Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Č | B | C | D | E | H | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Předmět je základní jednotka výuky, jejímž prostřednictvím si student osvojí ucelenou část souboru znalostí a dovedností, potřebnou pro zvládnutí studijního oboru. Za věcný obsah předmětu zodpovídá garant předmětu. Časovou náročnost předmětu zhruba vyjadřuje atribut předmětu rozsah kontaktní výuky. Například rozsah = 2+2  značí, že předmět bude mít týdně dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení týdně. Na závěr semestru musí vyučující provést vyhodnocení, nakolik si ten který student osvojil poznatky a dovednosti, kterých měl během výuky nabýt. Jakým způsobem toto hodnocení vyučující provedou určuje atribut způsob zakončení. U předmětu lze definovat, že předmět je zakončen pouze zápočtem(Z), klasifikovaným zápočtem(KZ), pouze zkouškou(ZK), nebo zápočtem a zkouškou(Z,ZK). Náročnost úspěšného absolvování předmětu je vyjádřena ECTS kreditními body. Výuka předmětu probíhá během semestru. Opakovaně se předmět vyučuje vždy v zimním(Z), nebo v letním(L) semestru každého akademického roku. Výjimečně může předmět být nabízen studentům v obou semestrech(Z,L). Za organizační zajištění výuky zodpovídá přiřazená katedra, která zejména vytvoří časový rozvrh předmětu a zajistí pro předmět vyučující. Někteří přednáší a zkouší, jiní vedou cvičení a udělují zápočty.

Předměty


18103 katedra číslicového návrhu
Kód předmětu Název předmětu Rozsah kont. výuky
Způsob zakončení
Zim/let semestr
ECTS kredity
Garant Vyučující
BIE-ZRS Basics of System Control 2P+2C Z,ZK L 4 Hyniová K. Hyniová K.
MI-BHW Bezpečnost a technické prostředky 2P+2C Z,ZK L 4
MI-BHW.16 Bezpečnost a technické prostředky 2P+2C Z,ZK L 5 Novotný M. Novotný M.
NI-BVS Bezpečnost vestavných systémů 2P+2C Z,ZK L 5 Novotný M. Novotný M.
MI-BKO.16 Bezpečnostní kódy 2P+1C Z,ZK L 5 Pluháček A. Kubalík P., Pluháček A.
NI-BKO Bezpečnostní kódy 2P+1C Z,ZK L 5 Kubátová H. Kubátová H., Pluháček A.
MIE-ARI Computer Arithmetic 2P+1C Z,ZK Z 4 Kubalík P. Kubalík P.
BIE-SAP Computer Structures and Architectures 2P+1R+2C Z,ZK L 6 Douša J. Douša J.
MIE-NFA.16 Design for the FPGA and ASIC Technology 2P+1C Z,ZK Z 5 Schmidt J. Schmidt J.
BIE-CAO Digital and Analog Circuits 2P+2C Z,ZK Z 5 Hyniová K. Hyniová K.
MIE-SIM.16 Digital Circuit Simulation 2P+1C Z,ZK Z 5 Kohlík M. Douša J., Kohlík M.
MIE-BKO.16 Error Control Codes 2P+1C Z,ZK L 5 Kubalík P., Pluháček A. Kubalík P.
NI-HSC Hardwarové útoky postranními kanály 2P+2C Z,ZK Z 4 Miškovský V. Miškovský V., Socha P.
MI-IVS Inteligentní vestavné systémy 1P+3C KZ L 4 Skrbek M. Skrbek M.
NI-IVS Inteligentní vestavné systémy 1P+3C KZ L 4 Skrbek M. Skrbek M.
BI-ARD Interaktivní aplikace s Arduinem 3C KZ L 4 Hülle R.
BI-CAO Číslicové a analogové obvody 2P+2C Z,ZK Z 5 Novotný M. Řezníček J., Kohlík M., Novotný M.
BIK-CAO Číslicové a analogové obvody 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Hyniová K. Hyniová K.
BI-JPO Jednotky počítače 2P+2C Z,ZK Z 5 Pluháček A. Pluháček A.
BIK-JPO Jednotky počítače 13+4 Z,ZK Z 5
MI-KOP Kombinatorická optimalizace 2P+2C Z,ZK Z 5 Schmidt J. Schmidt J.
NI-KOP Kombinatorická optimalizace 3P+1C Z,ZK Z 6 Schmidt J. Schmidt J.
BI-MPP Metody připojování periferií 2P+2C Z,ZK Z 4 Skrbek M. Skrbek M.
MI-NFA Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-NFA.16 Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC 2P+1C Z,ZK Z 5 Schmidt J. Schmidt J.
MI-OLI Ovladače pro Linux 2P+2C Z,ZK L 4 Skrbek M. Skrbek M.
NI-OLI Ovladače pro Linux 2P+2C Z,ZK L 4 Skrbek M. Skrbek M.
MI-ARI Počítačová aritmetika 2P+1C Z,ZK Z,L 4 Pluháček A. Pluháček A.
NI-ARI Počítačová aritmetika 2P+1C Z,ZK Z,L 4 Pluháček A. Pluháček A.
MI-PVS Pokročilé vestavné systémy 2P+2C Z,ZK Z 4 Skrbek M. Skrbek M.
NI-PVS Pokročilé vestavné systémy 2P+2C Z,ZK Z 4 Skrbek M. Skrbek M.
BIK-PNO Praktika v návrhu číslicových obvodů 13+4 KZ Z 5
BI-PNO Praktika v návrhu číslicových obvodů 2P+2C KZ Z 5 Novotný M. Novotný M.
MIE-PAA Problems and Algorithms 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Fišer P. Fišer P.
MI-PAA Problémy a algoritmy 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Schmidt J. Schmidt J.
MI-RTS Real-time systémy 2+1 Z,ZK Z 4
MIE-BHW.16 Security and Hardware 2P+2C Z,ZK L 5 Novotný M. Novotný M.
BI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I 2C Z L,Z 4 Kubátová H., Novotný M. Kubátová H., Novotný M., Skrbek M.
BI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II 2C Z L,Z 4 Kubátová H. Kubátová H.
MI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II 2C Z L,Z 4 Osob je mnoho
NI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II 2C Z L,Z 4 Novotný M.
MI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I 2C Z L,Z 4 Kubátová H. Kubátová H., Novotný M.
NI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I 2C Z L,Z 4 Kubátová H. Kubátová H.
PI-SCN Semináře z číslicového návrhu 2P+1C ZK Z,L 4 Fišer P. Fišer P.
NIE-HSC Side-Channel Analysis in Hardware 2P+2C Z,ZK Z 4 Miškovský V. Miškovský V., Socha P.
MI-SIM Simulace číslicových obvodů 2+1 Z,ZK Z 4
MI-SIM.16 Simulace číslicových obvodů 2P+1C Z,ZK L,Z 5 Douša J., Kohlík M. Kohlík M.
NI-SIM Simulace číslicových obvodů 2P+1C Z,ZK L 5 Kohlík M. Kohlík M.
BIK-SAP Struktura a architektura počítačů 13KP+4KC Z,ZK L 6 Daňhel M. Daňhel M., Hyniová K.
BI-SAP Struktura a architektura počítačů 2P+1R+2C Z,ZK L 6 Kubátová H. Kubátová H.
MIE-SOC.16 Systems on Chip 2P+1C Z,ZK Z 5 Kubátová H. Kubátová H.
MIE-TES.16 Systems Theory 2P+1C Z,ZK Z 5 Ratschan S. Ratschan S.
MI-SOC Systémy na čipu 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-SOC.16 Systémy na čipu 2P+1C Z,ZK Z 5 Kubátová H. Kubátová H.
BIK-SRC Systémy reálného času 13+4 KZ L 4
BI-SRC Systémy reálného času 2P+2C KZ Z 4 Kubátová H. Kubátová H.
MI-TES.16 Teorie systémů 2P+1C Z,ZK Z 5 Ratschan S. Ratschan S.
NI-TES Teorie systémů 2P+1C Z,ZK Z 5 Ratschan S. Ratschan S.
MIE-TSP.16 Testing and Reliability 2P+2C Z,ZK Z 5
MI-TSP Testování a spolehlivost 2P+2C Z,ZK Z 4
MI-TSP.16 Testování a spolehlivost 2P+2C Z,ZK Z 5 Fišer P. Fišer P.
NI-TSP Testování a spolehlivost 2P+2C Z,ZK Z 5 Fišer P. Fišer P.
BIK-TUR Tvorba uživatelského rozhraní 13KP+4KC Z,ZK L 4 Schmidt J. Schmidt J.
BI-TUR Tvorba uživatelského rozhraní 2P+2C Z,ZK L 4 Schmidt J. Schmidt J.
NI-EHW Vestavné hardwarové prostředky 2P+1C Z,ZK Z 5 Schmidt J. Schmidt J.
BIK-VES Vestavné systémy 13+4 Z,ZK L 5
BI-VES Vestavné systémy 2P+2C Z,ZK L 5 Skrbek M. Skrbek M.
NI-ESW Vestavný software 2P+1C Z,ZK Z 5 Kubátová H. Kubátová H., Skrbek M.
BI-ZIVS Základy inteligentních vestavných systémů 1P+3C KZ Z 4 Skrbek M. Skrbek M.
BI-ZRS Základy řízení systému 2P+2C Z,ZK Z 4 Hyniová K. Hyniová K.


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška