Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | D | E | F | G | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Předmět je základní jednotka výuky, jejímž prostřednictvím si student osvojí ucelenou část souboru znalostí a dovedností, potřebnou pro zvládnutí studijního oboru. Za věcný obsah předmětu zodpovídá garant předmětu. Časovou náročnost předmětu zhruba vyjadřuje atribut předmětu rozsah kontaktní výuky. Například rozsah = 2+2  značí, že předmět bude mít týdně dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení týdně. Na závěr semestru musí vyučující provést vyhodnocení, nakolik si ten který student osvojil poznatky a dovednosti, kterých měl během výuky nabýt. Jakým způsobem toto hodnocení vyučující provedou určuje atribut způsob zakončení. U předmětu lze definovat, že předmět je zakončen pouze zápočtem(Z), klasifikovaným zápočtem(KZ), pouze zkouškou(ZK), nebo zápočtem a zkouškou(Z,ZK). Náročnost úspěšného absolvování předmětu je vyjádřena ECTS kreditními body. Výuka předmětu probíhá během semestru. Opakovaně se předmět vyučuje vždy v zimním(Z), nebo v letním(L) semestru každého akademického roku. Výjimečně může předmět být nabízen studentům v obou semestrech(Z,L). Za organizační zajištění výuky zodpovídá přiřazená katedra, která zejména vytvoří časový rozvrh předmětu a zajistí pro předmět vyučující. Někteří přednáší a zkouší, jiní vedou cvičení a udělují zápočty.

Předměty


18101 katedra teoretické informatiky
Kód předmětu Název předmětu Rozsah kont. výuky
Způsob zakončení
Zim/let semestr
ECTS kredity
Garant Vyučující
BIE-AG1 Algorithms and Graphs 1 2P+2C Z,ZK Z 6 Tvrdík P. Scholtzová J., Tvrdík P.
BIE-AG2 Algorithms and Graphs 2 2P+2C Z,ZK L 5 Scholtzová J. Scholtzová J.
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 2P+2C Z,ZK Z 6 Tvrdík P. Knop D., Tvrdík P., Valla T.
BIK-AG1 Algoritmy a grafy 1 14KP+4KC Z,ZK Z 6 Chludil J. Chludil J.
BI-AG2 Algoritmy a grafy 2 2P+2C Z,ZK L 5 Suchý O. Suchý O.
BIE-AAG Automata and Grammars 2P+2C Z,ZK Z 6 Holub J. Holub J., Trávníček J.
BI-AAG Automaty a gramatiky 2P+2C Z,ZK Z 6 Holub J. Holub J., Janoušek J.
BIK-AAG Automaty a gramatiky 13KP+4KC Z,ZK Z 6 Šestáková E., Guth O.
MI-AVY Automaty ve vyhledávání v textech 2P+1C Z,ZK L 4 Guth O. Žďárek J., Šestáková E., Guth O., Pecka T., Plachý Š., Polách R., Trávníček J.
MIE-LCF Compiling system LLVM Z,ZK Z 4
MIE-KOD.16 Data Compression 2P+1C Z,ZK L 5 Holub J. Holub J.
MI-PAM Efektivni předzpracování a parametrizované algoritmy 2P+1C Z,ZK L 4 Suchý O. Suchý O.
NI-PAM Efektivni předzpracování a parametrizované algoritmy 2P+1C Z,ZK L 4 Suchý O. Suchý O.
BIK-EFA Efektivní algoritmy 13KP+4KC Z,ZK Z 5
BIK-EIA Efektivní implementace algoritmů 13KP+4KC Z,ZK Z 5
BI-EP1 Efektivní programování 1 2P+2C Z Z 4 Kačer M. Kačer M.
BI-EP2 Efektivní programování 2 2P+2C KZ L 4 Kačer M. Kačer M.
MI-EVY Efektivní vyhledávání v textech 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-EVY.16 Efektivní vyhledávání v textech 2P+1C Z,ZK Z 5 Holub J. Holub J., Polách R.
NI-EVY Efektivní vyhledávání v textech 2P+1C Z,ZK Z 5 Holub J. Holub J.
BIE-EFA Efficient Algorithms 2P+2C Z,ZK Z 5
MI-FLP Funkcionální a logické programování 2P+1C Z,ZK L 4 Janoušek J. Janoušek J.
MI-GEN Generování kódu 2P+1C Z,ZK L 4 Janoušek J. Janoušek J.
NI-GEN Generování kódu 2P+1C Z,ZK L 5 Janoušek J. Janoušek J.
BIK-GRA Grafové algoritmy a základy teorie složitosti 13KP+4KC Z,ZK L 5
MI-GAK Grafy a kombinatorika 2P+2C Z,ZK L 5 Starosta Š. Starosta Š., Valla T.
NI-GAK Grafy a kombinatorika 2P+2C Z,ZK L 5 Starosta Š. Starosta Š., Valla T.
BIE-GRA Graph Algorithms and Complexity Theory 2P+2C Z,ZK L 5
MI-ATH Kombinatorická teorie her 2P+2C Z,ZK L 4 Valla T. Knop D., Valla T.
NI-ATH Kombinatorická teorie her 2P+2C Z,ZK L 4 Valla T. Valla T.
MI-KOD Komprese dat 2P+1C Z,ZK L 4
MI-KOD.16 Komprese dat 2P+1C Z,ZK L 5 Holub J. Holub J.
NI-KOD Komprese dat 2P+1C Z,ZK L 5 Holub J. Holub J.
MI-LOM Lineární optimalizace a metody 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-LOM.16 Lineární optimalizace a metody 2P+1C Z,ZK Z 5 Černý M. Černý M., Rada M.
NI-LOM Lineární optimalizace a metody 2P+1C Z,ZK Z 5 Černý M. Černý M., Rada M.
NI-MPJ Modelování programovacích jazyků 2P+1C Z,ZK Z 5 Holub J. Holub J.
MI-NON Nelineární optimalizace a numerické metody 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-NON.16 Nelineární optimalizace a numerické metody 2P+1C Z,ZK Z 5 Kruis J. Kruis J.
NI-NON Nelineární optimalizace a numerické metody 2P+1C Z,ZK Z 5 Kruis J. Kruis J.
BIE-OOP Object-Oriented Programming 2P+2C Z,ZK Z 4 Křikava F. Ducasse S., Křikava F., Máj P.
BI-OOP Object-Oriented Programming 2P+2C Z,ZK Z 4 Křikava F. Ducasse S., Křikava F., Máj P.
BIK-OOP Objektově orientované programování 14KP+4KC Z,ZK Z 4 Křikava F. Křikava F.
NI-OSY Operační systémy a systémové programování 2P+1C Z,ZK Z 5 Křikava F. Křikava F.
MIE-ROZ.16 Pattern Recognition 2P+1C Z,ZK Z 5
MI-LCF Překladačový systém LLVM Z,ZK Z 4
MI-PAL Pokročilá algoritmizace 2P+1C Z,ZK L 4 Kučera L. Kučera L.
BIE-PA1 Programming and Algorithmics 1 2P+2R+2C Z,ZK Z 6 Vagner L. Trávníček J., Vagner L.
BIE-PA2 Programming and Algorithmics 2 2P+1R+1C Z,ZK L 7 Vagner L. Trávníček J.
BIE-PJP Programming Languages and Compilers 2P+1C Z,ZK L 5 Janoušek J. Polách R.
BIE-PPA Programming Paradigms 2P+2C Z,ZK Z 5 Janoušek J., Máj P. Janoušek J., Máj P.
BIK-PJP Programovací jazyky a překladače 13KP+2KC Z,ZK L 5
BI-PJP Programovací jazyky a překladače 2P+1C Z,ZK L 5 Janoušek J. Janoušek J.
BIK-PPA Programovací paradigmata 14KP+4KC Z,ZK Z 5 Janoušek J. Janoušek J.
BI-PPA Programovací paradigmata 2P+2C Z,ZK Z 5 Janoušek J. Janoušek J.
BI-ACM Programovací praktika 1 4C KZ L 5 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
BI-ACM2 Programovací praktika 2 4C KZ Z 5 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
BI-ACM3 Programovací praktika 3 4C KZ L 5 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
BI-ACM4 Programovací praktika 4 4C KZ Z 5 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1 20KP+6KC Z,ZK Z 6 Vogel J. Vogel J.
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 2P+2R+2C Z,ZK Z 6 Vagner L. Balík M., Vogel J.
BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2 13KP+4KC Z,ZK L 7 Vogel J. Cvacho O., Vogel J.
BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 2P+1R+2C Z,ZK L 7 Vogel J. Vagner L., Vogel J.
BI-PMA Programování v Mathematica 2P+2C Z,ZK Z 4 Buk Z. Buk Z.
MI-ROZ Rozpoznávaní 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-ROZ.16 Rozpoznávaní 2P+1C Z,ZK Z 5 Haindl M. Haindl M.
NI-ROZ Rozpoznávaní 2P+1C Z,ZK Z 5 Haindl M. Haindl M.
MI-RUN Runtime systémy 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-RUN.16 Runtime systémy 2P+1C Z,ZK Z 5 Podlešák J. Máj P., Podlešák J.
NI-RUN Runtime systémy 2P+1C Z,ZK L 5 Podlešák J. Máj P., Podlešák J.
MI-SYP Syntaktická analýza a překladače 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-SYP.16 Syntaktická analýza a překladače 2P+1C Z,ZK Z 5 Janoušek J., Melichar B. Janoušek J., Melichar B.
NI-SYP Syntaktická analýza a překladače 2P+1C Z,ZK Z 5 Janoušek J. Janoušek J.
BI-TS1 Teoretický seminář I 2C Z Z 4 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
BI-TS2 Teoretický seminář II 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
BI-TS3 Teoretický seminář III 2C Z Z 4 Suchý O., Valla T.
BI-TS4 Teoretický seminář IV 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
MI-TS3 Teoretický seminář magisterský III 2C Z Z 4 Suchý O., Valla T.
NI-TS3 Teoretický seminář magisterský III 2C Z Z 4 Valla T.
MI-TS2 Teoretický seminář magisterský II 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
NI-TS2 Teoretický seminář magisterský II 2C Z L 4 Valla T. Suchý O., Valla T.
MI-TS1 Teoretický seminář magisterský I 2C Z Z 4 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
NI-TS1 Teoretický seminář magisterský I 2C Z Z 4 Valla T.
MI-TS4 Teoretický seminář magisterský IV 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
NI-TS4 Teoretický seminář magisterský IV 2C Z L 4 Valla T.
MI-CPX Teorie složitosti 3P+1C Z,ZK Z 5 Kučera L. Kučera L., Suchý O.
BI-TEX Typografie a TeX 2P+1C Z,ZK L 4 Olšák P. Olšák P.
NI-APR Vybrané metody analýzy programů 2P+1C Z,ZK L 5 Křikava F. Křikava F.


Stránka vytvořena 7. 3. 2020, semestry: L/2020-1, Z,L/2019-20, Z/2020-1, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška