Hlavní stránka | Seznam oborů/specializací | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí                Návod
Studijní obor/specializace si student může osvojovat různou formou studia. Nejběžnější jsou prezenční a kombinovaná.
Při prezenční výuce je výuka organizována kontaktně - pro každý předmět se vytvoří časový rozvrh výukových hodin, při kterých se sejde skupina studentů s vyučujícím (přednáška, seminář, pro-seminář, cvičení, laboratoř).
Při kombinované formě výuky dochází ke kombinaci kontaktní výuky a samostudia. Kontaktní bývají přednášky a konzultace, zatímco procvičování látky probíhá formou zadávání témat a úkolů pro samostudium. Úkoly jsou následně kontrolovány při kontaktních soustředěních.
Pro každou formu studia daného oboru/specializace je definován alespoň jeden studijní plán.

Obor: Počítačové inženýrství 2021 - BI-PI21Stránka vytvořena 18. 6. 2024, semestry: Z,L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2021-2, L/2023-4, Z,L/2020-1, Z/2023-4, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)