Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

F | H | M | Ú | Z
V jedné skupině jsou zahrnuty předměty studijního plánu, které hrají v plánu stejnou roli. Pomocí skupiny je implementováno ustanovení, které říká, že zisk ECTS kreditů za předměty studijního plánu musí být posbírán v předepsané skladbě. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů, nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum splněných předmětů (relevantní u skupiny, v níž jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou, například tělocviky).
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = možný zisk kreditů, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů, které lze ze skupiny získat, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.
Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015
Min. počet kreditů: 2   Možný zisk kreditů: 6   Min. splněných předmětů: 1 Role: VH - Povinně volitelné humanitní
Předmět Název
předmětu
Rozsah
výuky
Způs.
zakončení
Zim/Let
semestr
Dopor.
semestr
ECTS
kredity
Vyuču-
jící
Zodp.
katedra
FI-HPZ Humanitní předmět z výjezdu v zahraničí 0+0 Z Z,L 3 18000
BI-EHD Úvod do evropských hospodářských dějin 2P+1C Z,ZK Z 5 3 Evan T. 18102
FI-FIL Filosofie 2P ZK Z,L 6 2 Zamarovský P. 18102
FI-HTE Historie techniky a ekonomiky 2+0 ZK Z,L 6 2 Efmertová M., Mikeš J. 18102
FI-MPL Manažerská psychologie 2+0 ZK Z,L 6 2 Fiala J., Procházka M. 18102
FI-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie 2P ZK L,Z 6 2 Šenovský J., Houdek T., Libánská A. 18102
BI-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie 2P ZK Z,L 6 2 Šenovský J., Houdek T., Libánská A. 18102
FI-ULI Úvod do lingvistiky pro informatiky 2P ZK L 6 2 Cvrček V. 18102
FI-GNO Základy gnozeologie 2+0 ZK L 6 2 18102
BI-HMI Historie matematiky a informatiky 2P+1C Z,ZK L 6 3 Šolcová A. 18105

U humanitních předmětů, uvedených v této skupině fakulta garantuje zajištění výuky. Tyto předměty jsou uvedeny ještě v jedné skupině společně s předměty negarantovanými. Tam je předepsána povinnost absolvovat jeden humanitní předmět za alespoň 2 kredity.

Stránka vytvořena 9. 5. 2021, semestry: L/2020-1, L/2022-3, L/2023-4, Z/2020-1, L/2021-2, Z/2023-4, Z/2021-2, Z,L/2019-20, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška