Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Informatika 2009 | Obor, pro který je plán vytvořen

Studijní plán

Pro každý obor a formu studia je definován minimálně jeden studijní plán, což je předpis, který určuje, pomocí kterých předmětů si student má osvojit znalosti a dovednosti daného studijního oboru. Podle obtížnosti je každý předmět ohodnocen určitým počtem ECTS kreditů. Aby student splnil přidělený studijní plán, musí během studia získat za předměty plánu alespoň tolik kreditů, kolik udává plánem stanovený minimální celkový počet kreditů (u bakalářských plánů to je 180 a u magisterských 120 kreditů) v předepsané skladbě.
Předměty plánu jsou seskupeny podle role, kterou v plánu hrají, do několika skupin. Např. skupina povinných předmětů programu (společného teoretického základu programu), skupina povinných předmětů oboru, skupina povinných předmětů zaměření, skupina humanitních a skupina ekonomicko-manažerských předmětů.
Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum počtu kreditů nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum počtu předmětů.
Jestliže je u skupiny definováno minimum počtu kreditů = celkový počet kreditů, který lze ze skupiny získat, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum počtu kreditů < celkový počet kreditů, které lze ze skupiny získat, potom  mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum počtu kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum počtu kreditů = 0 a současně minimum počtu předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.

bakalářský program - Bezpečnost a informační technologie

Studijní plán: Bc. obor Bezpečnost a informační technologie, 2015-2020
Minimální celkový počet kreditů: 180
Doporučené průchody
Bc. obor Bezpečnost a informační technologie, 2015-2020
Skupina Min.
kreditů
Celk. poč.
kreditů
Min.
předmětů
Role
Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v 2015 96 96 17 PP - Povinné předměty programu
Povinný předmět teoretického základu Lineární algebra 7 10 1 PP - Povinné předměty programu
Povinný předmět teoretického základu Matematická logika 5 10 1 PP - Povinné předměty programu
Povinný předmět teoretického základu Základy diskrétní matematiky 5 0 1 PP - Povinné předměty programu
Povinný předmět teoretického základu Základy matematické analýzy 6 11 1 PP - Povinné předměty programu
Povinné předměty oboru Bezpečnost a informační technologie, verze 2015 28 28 6 PO - Povinné předměty oboru
Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bc. programu Informatika, ver. 2015 4 12 1 VE - Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
Povinné bakalářské předměty ekonomicko-manažerské, verze 2015 4 4 1 PE - Povinné ekonomické
Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika, verze 2015 0 0 2 PT - Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
Zkouška z angličtiny 2009 2 2 1 PJ - Povinná zkouška z angličtiny
Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015 2 6 1 VH - Povinně volitelné humanitní
Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017 0 0 0 V - Volitelné předměty
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-BIT, verze 2017 0 20 0 V - Volitelné předměty
Volitelné předměty bakalářského programu Informatika verze 2015 0 20 0 V - Volitelné předměty
Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT 0 10 0 V - Volitelné předměty

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byl přijaty ke studiu od akademického roku 2015/2016 do prezenční formy studia bakalářského programu.


Stránka vytvořena 9. 5. 2021, semestry: L/2020-1, L/2022-3, L/2023-4, Z/2020-1, L/2021-2, Z/2023-4, Z/2021-2, Z,L/2019-20, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška