Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

D | E | F | M | P | S | Z
V jedné skupině jsou zahrnuty předměty studijního plánu, které hrají v plánu stejnou roli. Pomocí skupiny je implementováno ustanovení, které říká, že zisk ECTS kreditů za předměty studijního plánu musí být posbírán v předepsané skladbě. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů, nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum splněných předmětů (relevantní u skupiny, v níž jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou, například tělocviky).
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = možný zisk kreditů, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů, které lze ze skupiny získat, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.
Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bc. programu Informatika, ver. 2015
Min. počet kreditů: 4   Možný zisk kreditů: 12   Min. splněných předmětů: 1 Role: VE - Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
Předmět Název
předmětu
Rozsah
výuky
Způs.
zakončení
Zim/Let
semestr
Dopor.
semestr
ECTS
kredity
Vyuču-
jící
Zodp.
katedra
FI-VEZ Ekonomicko manažerský předmět z výjezdu v zahraničí 0+0 Z Z,L 4 18102
BI-FTR.1 Finanční trhy 2P+2C Z,ZK L 4 5 Vozárová P. 18102
BI-SEP Světová ekonomika a podnikání I. 2P+2C Z,ZK L 4 4 Evan T. 18102
BI-DAN Daně pro neekonomy 2P+2C Z,ZK Z 5 4 Finardi S. 18102
BI-MEK Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky 2P+2C Z,ZK Z 5 4 Straka I. 18102
BI-PRP Právo a podnikání 2P+1R Z,ZK L 5 4 Kučera Z. 18102
BI-PRR Projektové řízení 2P+2C KZ Z 5 4 Pešek D. 18102
BI-MIK Základy mikroekonomie 2P+2C Z,ZK Z 5 4 Vozárová P. 18102


Stránka vytvořena 9. 5. 2021, semestry: L/2020-1, L/2022-3, L/2023-4, Z/2020-1, L/2021-2, Z/2023-4, Z/2021-2, Z,L/2019-20, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška