Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Informatika 2009 | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Standardní doba studia je u bakalářského programu rozložena do šesti semestrů, u magisterského do čtyř. Chce-li student úspěšně zakončit studium ve standardní době, musí si v každém semestru zapsat předměty studijního plánu přibližně za 30 kreditů, a to především povinné a povinně volitelné předměty. Také by měl dbát na rovnoměrné rozložení zátěže. Z těchto důvodů garant oboru sestavuje pro každý studijní plán svého oboru doporučený průchod studijním plánem. Radí tím studentovi svého oboru, kdy si zapsat který předmět. Do jednotlivých semestrů doporučeného průchodu garant vkládá:
 • konkrétní předměty, které student musí někdy během studia absolvovat,
 • odkazy na skupiny předmětů, ze kterých si student má vybrat předměty za alespoň zadaný minimální počet kreditů.
 • Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

  bakalářský program - Teoretická informatika

  Studijní plán: Bc. obor Teoretická informatika, 2015-2020
  Doporučený průchod: Bc. obor Teoretická informatika, 2015-2020

  1. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 2P+2R+2C Z,ZK Z 6 Balík M., Vogel J. 18101
  PP BI-PAI Právo a informatika 2P ZK Z 3 Krausová A., Kučera Z., Matějka M., Myška M. 18102
  PP BI-CAO Číslicové a analogové obvody 2P+2C Z,ZK Z 5 Řezníček J., Kohlík M., Novotný M. 18103
  PP BI-PS1 Programování v shellu 1 2P+2C KZ Z 5 Muzikář Z., Trdlička J. 18104
  PP   Povinný předmět teoretického základu Matematická logika       5    
  PP   Povinný předmět teoretického základu Základy matematické analýzy       6    
  PT   Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika, verze 2015       0    


  2. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 2P+1R+2C Z,ZK L 7 Trávníček J., Vagner L. 18101
  PP BI-DBS Databázové systémy 2P+2R+1L Z,ZK Z,L 6 Hunka J. 18102
  PP BI-SAP Struktura a architektura počítačů 2P+1R+2C Z,ZK L 6 Kubátová H. 18103
  PP   Povinný předmět teoretického základu Lineární algebra       7    
  PT   Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika, verze 2015       0    
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       4    


  3. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 2P+2C Z,ZK Z 6 Knop D., Valla T. 18101
  PP BI-AAG Automaty a gramatiky 2P+2C Z,ZK Z 6 Holub J., Janoušek J. 18101
  PP BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I 2P+1C Z,ZK Z,L 5 Mlejnek J. 18102
  PP BI-ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2C Z,ZK Z 5 Dombek D., Kolář J., Scholtzová J. 18105
  PE BI-EMP Ekonomické a manažerské principy 2P+2C KZ Z,L 4 Buchtela D. 18102
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       4    


  4. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-OSY Operační systémy 2P+1R+1L Z,ZK L 5 Trdlička J. 18104
  PP BI-PSI Počítačové sítě 2P+1R+1C Z,ZK L 5 Fesl J. 18104
  PP BI-BEZ Bezpečnost 2P+2C Z,ZK L 6 Buček J., Lórencz R. 18106
  PO BI-AG2 Algoritmy a grafy 2 2P+2C Z,ZK L 5 Knop D., Schierreich Š., Suchý O. 18101
  PO BI-PJP Programovací jazyky a překladače 2P+1C Z,ZK L 5 Janoušek J. 18101
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       4    


  5. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-BPR Bakalářský projekt Z Z,L 2 18000
  PP BI-PST Pravděpodobnost a statistika 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Novák P. 18105
  PO BI-OOP Object-Oriented Programming 2P+2C Z,ZK Z 4 Křikava F., Máj P. 18101
  PO BI-PPA Programovací paradigmata 2P+2C Z,ZK Z 5 Janoušek J., Máj P. 18101
  PO BI-APS.1 Architektury počítačových systémů 2P+2C Z,ZK Z 5 Štepanovský M., Tvrdík P. 18104
  PO BI-VZD Vytěžování znalostí z dat 2P+2C Z,ZK Z 4 Klouda K., Vašata D. 18105
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       5    


  6. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-BAP Bakalářská práce Z L,Z 14 18000
  PP BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika 2P+2C KZ Z,L 4 Guth O., Vynikarová D. 18102
  VE   Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bc. programu Informatika, ver. 2015       4    
  PJ   Zkouška z angličtiny 2009       2    
  VH   Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015       2    
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       4    

  Předmět EMP je ekvivalentní staršímu předmětu EPD. Platí obousměrná zastupitelnost. Oba předměty lze zapsat dohromady nejvýše dvakrát.#


  Stránka vytvořena 17. 6. 2021, semestry: L/2022-3, Z/2020-1, L/2021-2, Z/2023-4, Z/2022-3, L/2023-4, L/2020-1, Z,L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška