Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Popis stránky:
V návodu je popsáno obecné uspořádání stránky.

Organizace každé stránky

  V záhlaví každé stránky je menu, které je někdy složeno ze dvou částí. Horní část menu je stále stejná a odkazuje na klíčové skupiny stránek bílé knihy. Odkazy vedou na seznam studijních plánů, na seznam oborů, na seznam všech skupin předmětů a seznam všech předmětů. Na druhém řádku menu, pokud existuje, jsou odkazy na nadřízené stránky vzhledem k současné pozici.

   Pod menu bývají někdy zkratkové odkazy dovnitř aktuální stránky. Pokud je na stránce dlouhý seznam, ukazují zkratky na první údaj začínající daným písmenem. Jinde jde o odkazy na logické skupiny údajů (např. předměty jedné katedry).

   Na konci stránky je patička, kde je datum vygenerování stránky a odkaz na správce studijních plánů fakulty, kterému lze posílat připomínky k datovému (informačnímu) obsahu stránky.

Ukázka běžné stránky s popisy zmíněných částí:

Horní menu   Přehled oborů | ...               Návod
druhý řádek menu   Přehled studia

Zkratkové odkazy   D | Ř
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.

Nadpis stránky

Popis nebo hlavička tabulky
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 40   Min. předmětů: 1 Role: SH - Povinně-volitelné humanitní
Popis sloupečků
Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Dopor.
sem.
Kre-
dity
Předná-
šející
Kat.
D04JA1 Anglický jazyk 1 0+0 ZK Z,L 4 4   304
A další údaje tabulky
Řádka začínající na Ř
Druhá začíná na D


Pata stránky
Stránka vytvořena 25. 1. 2000


Stránka vytvořena 9. 5. 2021, semestry: L/2020-1, L/2022-3, L/2023-4, Z/2020-1, L/2021-2, Z/2023-4, Z/2021-2, Z,L/2019-20, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška