Hlavní stránka | Seznam oborů |Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Z této stránky se můžete dostat do jednotlivých úseků seznamu předmětů, vymezených podle kateder.
Vyberte si katedru, jejíž předměty vás zajímají. Slovní spojení katedra předmětu čtěte tak, že daná katedra zodpovídá za organizační zajištění výuky předmětu. U katedry jsou důležité osoby, zvané garant předmětu, rozvrhář katedry a referent katedry pro studiu.
Garant předmětu zodpovídá za obsahovou náplň předmětu.
Rozvrhář katedry vytváří rozvrh předmětů své katedry, přiřazuje k jednotlivým rozvrhovým paralelkám předmětu učitele a řídí zpřístupňování jednotlivých rozvrhových paralelek pro studenty k zápisu.
Referent katedry pro studium může zastoupit externího učitele při vypisování zkouškových termínů předmětů své katedry a  přepisovat písemné protokoly o udělených zápočtech a vykonaných zkouškách do IS KOS.
Seznam kateder je na této stránce seřazen abecedně dle jména katedry.

Katedry


Stránka vytvořena 9. 5. 2021, semestry: L/2020-1, L/2022-3, L/2023-4, Z/2020-1, L/2021-2, Z/2023-4, Z/2021-2, Z,L/2019-20, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška