Hlavní stránka | Přehled oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Na této stránce jsou uvedeny všechny skupiny předmětů, které zastávají ve svých studijních plánech stejnou roli, uvedenou v nadpisu. Skupina může být použita i ve více různých plánech.
U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán (180, nebo 120). Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu. U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů. Protože existují i skupiny, ve kterých jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou (například tělesná výchova), lze místo kreditního limitu zadat limit minimum počtu předmětů, který určí, kolik předmětů ze skupiny je nutné minimálně splnit.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů ze skupiny, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat předměty alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Skupiny jsou řazeny abecedně podle názvu.

Skupiny předmětů s rolí PP - Povinné předměty programu

Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Courses od Master Study Program Informatics, Version 2016, in English 54 54 6
Compulsory Courses od Study Program Infomatics, Presented in English, Version 2015 119 119 21
Povinné magisterské předměty ekonomicko-manažerské, verze od nástupního ročníku 2014 2 2 1
Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2015 119 119 21
Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v 2015 119 119 21
Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze od nástupního ročníku 2014 61 61 8
Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze 2020 63 63 6
Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2016 54 54 6
Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2018 62 62 6


Stránka vytvořena 17. 1. 2020, semestry: Z/2019-20, L/2020-1, L/2019-20, Z/2020-1, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška