Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

A | B | D | E | F | H | I | J | L | M | O | P | R | S | T | Ú | V | Z | 3
V jedné skupině jsou zahrnuty předměty studijního plánu, které hrají v plánu stejnou roli. Pomocí skupiny je implementováno ustanovení, které říká, že zisk ECTS kreditů za předměty studijního plánu musí být posbírán v předepsané skladbě. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů, nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum splněných předmětů (relevantní u skupiny, v níž jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou, například tělocviky).
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = možný zisk kreditů, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů, které lze ze skupiny získat, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.
Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017
Min. počet kreditů: 0   Možný zisk kreditů: 0   Min. splněných předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název
předmětu
Rozsah
výuky
Způs.
zakončení
Zim/Let
semestr
Dopor.
semestr
ECTS
kredity
Vyuču-
jící
Zodp.
katedra
BIE-IMA2 Introduction to Mathematics 2 1C Z Z 1 2 18105
BI-AVI.21 Algoritmy vizuálně 2P+1C Z,ZK L 4 Kučera L. 18101
BI-EP1 Efektivní programování 1 2P+2C Z Z 4 Kačer M. 18101
BI-ACM Programovací praktika 1 4C KZ L 5 18101
BI-ACM2 Programovací praktika 2 4C KZ Z 5 18101
BI-ACM3 Programovací praktika 3 4C KZ L 5 18101
BI-ACM4 Programovací praktika 4 4C KZ Z 5 Suchý O., Valla T. 18101
MI-SYP.16 Syntaktická analýza a překladače 2P+1C Z,ZK Z 5 Janoušek J., Melichar B. 18101
NI-SYP Syntaktická analýza a překladače 2P+1C Z,ZK Z 5 Janoušek J. 18101
BI-TS3 Teoretický seminář III 2C Z Z 4 18101
BI-TS2 Teoretický seminář II 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. 18101
BI-TS4 Teoretický seminář IV 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. 18101
BI-TS1 Teoretický seminář I 2C Z Z 4 Suchý O., Valla T. 18101
BI-TEX Typografie a TeX 2P+1C Z,ZK L 4 Olšák P. 18101
BI-A0Z Anglický jazyk 0-1 2C Z Z 0 18102
BI-A1Z Anglický jazyk 1-1 2C Z Z 0 18102
MI-AFP Aplikované funkcionální programování 2P+1C KZ L 5 Pergl R., Slifka J., Suchánek M. 18102
BI-BLE Blender 2P+2C Z,ZK L 4 Bařinka L. 18102
MI-DSP Databázové systémy v praxi 2P+1C Z,ZK L 4 Zýka O. 18102
MI-DZO Digitální zpracování obrazu 2P+1C Z,ZK L 4 Sýkora D. 18102
NI-DZO Digitální zpracování obrazu 2P+1C Z,ZK L 4 Sýkora D. 18102
BI-CS3 Jazyk C# - tvorba webových aplikací 3C KZ Z 4 18102
NI-MPL Manažerská psychologie 2P ZK Z,L 2 Fiala J. 18102
NI-MOP Moderní objektové programování ve Pharo 3C KZ Z 4 Blizničenko J., Skotnica M. 18102
BI-MVT.21 Moderní vizualizační technologie 2P+2C Z,ZK Z 5 Chludil J., Pauš P. 18102
BI-MMP Multimediální týmový projekt 3C KZ L 4 18102
BI-AND Programování pro operační systém Android 2P+2C Z,ZK L 4 Havryluk M. 18102
BI-KOT Programování v jazyku Kotlin 2P+2C Z,ZK L 4 Daněček J. 18102
MI-PSL Programování v jazyku Scala 2P+1C Z,ZK L 4 Daněček J. 18102
BI-PHP.1 Programování v PHP 3C KZ Z 4 18102
BI-GIT Systém pro správu verzí Git 16P KZ Z,L 2 Obůrka R., Pulc P. 18102
BI-TDA Test-driven architektura 2P+1C KZ Z,L 4 18102
BI-VR2 Virtuální realita II 1P+2C KZ Z,L 3 Klán P. 18102
BI-VR1 Virtuální realita I 2P+2C KZ L,Z 4 Klán P. 18102
BI-ZS10 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 10 kreditů Z Z,L 10 18102
BI-ZS20 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 20 kreditů Z Z,L 20 18102
BI-ZS30 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 30 kreditů Z Z,L 30 18102
BI-ZPI Základy procesního inženýrství 1P+2C KZ L 4 Pergl R. 18102
BI-ZNF Základy programování v Nette 2P+1C KZ L 3 18102
BI-IOS Základy vývoje iOS aplikací pro iPhone a iPad 2C KZ Z 4 Půlpitel M. 18102
BI-3DT.1 3D Tisk 3C KZ L 4 18102
BI-HAM Hardwarově akcelerované monitorování síťového provozu 2P+1C KZ L 4 Čejka T. 18103
MI-OLI Ovladače pro Linux 2P+2C Z,ZK L 4 Skrbek M. 18103
NI-OLI Ovladače pro Linux 2P+2C Z,ZK L 4 Skrbek M. 18103
BI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II 2C Z L,Z 4 Kubátová H. 18103
BI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I 2C Z L,Z 4 Kubátová H., Novotný M., Skrbek M. 18103
MI-TSP.16 Testování a spolehlivost 2P+2C Z,ZK Z 5 18103
NI-TSP Testování a spolehlivost 2P+2C Z,ZK Z 5 Fišer P. 18103
BI-ZIVS Základy inteligentních vestavných systémů 1P+3C KZ Z 4 Skrbek M. 18103
BI-STO Datová úložiště a systémy souborů 2P+2C Z,ZK L,Z 4 Kašpar J. 18104
NI-IAM Internet a multimédia 2P+1C Z,ZK L 4 Ubik S. 18104
BI-MIT Mikrotik technologie 1P+2C KZ Z 3 Fesl J. 18104
BI-ST1 Síťové technologie 1 2C Z Z 3 18104
BI-ST3 Síťové technologie 3 2C Z Z 3 18104
BI-ST4 Síťové technologie 4 2C Z L 3 18104
BI-SOJ Strojově orientované jazyky 2P+2C Z,ZK L 4 Cimbál P. 18104
BI-ULI Úvod do Linuxu Z Z 2 18104
BI-OPT Úvod do optických sítí 2P+1C Z,ZK Z 4 Tvrdík P. 18104
NI-VCC Virtualizace a cloud computing 2P+1C Z,ZK L 5 Fesl J., Vondra T. 18104
BI-ALO Algebra a logika 2P+1C Z,ZK L 4 Starý J. 18105
BIE-ZUM Artificial Intelligence Fundamentals 2P+2C Z,ZK L 4 Surynek P. 18105
MI-DDM Distribuovaný data mining 3C KZ L 4 18105
NI-DDM Distribuovaný data mining 3C KZ L 4 Borovička T. 18105
BI-HMI Historie matematiky a informatiky 2P+1C Z,ZK L 3 Šolcová A. 18105
NI-LSM Laboratoř statistického modelování 3C KZ L 5 Dedecius K. 18105
MI-MSI Matematické struktury v informatice 2P+1C Z,ZK L 4 18105
MI-PDD.16 Předzpracování dat 2P+1C Z,ZK Z 5 Jiřina M. 18105
NI-PDD Předzpracování dat 2P+1C Z,ZK Z 5 Jiřina M. 18105
BI-PKM Přípravný kurz matematiky Z Z 4 18105
BI-VMM Vybrané matematické metody 2P+2C Z,ZK L 4 Kalvoda T. 18105
MI-VYC Vyčíslitelnost 2P+2C Z,ZK L 4 Starý J. 18105
NI-VYC Vyčíslitelnost 2P+2C Z,ZK L 4 Starý J. 18105
MI-REV.16 Reverzní inženýrství 1P+2C Z,ZK Z 5 Kokeš J. 18106
NI-REV Reverzní inženýrství 1P+2C Z,ZK Z 5 Dostál J., Kokeš J., Lórencz R. 18106
BI-A0L Anglický jazyk 0-2 2C Z L 2 0 18102
BI-A1L Anglický jazyk 1-2 2C Z L 2 0 18102
BI-ARD Interaktivní aplikace s Arduinem 3C KZ L 2 4 18103
BI-A2Z Anglický jazyk 2-1 2C Z Z 3 0 18102
BI-CS1 Programování v C# 3C KZ L,Z 3 4 18102
BI-PJV Programování v Javě 2P+2C Z,ZK Z 3 4 Balík M. 18102
BI-SVZ Strojové vidění a zpracování obrazu 2P+2C Z,ZK Z 3 5 Jiřina M., Novák J. 18105
BI-EP2 Efektivní programování 2 2P+2C KZ L 4 4 Kačer M. 18101
BI-A2L Anglický jazyk, příprava na zkoušku na úrovni B2 2C Z L 4 2 18102
BI-EJA Enterprise java 2P+2C Z,ZK L 4 4 Daněček J. 18102
BI-SQL.1 Jazyk SQL, pokročilý 3C KZ L 4 4 Valenta M. 18102
BI-PJS.1 Programování v jazyku Javascript 3C KZ L 4 4 18102
BI-ZWU Základy webu a uživatelská rozhraní 2P+2C Z,ZK L 4 4 Bařinka L. 18102
BI-ST2 Síťové technologie 2 3C Z L 4 3 18104
BI-EHA Etické hackování 2P+2C Z,ZK L 4 5 Dostál J. 18106
BI-PMA Programování v Mathematica 2P+2C Z,ZK Z 5 4 Buk Z. 18101
BI-APJ Aplikační Programování v Javě 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 4 18102
BI-FMU Finanční a manažerské účetnictví 2P+2C Z,ZK Z 5 5 Buchtela D. 18102
BI-CS2 Jazyk C# - přístup k datům 0P+3C KZ Z 5 4 18102
BI-VHS Virtuální herní světy 2P+2C ZK Z 5 4 Richtr R. 18102
BI-MPP Metody připojování periferií 2P+2C Z,ZK Z 5 4 Skrbek M. 18103
BI-ZRS Základy řízení systému 2P+2C Z,ZK Z 5 4 Hyniová K. 18103

Volitelné předměty, které nejsou povinnými v programu ani žádného oboru či zaměření

Stránka vytvořena 9. 5. 2021, semestry: L/2020-1, L/2022-3, L/2023-4, Z/2020-1, L/2021-2, Z/2023-4, Z/2021-2, Z,L/2019-20, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška