4 4 Pergl R. 18102
BI-ADU.1 Administrace OS Unix 2P+2C Z,ZK L 4 5 Žďárek J., Muzikář Z. 18104
BI-STO Datová úložiště a systémy souborů 2P+2C Z,ZK L,Z 4 4 Kašpar J. 18104
BI-PS2 Programování v shellu 2 2P+2C Z,ZK L 4 4 Žďárek J., Bařinka L. 18104
BI-ALO Algebra a logika 2P+1C Z,ZK L 4 4 Starý J. 18105
BI-VMM Vybrané matematické metody 2P+2C Z,ZK L 4 4 Kalvoda T. 18105
BI-ZUM Základy umělé inteligence 2P+2C Z,ZK L 4 4 Surynek P. 18105
BI-EHA Etické hackování 2P+2C Z,ZK L 4 5 Dostál J., Kuběna J., Růžička J. 18106
BI-TS3 Teoretický seminář III 2C Z Z 5 4 18101
BI-DAN Daně pro neekonomy 2P+2C Z,ZK Z 5 4 Finardi S., Kábelová L. 18102
BI-FTR Finanční trhy 2P+2C Z,ZK Z,L 5 4 18102
BI-CS2 Jazyk C# - přístup k datům 0P+3C KZ Z 5 4 18102
BI-CS3 Jazyk C# - tvorba webových aplikací 3C KZ Z 5 4 18102
BI-MEK Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky 2P+2C Z,ZK Z 5 4 Straka I. 18102
BI-PRR Projektové řízení 2P+2C KZ Z 5 4 Pešek D. 18102
BI-GIT Systém pro správu verzí Git 16P KZ Z,L 5 2 Obůrka R., Pulc P. 18102
BI-MIK Základy mikroekonomie 2P+2C Z,ZK Z 5 4 18102
BI-IOS Základy vývoje iOS aplikací pro iPhone a iPad 2C KZ Z 5 4 Půlpitel M. 18102
BI-3DT.1 3D Tisk 3C KZ L 5 4 18102
BI-MPP Metody připojování periferií 2P+2C Z,ZK Z 5 4 Skrbek M. 18103
BI-ZIVS Základy inteligentních vestavných systémů 1P+3C KZ Z 5 4 Skrbek M. 18103
BI-ST1 Síťové technologie 1 2C Z Z 5 3 18104
BI-ST3 Síťové technologie 3 2C Z Z 5 3 18104
BI-HWB Hardwarová bezpečnost 2P+2C Z,ZK Z 5 5 Buček J., Lórencz R. 18106
BI-TS2 Teoretický seminář II 2C Z L 6 4 Suchý O., Valla T. 18101
BI-AND Programování pro operační systém Android 2P+2C Z,ZK L 6 4 Havryluk M. 18102
BI-ST2 Síťové technologie 2 3C Z L 6 3 18104
BI-ST4 Síťové technologie 4 2C Z L 6 3 18104
BI-SOJ Strojově orientované jazyky 2P+2C Z,ZK L 6 4 Cimbál P. 18104

HASH(0x5db09340a8)

Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška