Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod


Popis stránky:
Předměty studijního plánu jsou seskupeny do několika skupin podle role, kterou v plánu hrají. Například skupina povinných předmětů programu (společného teoretického základu programu), skupina povinných předmětů oboru, případná skupina povinných předmětů zaměření, skupina povinně volitelných humanitních a skupina povinně volitelných ekonomicko-manažerských předmětů.

Aktuální seznam rolí, používaných ve studijních plánech fakulty


Stránka vytvořena 9. 5. 2021, semestry: L/2020-1, L/2022-3, L/2023-4, Z/2020-1, L/2021-2, Z/2023-4, Z/2021-2, Z,L/2019-20, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška