Hlavní stránka | Seznam oborů  | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | C | D | I | M | N | P | S | T | U | W | Z
Studenti se hlásí do jednoho ze studijních programů, pro které má fakulta udělenu akreditaci. V každém programu je definována množina studijních oborů, které lze vystudovat buď v prezenční formě studia, nebo kombinované formě studia. Studijní obor představuje ucelenou množinu znalostí a dovedností, které si student během studia oboru osvojí.
Obory jsou na této stránce uspořádány abecedně podle jejich názvů.

Bezpečnost a informační technologie - BI-BIT

Zajištění bezpečnosti dnešních složitých ICT systému je jedním z nejdůležitějších výzev informační společnosti a význam této oblasti pro budoucí rozvoj ICT je zásadní. Poptávka po odbornících v tomto oboru se stále zvyšuje. Cílem tohoto oboru je vychovávat v této oblasti odborníky již na bakalářské úrovni. Obor je charakterizován následujícími oborovými předměty: Architektury počítačových systémů, Bezpečný kód, Administrace OS Unix, Administrace OS Windows, Systémová a síťová bezpečnost a Hardwarová bezpečnost. Obor rozšiřuje znalosti a dovednosti získané ve společných předmětech programu o praktické i teoretické základy potřebné při řešení bezpečnostních aspektů SW i HW návrhu a provozu informačních a komunikačních systémů. Důraz je kladen na propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi v oblasti ICT bezpečnosti. Uplatnění absolventů: Obor je určen pro studenty, kteří se chtějí v praxi uplatnit jako odborníci v oblasti výpočetních a síťových systémů s důrazem na jejich bezpečnost. Absolventi mohou pracovat na různých pozicích v ICT oddělení podniků, jako systémoví integrátoři, administrátoři výpočetních systémů, technici v datových centrech a firmách poskytující hosting výpočetní infrastruktury a správci ICT infrastruktury. Na všech těchto pozicích budou mít významnou konkurenční výhodu díky získaným znalostem a dovednostem v počítačové bezpečnosti a dokážou tedy zastávat funkce bezpečnostních analytiků a zajistit bezpečný provoz ICT systémů a analyzovat a řešit bezpečnostní problémy.

Menu   Studijní plány oboru


Computer Engineering 2021 - BIE-PI21

Menu   Studijní plány oboru


Computer Networks and Internet 2021 - BIE-PS21

Menu   Studijní plány oboru


Computer Science (Bachelor, in English) - BIE-TI

The graduates of Theoretical Computer Science branch of study acquire thorough theoretical elements of computer science which include mathematical analysis, mathematical logic, linear algebra, discrete mathematics, probability and statistics, algorithmics, data structures, theory of languages and automata and all layers of ICT systems architecture (digital and analog circuits, processors and HW architecture, operating systems, databases, computer networks, security, software engineering). In specialization modules, the students further enrich their professional profile with a balanced portfolio of knowledge and skills in computer architecture, system programming, graph theory and advanced algorithmics. The whole curriculum prepares them for a successful professional career or for further study within a master specialization of their choice. The graduates have deep knowledge of CPU architectures, they understand mathematical models and are able to use them for the design and analysis of algorithms with respect to computational complexity and practical resolvability of problems. They master the tools and formal models for design, specification, effective implementation and analysis of properties of miscellaneous algorithms (including heuristic and approximative algorithms) on miscellaneous computer architectures.

Menu   Studijní plány oboru


Computer Science 2021 - BIE-TI21

Menu   Studijní plány oboru


Computer Science 2021 - NIE-TI

Menu   Studijní plány oboru


Computer Security and Information technology (Bachelor, in English) - BIE-BIT

The graduates will extend their professional profile with the ability to design, configure, implement, administer, maintain, and inovate a secure computational infrastructure, both hardware and software. They will be able to select a suitable and secure hardware and software and integrate it into existing systems while satisfying the requirements for a secure environment. They will be able to securely install and configure both SW and HW modules of existing systems, analyze potential security risks, and propose solutions for discovered weaknesses. The branch is intended for students who want to become IT and network professionals with a particular focus on security. The graduates may choose to work at any position of ICT departments, as system integrators, administrators, technicians in data centers and infrastructure providers, as network, database or webserver administrators. They can become security analysts to design and implement a secure ICT environment and analyze and solve security issues. The knowledge and skills gained in this study branch will provide them with a significant competitive advantage at the work force market.

Menu   Studijní plány oboru


Computer Security 2021 - NIE-PB

Menu   Studijní plány oboru


Computer Security - MIE-PB

Students of the Computer Security branch will acquire knowledge of system security, encryption, encoding, applied cryptography, cryptanalysis principles, detection and prevention of attacks on computer networks, legal aspects of the use of cryptographic systems. Knowledge of cryptology will be linked with the knowledge of modern trends in hardware and software to implement the security of computer systems.

Menu   Studijní plány oboru


Computer Systems and Networks 2021 - NIE-PSS

Menu   Studijní plány oboru


Computer Systems and Networks - MIE-PSS

Students of the Computer Systems and Networks branch will understand architectures and technologies of computer systems and their system software across the spectrum of computing platforms ranging from highly parallel architectures on a chip over computer networks and network technology, database and web servers, data centers, mobile and distributed systems and high-performance parallel systems to large scale web systems and cloud computing platforms. They understand the system architecture and will be able to solve applications requiring distributed, mobile, and HPC platforms.

Menu   Studijní plány oboru


Computer Systems and Virtualization 2021 - BIE-PV21

Menu   Studijní plány oboru


Design and Programming of Embedded Systems 2021 - NIE-NPVS

Menu   Studijní plány oboru


Design and Programming of Embedded Systems - MIE-NPVS

Design and Programming of Embedded Systems branch of study is focused on the design of embedded digital system, programmable systems and system-on-a -chip (SoC a NoC). The subject covers design, testing and analysis methods at the system level and at the lower abstraction levels as well. The branch is based on system theory, parallel systems and discrete mathematics which are taught in the first year. It further enables to construct the actual profile of graduates based on knowledge of verification and simulation methods, testing, fault-tolerant, attack-resistant and reliable design methods, real-time applications, HW-SW code sign, reconfiguration and programmable hardware (FPGAs). The organization of teaching is based on lectures, seminars, labs and both individual and group projects.

Menu   Studijní plány oboru


Informační bezpečnost 2021 - BI-IB21

Menu   Studijní plány oboru


Informační systémy a management - BI-ISM

Solidní znalosti z oblasti informačních technologií, matematiky a teoretické informatiky získané v rámci společných předmětů programu si absolventi tohoto oboru rozšíří o znalosti a dovednosti v oblastech návrhu, realizace a provozu IS/IT v podnicích a veřejné správě. V oborových předmětech se seznámí s osvědčenými metodami softwarového inženýrství a konceptuálního modelování, s analýzou a návrhem aplikací podnikových informačních a znalostních systémů (ERP, BI, CRM), s finančním řízením podniku, s marketingem IT a s dalšími oblastmi v rámci životního cyklu podniku. Absolventi budou vybaveni základy komunikace s vedením podniku a byznysem obecně a důraz je kladen na využití mezioborových dovedností ke zpracování podnikových informací a znalostí pro podporu manažerského rozhodování. Absolventi budou mít i dobrou průpravu pro případné založení vlastního podniku Uplatnění absolventů: Studium oboru připravuje odborníky pro široké spektrum funkcí především v podnikové praxi. Absolvent oboru najde uplatnění v softwarových firmách zaměřených na vývoj podnikových aplikací i v konzultačních a projekčních firmách, v návrhu, vývoji a nasazení podnikových informačních systémů, v systémové integraci, v návrhu a správě specializovaných manažerských a znalostních systémů, v analýze podnikových procesů, a v neposlední řadě i v zakládání či řízení vlastních firem (nejen) v oblasti IT.

Menu   Studijní plány oboru


Information Security 2021 (Bachelor in English) - BIE-IB21

Menu   Studijní plány oboru


Manažerská informatika 2021 - BI-MI21

Menu   Studijní plány oboru


Manažerská informatika - NI-MI

Specializace MI je určena pro studenty se zájmem o ekonomicko-manažerské aspekty a aplikace informatiky a ICT v podnikání. Studijní plán staví na solidní znalosti z oblasti informačních technologií, matematiky a statistiky (v rámci společných předmětů programu), protože to vše je třeba zvládnout pro pochopení metod využití ICT systémů podniku pro realizaci podnikových (ekonomických) cílů. ICT se má stát efektivním prostředkem pro zlepšení a automatizaci podnikových procesů nebo zvládnutí komplikovanějších procesů, pro zajištění lepších služeb, apod. Specializace je orientována především na metody propojení a integrace ICT systémů a obchodních a výrobních procesů ve firmách a organizacích s cílem efektivní podpory procesů a naplnění informačních potřeb firmy a dále na přípravu manažerů řídících informační procesy ve firmách včetně finančního a personálního řízení podnikové informatiky (CIO - Chief Information Officer).

Menu   Studijní plány oboru


Návrh a programování vestavných systémů - NI-NPVS

Specializace je zaměřena na konstrukci vestavných číslicových systémů obsahujících softwarové a hardwarové složky, se zvláštním důrazem na vestavné systémy a systémy a sítě na čipu (SoC a NoC). Významná část výuky je věnována návrhu, testování a analýze na systémové úrovni. Znalosti nižších úrovní abstrakce jsou doplněny a prohloubeny, spolu s příslušnými metodami inženýrské práce. Specializace je vystavěna na základu teorie systémů, které jsou spolu s potřebnými základy diskrétní matematiky a kombinatorické optimalizace položeny v prvém ročníku. Takové základy dávají absolventům komparativní výhodu nejen v systémovém návrhu a analýze, ale i ve formální verifikaci, která se začíná stále více v průmyslu prosazovat. Následující výuka je pak aplikační a přechází do projektů zejména v posledním ročníku.

Menu   Studijní plány oboru


Návrh a programování vestavných systémů - MI-NPVS

Obor je zaměřen na konstrukci číslicových systémů obsahujících softwarové a hardwarové složky, se zvláštním důrazem na vestavné systémy a systémy a sítě na čipu (SoC a NoC). Významná část výuky je věnována návrhu, testování a analýze na systémové úrovni. Znalosti nižších úrovní abstrakce jsou doplněny a prohloubeny, spolu s příslušnými metodami inženýrské práce. Obor je vystavěn na základu teorie systémů, včetně paralelních, které jsou spolu s potřebnými základy diskrétní matematiky položeny v prvém ročníku. Takové základy dávají absolventům komparativní výhodu nejen v systémovém návrhu a analýze, ale i ve formální verifikaci, která se začíná stále více v průmyslu prosazovat. Na tomto teoretickém základu jsou pak postaveny oborové předměty, které rozvíjejí profil absolventa ve vybraných oblastech návrhu a realizace vestavných systémů, jako je testování, spolehlivost, HW-SW code sign, zabezpečení, programování, či rekonfigurovatelnost. Oborová výuka přechází do projektů zejména v ročníku posledním. Absolventi oboru Návrh a programování vestavných systémů získají znalosti o návrhu, modelování a verifikaci číslicových systémů, tedy o konstrukci systémů zadaných vlastností (pracujících v reálném čase, navržených pro specifické aplikační oblasti, odolných proti poruše, bezpečných při poruše), dále o návrhu a vyhodnocení systémové architektury na modelech, návrh systémů na čipu (SoC), na programovatelném hardware (SoPC, FPGA). K tomu slouží znalosti o souběžném návrhu programového a technického vybavení, architektur a vlastnosti procesorů, dále návrh číslicových obvodů, užití makrobloků (IP jader) a verifikace číslicových systémů na všech úrovních. Hlavním cílem oboru a jeho změn je posílení návaznosti na rychle se rozvíjející požadavky z praxe, tak aby absolventi nalezli uplatnění v široké škále firem, které se zabývají návrhem a konstrukcí vestavných systémů, číslicových obvodů, systémů s hardwarovou a softwarovou složkou, mobilních zařízení, čipových karet, apod., a to jako systémoví architekti, verifikační inženýři, návrhoví inženýři, či softwaroví inženýři pro konkrétní aplikace s mikroprocesory a systémy reálného času. Na těchto pozicích mají výhodu před bakaláři (i čtyřletými) díky znalostem systémového návrhu, metodám práce na velkých projektech a hlubším znalostem verifikace. Po formální i obsahové stránce došlo fakticky k rozšíření profilu absolventa o znalosti a dovednosti ze simulací číslicových systémů.

Menu   Studijní plány oboru


Nespecifikovaný/á obor/specializace studia - Unspecified Branch/Specialisation of Study - ---

Pomocná specializace pro studenty, kteří si ještě nezvolili profilující specializaci studia.

Menu   Studijní plány oboru


Počítačová bezpečnost - NI-PB

Specializace Počítačová bezpečnost je tematicky zaměřena na zkoumání a vývoj bezpečných informačních a komunikačních systémů. Zabývá se na teoretické i aplikační úrovni problematikou vývoje a správy jak bezpečného hardwaru, tak také softwaru. Studenti získají přehled o kryptologických principech, o způsobech detekce útoků v počítačových sítích, o bezpečné správě informačních systémů a také o návrhu bezpečného softwaru a hardwaru. Specializace má vyvážený poměr teoretických a aplikačních témat, a to s ohledem na dostatečné a správné pochopení bezpečnostních principů moderních ICT systémů.

Menu   Studijní plány oboru


Počítačová bezpečnost - MI-PB

Student oboru Počítačová bezpečnost získá znalosti z oblasti systémové bezpečnosti, šifrování, kódování, aplikované kryptografie, principů kryptoanalýzy, detekci a prevenci útoků na počítačové sítě, právních aspektů použití kryptografických systémů. Znalosti z kryptologie budou provázány se znalostmi moderních trendů v oblasti technického a programového vybavení pro implementaci bezpečnosti počítačových systémů. Popis uplatnění v oboru: Absolvent oboru Počítačová bezpečnost nalezne uplatnění ve firmách zabývajících se navrhováním, realizací a poskytováním bezpečnostních ICT řešení, tvorbou bezpečného SW, HW, zajišťováním bezpečného provozu sítí, serverů, datových center, ap.. Může pracovat jako bezpečnostní analytik, vývojář bezpečnostních řešení, administrátor a konzultant na všech úrovních pozic bezpečnosti ICT v podnicích a firmách, orgánech veřejné správy nebo e-governmentu.

Menu   Studijní plány oboru


Počítačová grafika 2021 - BI-PG21

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové inženýrství 2021 - BI-PI21

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové inženýrství - BI-PI

Absolventi oboru rozšíří svůj odborný profil o znalosti návrhu číslicových systémů, procesorů, počítačů a počítačových komunikačních systémů zahrnujícího společný návrh hardwaru i softwaru, s ohledem na cílové aplikace jako např. vestavné systémy, roboty, mobilní výpočetní systémy, senzorové sítě. Též se seznámí s vývojem programů pro speciální číslicová zařízení a pro ovládání jejich rozhraní směrem k uživatelům nebo jiným zařízením. Obor pokrývá společný vývoj HW i SW, kde implementace algoritmu může být hardwarová i softwarová podle konkrétních požadavků na rychlost, velikost zařízení, spotřebu, spolehlivost i rychlost návrhu. Uplatnění absolventů: Absolventi oboru PI naleznou praktické uplatnění jako programátoři, návrháři či testéři zákaznických či programovatelných číslicových obvodů, návrháři a konstruktéři číslicových zařízení, vestavných počítačových systémů, řídících systémů či počítačově řízených technologických zařízení.

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové sítě a Internet 2021 - BI-PS21

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové systémy a sítě - NI-PSS

Složitost počítačových systémů stále roste, a proto se jejich konstrukce, provozování, správa a efektivní programování staly náročnou inženýrskou disciplínou. Specializace Počítačové systémy a sítě se zabývá architekturami a technologiemi počítačových systémů, klastrů a sítí. Pokrývá celé spektrum systémů od vícejádrových procesorů, přes výpočetní multiprocesorové klastry až po virtualizovanou infrastrukturu cloud computingu. Poskytuje přehled technologických platforem počítačových komponent, konstrukčních metod propojování počítačových komponent do vyšších celků systémů a metod pokročilé virtualizace prostupujících dnes napříč vrstvami počítačové architektury. Přináší vhled do komunikačních, synchronizačních, paměť ových a bezpečnostních technik a algoritmů pro efektivní programování, vyvažování zátěže a bezpečný a bezchybný provoz.

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové systémy a sítě - MI-PSS

Získané dovednosti a znalosti: Absolventi oboru Počítačové systémy a sítě budou rozumět architekturám a technologiím počítačových systémů a jejich systémovému programovému vybavení v celém spektru platforem, počínaje vysoce paralelními architekturami na čipu, přes počítačové sítě a síťové technologie, databázové a webové servery, datová centra, mobilní a distribuované systémy, vysoce výkonné paralelní systémy, až po rozsáhlé webové systémy a platformy pro cloud computing. Budou znát systémovou architekturu a budou schopni řešit aplikace, vyžadující distribuované, mobilní či HPC platformy, poskytování síťových služeb, projektování a realizaci síťových řešení. Budou schopni takové systémy navrhovat, konfigurovat, nasazovat a spravovat. Popis uplatnění v oboru: Absolvent oboru Počítačové systémy a sítě nalezne uplatnění ve firmách zaměřených na realizaci moderních ICT řešení, programování a poskytování distribuovaných a paralelních počítačových systémů, serverů, datových a výpočetních center a dalších. Díky ekonomicko-manažerské průpravě je absolvent schopen i řídit týmy, které tyto úkoly mají plnit a zastávat pozice vedoucích ICT oddělení firem, organizací a orgánů veřejné správy. Dále se uplatní na pozicích vedoucích týmů vývojářů architektur, architektů infrastruktury, technologických konzultantů a systémových administrátorů.

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové systémy a virtualizace 2021 - BI-PV21

Menu   Studijní plány oboru


Software Engineering (Bachelor, in English) - BIE-WSI

Students of the specialization Software Engineering of the branch Software a Web Engineering will extend their professional profile gained within the compulsory courses with the knowledge of all phases of the software system lifecycle (analysis, design, implementation, testing, maintenance, and evolution). An important component of the study is the software project management and project team management. The focus is on team projects in which students can practice various roles in teams during the design and implementation of larger software systems. Both theoretically and practically, students get acquainted with formal notations, design methodologies (including agile programming), and supporting software tools. In team projects, students can learn various roles in a project team, when they implement large software projects. The specialization is focused on practical mastering of methods and software tools that are used during the whole software life cycle. The graduates of the specialization Software Engineering will find their jobs as programmers and team members of development teams of software companies. Also, they can be employed as administrators of large enterprise systems or in IT departments of large companies (e.g. telecommunication operators, financial institutes, automobile factories, public administration), where they can be responsible for communication with suppliers of software systems. Students of the specialization Web Engineering of the branch Software and Web Engineering extend their common core knowledge of informatics with the knowledge of specific architectures and technologies of the web systems that will enable them to make good web applications on both the client and the server side. Firstly, this includes basic technologies like HTTP, HTML , and XML, and secondly, algorithms and architectures for searching and indexing the web contents, dynamic programming languages, technologies of modern databases optimized for storing the web content, and the problem of scalability of systems that process huge amount of data. Students gain not only theoretical and technological background for master studies, but also important experience for the profession of web engineers. Graduates of specialization Web Engineering of the branch Software and Web Engineering can work at positions of web application engineers starting from the level of programmers of client or server application components. The specialization will provide important basis for future professional growth of graduate at positions such as architects of complex web applications capable to work with the frame of their whole life cycles, i.e., its design, implementation, testing, support, and upgrading.

Menu   Studijní plány oboru


Software Engineering 2021 - BIE-SI21

Menu   Studijní plány oboru


Software Engineering 2021 - NIE-SI

Menu   Studijní plány oboru


Software Engineering - MIE-WSI

The graduates of the specialization Software Engineering of the branch Web and Software Engineering will extend their professional profile gained within the compulsary courses with the knowledge of all phases of the software systém lifecycle (analysis, design, implementation, testing, maintenance, and evolution). An important component of the study is the software project management and project team management. The focus is on team projects in which students can practise various roles in teams during the design and implementation of larger software systems. Both theoretically and practically, students get acquinted with formal notations, design methodologies (including agile programming), and supporting software tools. In team projects, students can learn various roles in a project team, when they implement large software projects. The specialization is focused on practical mastering of methods and software tools that are used during the whole software life cycle. The graduates of this branch of study will find their jobs as programmers and members of development teams of software companies. Also, they can be employed as administrators of large enterprise systems or in IT departments of large companies (e.g. telecommunication operators, finantial institutes, automobile factories, public administration), where they can be responsible for communication with suppliers of software systems.

Menu   Studijní plány oboru


Softwarové inženýrství 2021 - BI-SI21

Menu   Studijní plány oboru


Softwarové inženýrství - NI-SI

Specializace SI je tématicky orientována na vývoj, produkci, správu, údržbu a inovaci velkých softwarových systémů, včetně webových, kde je díky jejich složitosti nezbytné uplatnit hluboké teoretické znalosti i praktické dovednosti softwarového inženýrství. Specializace má vyvážený poměr teoretických témat, jako jsou např. formální nástroje pro popis softwarových systémů a jejich chování, a technologicky orientovaných témat, jako jsou architektury webových a middleware systémů, velkých databází, informačních systémů, architektonických a návrhových vzorů a udržitelných softwarových systémů. Součástí studijního plánu jsou i témata navrhování moderních softwarových systémů včetně jejich uživatelského rozhraní.

Menu   Studijní plány oboru


Systémové programování - NI-SP

Specializace SP se zabývá návrhem a vývojem efektivních systémových částí aplikací. Pro takový vývoj je důležitá jak detailní znalost těchto částí a jejich existujících návrhů (jádra operačních systémů, virtuální stroje, překladače, automatická správa paměti, atd.), tak i detailní znalost teoretických a praktických možností programových nástrojů používaných při jejich vývoji (sémantika a modelování programovacích jazyků, běhová prostředí, možnosti moderních optimalizátorů). Vyváženost teoretických i aplikačních témat zajišťuje pochopení principů a zároveň i možnost jejich aplikace.

Menu   Studijní plány oboru


Systémové programování - MI-SP

Zaměření Systémové programování. Získané dovednosti a znalosti: Absolventi zaměření Systémové programování získají pokročilé znalosti v oblasti návrhu a implementace systémových částí programů, jako jsou překladače, interpretry, runtime prostředí pro běh aplikací. Rozumí HW struktuře počítače, OS a jeho vazbě na aplikační programové vybavení, a to jak pro pracovní stanice, tak i pro servery a vestavěné systémy (programy do mobilů). Mají znalosti nízkoúrovňového programování (programování ovladačů, rozšiřujících modulů) a zvládají algoritmy pro efektivní zpracování informací v systému (vyhledávání, komprimace, deklarativní specifikace systémových úloh). Popis uplatnění v zaměření: Absolventi zaměření Systémové programování najdou uplatnění na pozicích programátorů, kteří vyvíjejí systémově závislé části programového vybavení, informačních systémů nebo operačních systémů (ovladače, démony). Stejně dobře se uplatní jako pokročilí správci složitých počítačových systémů, navíc budou schopni analyzovat nestandardní požadavky a problémy a navrhovat a realizovat jejich řešení. Absolventi budou detailně obeznámeni s principy a vnitřní strukturou překladačů programovacích jazyků tak, že budou schopni takový překladač navrhnout a zkonstruovat a využít těchto obecných formálních nástrojů pro řadu dalších úloh na úrovni systémového programového vybavení. Zaměření Teoretická informatika. Absolventi zaměření Teoretická informatika získají znalosti o praktických výpočetních metodách v řadě odvětví informatiky a kromě toho nezbytný teoretický základ, který jim umožní zhodnocení potenciálních možností a omezení výpočetních metod a volbu nejvhodnějších modelů a postupů v konkrétních situacích. Teoretické znalosti a praktické dovednosti získají především v metodách optimalizace a řešení optimalizačních úloh, ve výpočetních metodách inspirovaných přírodou, v technologiích překladačů, v modelování fyzikálních a technologických procesů numerickými výpočty a v zpracování textů (obecných textů, programů v programovacích jazycích, řetězců v matematické biologii a pod.). Získají také obecné znalosti o různých typech výpočtů a algoritmů (deterministické a pravděpodobnostní algoritmy, přibližné a heuristické algoritmy, paralelní a distribuované metody) a o teoretických hranicích možností výpočetní techniky. Popis uplatnění v zaměření: Absolventi zaměření Teoretická informatika naleznou uplatnění jako analytici, vývojáři a softwaroví specialisté ve společnostech a institucích, které se zabývají výzkumem a využitím metod matematická optimalizace, například v dopravě a ekonomii, metod simulace přírodních procesů, například v geologii, ekologii, stavebnictví, apod., metod zpracování řetězců, včetně informatických problémů molekulární biologie, heuristických a přibližných metod řešení složitých problémů obecně. Zaměření je též vhodné jako příprava pro teoretický výzkum v informatice a jako příprava pro doktorské studium informatiky. Absolventi jsou připraveni pracovat jako členo vé výzkumných týmů vyvíjejících nové algoritmy, výpočetní postupy či metodiky řešení nových problémů.

Menu   Studijní plány oboru


Teoretická informatika 2021 - BI-TI21

Menu   Studijní plány oboru


Teoretická informatika - BI-TI

Absolventi oboru Teoretická informatika naleznou uplatnění jako programátoři se širokými znalostmi tvorby efektivních algoritmů a pochopením různých programovacích stylů a jazyků. Absolventi se budou orientovat v celé řadě softwarových úloh, včetně základních systémových úloh nebo úloh pro zpracování větších objemů dat.

Menu   Studijní plány oboru


Teoretická informatika - NI-TI

Cílem oboru je seznámit studenty s vybranými partiemi teoretické informatiky, ve kterých se dá vybudovat silný pojmový aparát a které jsou podepřeny fungujícími formálními modely a teoriemi, jako je teorie grafů, algebra, teorie jazyků a automatů. Celkový průřezový cíl je naučit studenty pokročilé metody algoritmizace řešení obtížných problémů, se zacílením na několik fundamentálních oblastí, jako je zpracování textu, programování paralelních a distribuovaných výpočetních systémů, optimalizace kombinatorických úloh, heuristické a aproximativní metody řešení těžkých úloh, metody řešení úloh z umělé inteligence, strojového učení a získávání znalostí z dat velkého rozsahu, pokročilé formální modely automatů a jazyků.

Menu   Studijní plány oboru


Umělá inteligence 2021 - BI-UI21

Menu   Studijní plány oboru


Webové a softwarové inženýrství - MI-WSI

Zaměření Webové inženýrství. Získané dovednosti a znalosti: Absolventi zaměření Webové inženýrství si prohloubí znalosti z předchozího studia v oblasti architektur velkých počítačových systémů, softwarového inženýrství a webových technologií a služeb. Získají detailní znalosti o principech a technologiích nutných pro návrh rozsáhlých architektur webových aplikací a systémů založených na nových trendech (kolaborativní přístupy, programovatelný web, sémantický web). Budou také rozumět principům fungování a architekturám moderních webových řešení, vyhledávačů, webových databází, které dnes používají platformy Google, Amazon nebo Facebook. Popis uplatnění v zaměření: Absolventi zaměření Webové inženýrství najdou uplatnění na pozicích spojených se systémovým návrhem, realizací, rozvojem a provozováním rozsáhlých webových aplikací, analytiků a konzultantů na různých úrovních managementu webových projektů, manažerů ICT firem. Zaměření Informační systémy a management. Získané dovednosti a znalosti: Absolventi zaměření Informační systémy a management získají pokročilé znalosti v oblasti tvorby informační strategie, řízení firemní informatiky a její bezpečnosti, v oblasti analýzy, návrhu vývoje, realizace, zavádění, provozování a integrace informačních systémů, dále v oblasti informačního managementu a finančního řízení ICT projektů a podnikové informatiky, v oblasti modelování firemních procesů. Budou znát pokročilé objektové metodologie tvorby software, systémy a nástroje pro navrhování a realizaci podnikových informačních systémů (CRM, ERP,?) a příslušné standardy a metodiky. Budou znát postupy modelování podnikových procesů. Budou vybaveni manažerskými a sociálními dovednostmi. Popis uplatnění v zaměření: Absolventi zaměření Informační systémy a management najdou uplatnění na pozicích vedoucích projektů, vedoucích vývoje aplikací, konzultantů, systémových integrátorů, architektů aplikací, manažerů informační bezpečnosti, manažerů a administrátorů informačních systémů, procesních analytiků, vedoucích IT oddělení a podobných manažerských pozicích. Zaměření Softwarové inženýrství Získané dovednosti a znalosti: Absolventi zaměření Softwarové inženýrství získají hlubší teoretické znalosti týkající se analýzy, modelování, navrhování, programování, testování a údržby rozsáhlých softwarových systémů, konstrukce databázových systémů, podnikových (Enterprise) technologií tvorby informačních systémů a nástrojů pro vývoj softwarových systémů, včetně metod založených na formálních specifikacích. Rozumí běhovým prostředím pro programování a naučí se navrhovat uživatelská rozhraní softwarových produktů. Získají potřebné teoretické ekonomické a manažerské dovednosti nutné pro vedení velkých softwarových projektů, příp. správě velkých softwarových systémů. Popis uplatnění v zaměření: Absolventi zaměření Softwarové inženýrství najdou uplatnění na pozicích softwarových analytiků, šéf-programátorů a softwarových architektů. Jsou připraveni zastávat pozice projektových manažerů softwarových projektů a vést týmy, realizující ICT řešení. Dále se uplatní v provozu výpočetních systémů při jejich správě, údržbě a průběžné inovaci.

Menu   Studijní plány oboru


Webové a softwarové inženýrství - BI-WSI

Studenti zaměření Softwarové inženýrství oboru Webové a softwarové inženýrství si mají prakticky osvojit metodiky a nástroje používané během životního cyklu softwarových systémů a doplnit svůj odborný profil o znalost všech fází života softwarových systémů (návrh, vývoj a testování, nasazení, údržba a inovace). Důležitou součástí studia je též řízení softwarových projektů a realizačních týmů. Důraz je kladen na týmové projekty, ve kterých si studenti prakticky vyzkouší různé role v projektovém týmu při návrhu i realizaci rozsáhlejších softwarových systémů. Studenti se teoreticky i prakticky seznámí s formálními notacemi, metodikami návrhu a realizace (včetně technik agilního programování) a podpůrnými nástroji. Studenti zaměření Webové inženýrství oboru Webové a softwarové inženýrství si rozšíří společné základy informatiky o specifické architektury a technologie z oblasti webu, které jim umožní vytvářet dobré webové aplikace na straně klienta i na straně serveru. Kromě základních technologií, jako jsou HTTP, HTML nebo XML, se jedná o architektury a algoritmy z oblasti vyhledávání a indexování obsahu na webu, o znalost dynamických programovacích jazyků a o technologie moderních databází vhodných pro realizaci škálovatelných systémů, které ukládají a zpracovávají velké objemy dat. Uplatnění absolventů: Absolventi oboru Webové a softwarové inženýrství naleznou praktické uplatnění jako programátoři a členové vývojových a realizačních týmů v softwarových firmách. Mohou pracovat jako členové týmů konstruujících webové aplikace, včetně pozic programátorů klientských nebo serverových komponent aplikací. Obor poskytne absolventům důležitý základ pro jejich další profesní rozvoj, např. jako architektů webových aplikací. Mohou ale také pracovat jako správci podnikových systémů nebo v IT odděleních společností typu telekomunikační operátoři, finanční ústavy, automobilky, či státní správa, kde mají na starost např. komunikaci s dodavateli softwarových systémů.

Menu   Studijní plány oboru


Webové inženýrství 2021 - BI-WI21

Menu   Studijní plány oboru


Webové inženýrství - NI-WI

Specializace Webové inženýrství poskytne teoretické i praktické znalosti o moderních webových architekturách a technologiích. Specializace svým obsahem reflektuje současné trendy vývoje webových technologií používaných v oblasti otevřeného webu i v rozsáhlých podnikových aplikacích. Jde především o moderní metody a technologie pro integraci systémů pomocí nových architektur webových služeb a middlewarů (architektury REST, mikroslužby), technologie moderních databázových systémů (NoSQL), virtualizace a cloud computing, moderní přístupy pro reprezentaci sémantiky dat (Linked Data) a dále dolování a analýzy dat na webu a v neposlední řadě moderní metody návrhu uživatelských rozhraní.

Menu   Studijní plány oboru


Znalostní inženýrství - NI-ZI

Specializace Znalostní inženýrství se zaměřuje na automatizované získávání informací a následně znalostí z dat. Cílem specializace je seznámit studenty s přístupy a nástroji pro vytěžování informací z dat, s reprezentací těchto informací ve formě modelů a s využitím těchto modelů pro získávání znalostí o řešeném problému. Znalostní inženýrství využívá řadu přístupů a technik, zejména práci s databázemi a informačními systémy (včetně Business Intelligence), pokročilé statistické metody, metody vytěžování strukturovaných i nestrukturovaných dat (data mining/text mining) z různých zdrojů (databází, webu), modelování a simulace, optimalizační techniky, strojové učení, expertní a znalostní systémy, metody výpočetní inteligence, vizualizace a další techniky. Specializace má přesah do softwarového inženýrství a teoretické informatiky.

Menu   Studijní plány oboru


Znalostní inženýrství - MI-ZI

Získané dovednosti a znalosti: Absolventi oboru Znalostní inženýrství získají pokročilé znalosti v oblasti všech fází vytěžování znalostí z různých datových zdrojů (firemních databází, informačních systémů, webů), tj. předzpracování dat různého charakteru, analýza, modelování, klasifikace, predikce a interpretace a následné prezentace získaných znalostí. Absolventi budou schopni navrhovat, přizpůsobovat, integrovat a realizovat systémy pro podporu rozhodování a integrovat je do informačních systémů. Teoretická témata jako rozpoznávání či výpočetní inteligence otevírají absolventům oboru možnost účastnit se zajímavých výzkumných projektů a dále samostatně vědecky pracovat. Popis uplatnění v oboru: Absolventi oboru Znalostní inženýrství naleznou uplatnění ve větších firmách jako specialisté v oblasti Business Intelligence, např. v získávání nových znalostí z dat specifických danému oboru, které pak vedení firmy použije při rozhodování a tvorbě nových strategií. Absolventi jsou důležitou součástí analytických týmů velkých firem. Mohou nabízet softwarové řešení BI ušité na míru konkrétní firmě nebo jen služby v oblasti data miningu. Absolventi nejsou odkázáni na český trh, ale mohou najít uplatnění celosvětově.

Menu   Studijní plány oboru


Znalostní inženýrství - BI-ZI

Absolventi oboru ZI získají komplexní a ucelené znalosti v oblasti zpracování dat. Poznají problematiku získávání dat, způsob uchovávání informací a zejména pak způsoby, jak z dat získat důležité informace. Obor seznamuje studenty se softwarovými nástroji, které si postupně osvojují na praktických příkladech z praxe v rámci studovaných předmětů. Studenti se seznámí s možnostmi ukládání a zpracování rozsáhlých dat (cloudové technologie pro Big Data), nástroji pro předzpracování a vlastní vytěžování dat (data mining), a v neposlední řadě se seznámí s nástroji umělé inteligence, které lze využívat v oblasti zpracování dat. Během studia se mohou studenti podílet na řešení úloh z praxe a navázat tak kontakty pro své budoucí uplatnění. Uplatnění absolventů: Absolventi oboru ZI najdou uplatnění zejména jako analytici v oblasti zpracování dat ve společnostech, které potřebují vyhodnocovat data a získávat z nich užitečné inforomace pro svůj rozvoj. Díky tomu, že objem zveřejňovaných a shromažďovaných dat je obrovský a exponenciálně se zvětšuje, najdeme potřebu efektivně a smysluplně vyhodnocovat data u téměř každé společnosti. Díky tomu najdou absolventi tohoto oboru široké uplatnění.

Menu   Studijní plány oboru


Stránka vytvořena 9. 5. 2021, semestry: L/2020-1, L/2022-3, L/2023-4, Z/2020-1, L/2021-2, Z/2023-4, Z/2021-2, Z,L/2019-20, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška