Hlavní stránka | Seznam oborů/specializací | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí                Návod
Přehled programu Informatika, platnost do 2024 | Přehled bloků programu | Obor/specializace tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Standardní doba studia je u bakalářského programu rozložena do šesti semestrů, u magisterského do čtyř. Chce-li student úspěšně zakončit studium ve standardní době, musí si v každém semestru zapsat předměty studijního plánu přibližně za 30 kreditů, a to především povinné a povinně volitelné předměty. Také by měl dbát na rovnoměrné rozložení zátěže. Z těchto důvodů garant oboru/specializace sestavuje pro každý studijní plán svého oboru/specializace doporučený průchod studijním plánem. Radí tím studentovi svého oboru/specializace, kdy si zapsat který předmět. Do jednotlivých semestrů doporučeného průchodu garant vkládá:
 • konkrétní předměty, které student musí někdy během studia absolvovat,
 • odkazy na skupiny předmětů, ze kterých si student má vybrat předměty za alespoň zadaný minimální počet kreditů.
 • Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

  bakalářský program - Bezpečnost a informační technologie

  Studijní plán: Bc. obor Bezpečnost a informační technologie, 2015-2020
  Doporučený průchod: Bc. obor Bezpečnost a informační technologie, 2015-2020

  1. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 2P+2R+2C Z,ZK Z 6 18101
  PP BI-CAO Číslicové a analogové obvody 2P+2C Z,ZK Z 5 18103
  PP BI-PS1 Programování v shellu 1 2P+2C KZ Z 5 18104
  PP BI-MLO Matematická logika 2P+1C Z,ZK Z 5 Trlifajová K. 18105
  PP BI-ZMA Základy matematické analýzy 3P+2C Z,ZK Z 6 Petr I. 18105
  PO BI-PAI Právo a informatika 2P ZK Z 3 18102
  PT   Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika, verze 2015       0    


  2. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 2P+1R+2C Z,ZK L 7 18101
  PP BI-DBS Databázové systémy 2P+2R+1L Z,ZK Z,L 6 18102
  PP BI-SAP Struktura a architektura počítačů 2P+1R+2C Z,ZK L 6 18103
  PP BI-LIN Lineární algebra 4P+2C Z,ZK L 7 Dombek D. 18105
  PT   Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika, verze 2015       0    
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       4    


  3. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 2P+2C Z,ZK Z 6 18101
  PP BI-AAG Automaty a gramatiky 2P+2C Z,ZK Z 6 18101
  PP BI-ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2C Z,ZK Z 5 Legerský J., Scholtzová J. 18105
  PO BI-ADW.1 Administrace OS Windows 2P+1C Z,ZK Z 4 Kašpar J., Prágl M. 18104
  PO BI-APS.1 Architektury počítačových systémů 2P+2C Z,ZK Z 5 18104
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       4    


  4. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-OSY Operační systémy 2P+1R+1L Z,ZK L 5 18104
  PP BI-PSI Počítačové sítě 2P+1R+1C Z,ZK L 5 18104
  PP BI-BEZ Bezpečnost 2P+2C Z,ZK L 6 18106
  PO BI-ADU.1 Administrace OS Unix 2P+2C Z,ZK L 5 18104
  PO BI-BEK Bezpečný kód 2P+2C Z,ZK L 5 18106
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       4    


  5. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-BPR Bakalářský projekt Z Z,L 2 18000
  PP BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I 2P+1C Z,ZK Z,L 5 Mlejnek J. 18102
  PP BI-PST Pravděpodobnost a statistika 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 18105
  PO BI-HWB Hardwarová bezpečnost 2P+2C Z,ZK Z 5 Buček J., Lórencz R. 18106
  PO BI-SSB Systémová a síťová bezpečnost 2P+2C Z,ZK Z 5 Dostál J. 18106
  PE BI-EMP Ekonomické a manažerské principy 2P+2C KZ Z,L 4 Buchtela D. 18102
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       4    


  6. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-BAP Bakalářská práce Z L,Z 14 18000
  PP BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika 2P+2C KZ Z,L 4 Guth O., Vynikarová D. 18102
  VE   Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bc. programu Informatika, ver. 2015       4    
  PJ   Zkouška z angličtiny 2009       2    
  VH   Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015       2    
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       4    

  Předmět EMP je ekvivalentní předmětu EPD. Platí obousměrná zastupitelnost. Oba předměty lze zapsat dohromady nejvýše dvakrát.#
  Předmět EMP je ekvivalentní staršímu předmětu EPD. Platí obousměrná zastupitelnost. Oba předměty lze zapsat dohromady nejvýše dvakrát.#


  Stránka vytvořena 17. 7. 2024, semestry: L/2020-1, L/2023-4, Z/2020-1, L/2019-20, Z/2023-4, Z/2024-5, Z/2022-3, Z/2019-20, Z,L/2021-2, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška