Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

Přehled programu Informatika 2009 - 4229

Studium v daném programu lze provádět v několika formách. Běžně se na ČVUT používají prezenční a kombinovaná forma výuky. 
Při prezenční formě výuky je výuka organizována kontaktně - pro každý předmět se vytvoří časový rozvrh výukových hodin, při kterých se sejde skupina předmětů s vyučujícím (přednáška, seminář, pro-seminář, cvičení, laboratoř).
Při kombinované formě výuky dochází ke kombinaci kontaktní výuky a samostudia. Kontaktní bývají přednášky/konzultace, zatímco procvičování látky probíhá formou zadávání témat a úkolů pro samostudium. Úkoly jsou následně kontrolovány při kontaktních soustředěních.

Studijní program: Informatika 2009 - 4229

prezenční forma studia - bakalářský program


bakalářský program

Informační systémy a management - BI-ISM     (Popis oboru)
Teoretická informatika - BI-TI     (Popis oboru)
Počítačové inženýrství - BI-PI     (Popis oboru)
Nespecifikovaný/á obor/specializace studia - Unspecified Branch/Specialisation of Study - ---     (Popis oboru)
Bezpečnost a informační technologie - BI-BIT     (Popis oboru)
Webové a softwarové inženýrství - BI-WSI     (Popis oboru)
Znalostní inženýrství - BI-ZI     (Popis oboru)

Stránka vytvořena 9. 5. 2021, semestry: L/2020-1, L/2022-3, L/2023-4, Z/2020-1, L/2021-2, Z/2023-4, Z/2021-2, Z,L/2019-20, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška