Hlavní stránka | Přehled oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Na této stránce jsou uvedeny všechny skupiny předmětů, které zastávají ve svých studijních plánech stejnou roli, uvedenou v nadpisu. Skupina může být použita i ve více různých plánech.
U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán (180, nebo 120). Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu. U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů. Protože existují i skupiny, ve kterých jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou (například tělesná výchova), lze místo kreditního limitu zadat limit minimum počtu předmětů, který určí, kolik předmětů ze skupiny je nutné minimálně splnit.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů ze skupiny, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat předměty alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Skupiny jsou řazeny abecedně podle názvu.

Skupiny předmětů s rolí PZ - Povinné předměty zaměření

Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Courses of Bachelor Specialization Software Engineering, in English, Version 2015 29 29 7
Compulsory Courses of Master Specialization Software Engineering, in English, Version 2016 30 30 6
Doplněk povinných předmětů magisterského zaměření Informační systémy a management 4 9 1
Povinné předměty bakalářského zaměření Počítačové inženýrství, verze pro ročníky 2015 27 27 6
Povinné předměty bakalářského zaměření Softwarové inženýrství, verze pro ročníky 2015 29 29 7
Povinné předměty bakalářského zaměření Softwarové inženýrství, verze pro ročníky 2015 29 29 7
Povinné předměty bakalářského zaměření Webové inženýrství, verze pro ročníky 2015 27 27 6
Povinné předměty magisterského zaměření Softwarové inženýrství, verze 2016 30 24 6
Povinné předměty magisterského zaměření Systémové programování, verze 2016 21 21 5
Povinné předměty magisterského zaměření Teoretická informatika, verze pro ročníky od 2016 22 22 5
Povinné předměty magisteského zaměření Webové inženýrství, verze 2016 30 30 6
Povinné předměty zaměření Informační systémy a management, verze od nástupního ročníku 2016 28 28 6


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška