Hlavní stránka | Přehled oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Na této stránce jsou uvedeny všechny skupiny předmětů, které zastávají ve svých studijních plánech stejnou roli, uvedenou v nadpisu. Skupina může být použita i ve více různých plánech.
U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán (180, nebo 120). Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu. U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů. Protože existují i skupiny, ve kterých jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou (například tělesná výchova), lze místo kreditního limitu zadat limit minimum počtu předmětů, který určí, kolik předmětů ze skupiny je nutné minimálně splnit.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů ze skupiny, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat předměty alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Skupiny jsou řazeny abecedně podle názvu.

Skupiny předmětů s rolí PP - Povinné předměty programu

Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Courses od Master Study Program Informatics, Version 2016, in English 54 54 6
Compulsory Courses od Study Program Infomatics, Presented in English, Version 2015 119 119 21
Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2015 119 119 21
Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v 2015 119 119 21
Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze 2020 63 63 6
Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2016 54 54 6
Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2018 62 62 6


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška