Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Na této stránce je rozbočení na seznamy skupin předmětů se stejnou rolí, kterou hrají ve studijním plánu. Role skupiny vystihuje její váhu (důležitost) ve studijním plánu. Role je popisný atribut skupiny, sloužící pro rychlou orientaci. Skutečný typ skupiny je vyjádřen jejími hlavičkovými údaji, vyjadřujícími povinnost studenta v podobě předepsaných limitů.

Skupiny předmětů podle rolí


Stránka vytvořena 9. 5. 2021, semestry: L/2020-1, L/2022-3, L/2023-4, Z/2020-1, L/2021-2, Z/2023-4, Z/2021-2, Z,L/2019-20, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška