Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

Studenti se hlásí do jednoho ze studijních programů, pro které má fakulta udělenu akreditaci. V každém programu je definována množina studijních oborů, které lze vystudovat buď v prezenční formě studia nebo kombinované formě studia.
Pro každý obor a formu studia je definován minimálně jeden studijní plán, což je předpis, které předměty má student úspěšně absolvovat. Podle obtížnosti je každý předmět ohodnocen určitým počtem kreditů. Aby student splnil přidělený studijní plán, musí během studia získat za předměty plánu alespoň tolik kreditů, kolik udává plánem stanovený limit (u bakalářských plánů bývá minimální limit 180, u magisterských 120 kreditů) v předepsané skladbě.
Předměty plánu jsou seskupeny podle rolí, které v plánu hrají, do několika skupin. Například skupina povinných předmětů programu (společného teoretického základu programu), skupina povinných předmětů oboru, skupina povinných předmětů zaměření, skupina humanitních a skupina ekonomicko-manažerských předmětů.
Předepsaná skladba: U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsaný počet kreditů nebo předepsaný počet předmětů. Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.

Studijní programy

Aktuální studijní programy

česky prezentované

Informatika 2018, magisterský navazující na bakalářský - N0613A140001
Informatika 2021, bakalářský - B0613A140029

anglicky prezentované

Informatics 2021, bakalářský - B0613A140030
Informatics 2021, magisterský navazující na bakalářský - N0613A140024

Dobíhající studijní programy

česky prezentované

Informatika 2009, bakalářský - B1801
Informatika 2010, magisterský navazující na bakalářský - N1801

anglicky prezentované

Informatics 2010, bakalářský - B1801
Informatics 2010, magisterský navazující na bakalářský - N1801


Stránka vytvořena 9. 5. 2021, semestry: L/2020-1, L/2022-3, L/2023-4, Z/2020-1, L/2021-2, Z/2023-4, Z/2021-2, Z,L/2019-20, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška