Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
| A | B | D | E | G | H | I | L | M | P | S | T | U | V | Z
Předmět je základní jednotka výuky, jejímž prostřednictvím si student osvojí ucelenou část souboru znalostí a dovedností, potřebnou pro zvládnutí studijního oboru. Za věcný obsah předmětu zodpovídá garant předmětu. Časovou náročnost předmětu zhruba vyjadřuje atribut předmětu rozsah kontaktní výuky. Například rozsah = 2+2  značí, že předmět bude mít týdně dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení týdně. Na závěr semestru musí vyučující provést vyhodnocení, nakolik si ten který student osvojil poznatky a dovednosti, kterých měl během výuky nabýt. Jakým způsobem toto hodnocení vyučující provedou určuje atribut způsob zakončení. U předmětu lze definovat, že předmět je zakončen pouze zápočtem(Z), klasifikovaným zápočtem(KZ), pouze zkouškou(ZK), nebo zápočtem a zkouškou(Z,ZK). Náročnost úspěšného absolvování předmětu je vyjádřena ECTS kreditními body. Výuka předmětu probíhá během semestru. Opakovaně se předmět vyučuje vždy v zimním(Z), nebo v letním(L) semestru každého akademického roku. Výjimečně může předmět být nabízen studentům v obou semestrech(Z,L). Za organizační zajištění výuky zodpovídá přiřazená katedra, která zejména vytvoří časový rozvrh předmětu a zajistí pro předmět vyučující. Někteří přednáší a zkouší, jiní vedou cvičení a udělují zápočty.

Předměty


18105 katedra aplikované matematiky
Kód předmětu Název předmětu Rozsah kont. výuky
Způsob zakončení
Zim/let semestr
ECTS kredity
Garant Vyučující
MI-IKM Internet a klasifikační metody 1P+1C Z,ZK L 4 Holeňa M. Holeňa M.
NI-IKM Internet a klasifikační metody 1P+1C Z,ZK L 4 Holeňa M. Holeňa M.
BI-ALO Algebra a logika 2P+1C Z,ZK L 4 Starý J. Starý J.
MI-ADM.16 Algoritmy data miningu 2P+1C Z,ZK L 5 Kordík P. Klouda K., Kordík P., Vašata D.
MI-ADM Algoritmy data miningu 2P+1C Z,ZK L 4
NI-ADM Algoritmy data miningu 2P+1C Z,ZK L 5 Kordík P. Kordík P., Vašata D.
BIE-ZUM Artificial Intelligence Fundamentals 2P+2C Z,ZK L 4 Surynek P. Surynek P.
MI-BML Bayesovské metody ve strojovém učení 2P+1C KZ L 5 Dedecius K. Dedecius K., Tichý O.
NI-BML Bayesovské metody ve strojovém učení 2P+1C KZ L 5 Dedecius K. Dedecius K.
BIE-VZD Data Mining 2P+2C Z,ZK Z 4 Kordík P. Klouda K.
MI-DDM Distribuovaný data mining 3C KZ L 4 Borovička T.
NI-DDM Distribuovaný data mining 3C KZ L 4 Borovička T. Borovička T.
BIE-ZMA Elements of Calculus 3P+2C Z,ZK Z 6 Kalvoda T. Rybníčková J.
BIE-ZDM Elements of Discrete Mathematics 2P+2C Z,ZK Z 5 Kolář J. Kolář J.
MI-EDW Enterprise Data Warehouse systémy 2P+1C Z,ZK L 4
MI-GLR Games and reinforcement learning 2P+2C Z,ZK L 4
NI-GLR Games and reinforcement learning 2P+2C Z,ZK L 4 Maldonado Lopez J. Maldonado Lopez J.
MI-HMI2 Historie matematiky a informatiky 2 2P+1C ZK Z 3
NI-HMI2 Historie matematiky a informatiky 2 2P+1C ZK Z 3 Šolcová A. Šolcová A.
BI-HMI Historie matematiky a informatiky 2P+1C Z,ZK L 3 Šolcová A. Šolcová A.
BIK-HMI Historie matematiky a informatiky 13KP+2KC ZK L 3 Šolcová A. Šolcová A.
BIE-HMI History of Mathematics and Informatics 2P+1C Z,ZK L 3 Šolcová A. Šolcová A.
MIE-HMI History of Mathematics and Informatics 2P+1C Z,ZK Z 3 Šolcová A. Šolcová A.
BIE-IMA2 Introduction to Mathematics 2 1C Z Z 2
BIE-IMA Introduction to Mathematics 3C Z Z 4
NI-LSM Laboratoř statistického modelování 3C KZ L 5 Dedecius K. Dedecius K.
BIE-LIN Linear Algebra 4P+2C Z,ZK L 7 Klouda K. Hrabák P.
BIK-LIN Lineární algebra 26KP+4KC Z,ZK L 7 Klouda K. Klouda K.
BI-LIN Lineární algebra 4P+2C Z,ZK L 7 Dombek D. Dombek D., Kleprlík L.
BIK-MLO Matematická logika 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Klouda K. Klouda K.
BI-MLO Matematická logika 2P+1C Z,ZK Z 5 Trlifajová K. Starý J., Trlifajová K.
MI-MSI Matematické struktury v informatice 2P+1C Z,ZK L 4 Starý J. Starý J.
NI-MSI Matematické struktury v informatice 2P+1C Z,ZK L 4 Starý J. Starý J.
MI-MPI Matematika pro informatiku 3P+2C Z,ZK Z 7 Starosta Š. Starosta Š.
NI-MPI Matematika pro informatiku 3P+2C Z,ZK Z 7 Starosta Š. Starosta Š.
MI-MZI Matematika pro znalostní inženýrství 2P+1C Z,ZK L 4 Starosta Š. Klouda K., Starosta Š., Vašata D.
NI-MZI Matematika pro znalostní inženýrství 2P+1C Z,ZK L 4 Starosta Š. Starosta Š.
BIE-MLO Mathematical Logic 2P+2C Z,ZK Z 5 Trlifajová K. Trlifajová K.
MIE-MZI Mathematics for data science 2P+1C Z,ZK L 4
MIE-MPI Mathematics for Informatics 3P+1R+1C Z,ZK Z 7 Starosta Š. Dolce F.
MI-MVI Metody výpočetní inteligence 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-MVI.16 Metody výpočetní inteligence 2P+1C Z,ZK Z 5 Kordík P. Kordík P.
NI-MVI Metody výpočetní inteligence 2P+1C Z,ZK Z 5 Kordík P. Kordík P.
MI-PDD Předzpracování dat 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-PDD.16 Předzpracování dat 2P+1C Z,ZK Z 5 Jiřina M. Jiřina M.
NI-PDD Předzpracování dat 2P+1C Z,ZK Z 5 Jiřina M. Jiřina M.
BIK-PKM Přípravný kurz matematiky Z Z 4
BI-PKM Přípravný kurz matematiky Z Z 4 Klouda K.
MI-EDW.16 Podnikové datové sklady 2P+1C Z,ZK L 5 Arnošt D. Arnošt D.
MI-PDM Praktický data mining 2P+1C Z,ZK L 5 Kordík P. Kovalenko A.
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Novák P. Vašata D.
BI-PST Pravděpodobnost a statistika 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Novák P. Novák P.
BIE-PKM Preparatory Mathematics Z Z 4 Rybníčková J. Rybníčková J.
BIE-PST Probability and Statistics 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Novák P. Novák P.
NI-SZ2 Seminář znalostního inženýrství magisterský II 2C Z L,Z 4 Klouda K.
NI-SZ1 Seminář znalostního inženýrství magisterský I 2C Z L,Z 4 Klouda K.
MI-SCR Statistická analýza časových řad 2P+1C Z,ZK Z 4 Dedecius K. Dedecius K.
NI-SCR Statistická analýza časových řad 2P+1C Z,ZK Z 5 Dedecius K. Dedecius K.
MIE-SPI.16 Statistics for Informatics 4P+2C Z,ZK L 7 Hrabák P. Novák P.
MI-SPI.16 Statistika pro informatiku 4P+2C Z,ZK L 7 Hrabák P. Hrabák P., Vašata D.
BI-SVZ Strojové vidění a zpracování obrazu 2P+2C Z,ZK Z 5 Jiřina M. Brchl L., Jiřina M., Novák J.
MI-TNN Teorie neuronových sítí 1P+1C Z,ZK L 4 Holeňa M. Holeňa M.
NI-TNN Teorie neuronových sítí 2P+1C Z,ZK L 5 Holeňa M. Holeňa M.
MI-UMI Umělá inteligence 2P+1C Z,ZK Z 5 Surynek P. Surynek P.
NI-UMI Umělá inteligence 2P+1C Z,ZK Z 5 Surynek P. Surynek P.
BI-VMM Vybrané matematické metody 2P+2C Z,ZK L 4 Kalvoda T. Kalvoda T.
NI-PON Vybrané partie z optimalizace a numeriky 2P+1C Z,ZK L 5 Starosta Š. Klouda K., Starosta Š.
MI-VSM Vybrané statistické metody 4P+2C Z,ZK L 8 Hrabák P. Hrabák P., Vašata D.
NI-VSM Vybrané statistické metody 4P+2C Z,ZK L 7 Hrabák P. Hrabák P.
MI-VYC Vyčíslitelnost 2P+2C Z,ZK L 4 Starý J. Starý J.
NI-VYC Vyčíslitelnost 2P+2C Z,ZK L 4 Starý J. Starý J.
BIK-VZD Vytěžování znalostí z dat 13KP+4KC Z,ZK L 4
BI-VZD Vytěžování znalostí z dat 2P+2C Z,ZK Z 4 Kordík P. Klouda K., Vašata D.
BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Kolář J. Pernecká E.
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2C Z,ZK Z 5 Kolář J. Dombek D., Kolář J., Scholtzová J.
BIK-ZMA Základy matematické analýzy 20KP+4KC Z,ZK Z 6 Kalvoda T. Petr I.
BI-ZMA Základy matematické analýzy 3P+2C Z,ZK Z 6 Kalvoda T. Hrabák P., Kalvoda T., Petr I.
BI-ZUM Základy umělé inteligence 2P+2C Z,ZK L 4 Surynek P. Surynek P.
BI-ZNS Znalostní systémy 2P+2C Z,ZK Z 5 Jiřina M. Jiřina M.


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška