Hlavní stránka | Seznam oborů/specializací | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí                Návod

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z
V jedné skupině jsou zahrnuty předměty studijního plánu, které hrají v plánu stejnou roli. Pomocí skupiny je implementováno ustanovení, které říká, že zisk ECTS kreditů za předměty studijního plánu musí být posbírán v předepsané skladbě. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů, nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum splněných předmětů (relevantní u skupiny, v níž jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou, například tělocviky).
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = možný zisk kreditů, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů, které lze ze skupiny získat, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.
Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021
Min. počet kreditů: 0   Možný zisk kreditů: 333   Min. splněných předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název
předmětu
Rozsah
výuky
Způs.
zakončení
Zim/Let
semestr
Dopor.
semestr
ECTS
kredity
Vyuču-
jící
Zodp.
katedra
NI-DDM Distribuovaný data mining 3C KZ L 1 4 18105
NI-VPR Výzkumný projekt Z Z,L 5 18000
NI-ZS10 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 10 kreditů Z Z,L 10 18000
NI-ZS20 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 20 kreditů Z Z,L 20 18000
NI-ZS30 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 30 kreditů Z Z,L 30 18000
NI-ATH Algoritmická teorie her 2P+2C Z,ZK L 4 Valla T. 18101
BI-AG2.21 Algoritmy a grafy 2 2P+2C Z,ZK L 5 Hušek R. 18101
NI-PAM Efektivni předzpracování a parametrizované algoritmy 2P+1C Z,ZK L 4 Suchý O. 18101
NI-KTH Kombinatorická teorie her 2P+1C Z,ZK L 4 Valla T. 18101
NI-LOM Lineární optimalizace a metody 2P+1C Z,ZK Z 5 Knop D. 18101
NI-APT Pokročilé testování programů 2P+1C Z,ZK Z 5 Donat-Bouillud P. 18101
BI-PJP.21 Programovací jazyky a překladače 2P+1C Z,ZK L 5 Janoušek J. 18101
BI-PMA Programování v Mathematica 2P+2C Z,ZK Z 4 Buk Z. 18101
NI-ROZ Rozpoznávaní 2P+1C Z,ZK Z 5 Haindl M. 18101
NI-TS3 Teoretický seminář magisterský III 2C Z Z 4 18101
NI-TS2 Teoretický seminář magisterský II 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. 18101
NI-TS4 Teoretický seminář magisterský IV 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. 18101
NI-TS1 Teoretický seminář magisterský I 2C Z Z 4 Suchý O., Valla T. 18101
BI-CCN Tvorba překladačů 3P Z,ZK L 5 Kirsch C. 18101
NI-DVG Úvod do diskrétní a výpočetní geometrie 2P+1C Z,ZK L 5 Saumell Mendiola M. 18101
NI-VOL Volby a volební systémy 2P+1C Z,ZK L 5 Knop D. 18101
NI-AFP Aplikované funkcionální programování 2P+1C KZ L 5 Pergl R., Suchánek M. 18102
BI-BLE Blender 2P+2C Z,ZK L 4 Bařinka L. 18102
NI-DPH Design počítačových her 2P+1C Z,ZK L 5 Vesecký A. 18102
NI-DSW Design Sprint 30B Z Z 2 18102
NI-PSD Design veřejných služeb 1P+2C KZ 4 Brém O. 18102
NI-DID Digital drawing 4C Z Z,L 2 18102
BI-FMU Finanční a manažerské účetnictví 2P+2C Z,ZK Z 5 Buchtela D. 18102
BI-FTR.1 Finanční trhy 2P+2C Z,ZK L 5 18102
NI-CCC Kreativní programování 1P+2C KZ Z,L 4 Kortán J., Richtr R. 18102
NI-MPL Manažerská psychologie 2P ZK Z,L 2 Fiala J. 18102
NI-MOP Moderní objektové programování ve Pharo 3C KZ Z 4 Blizničenko J., Skotnica M. 18102
NI-NMU Nová média v umění a designu 2P+0C ZK Z 3 Svejkovský Z. 18102
NI-PG1 Počítačová grafika 1 2P+1C ZK L 4 Richtr R. 18102
NI-PVR Pokročilá virtuální realita 2P+1C KZ Z 4 Pauš P. 18102
NI-IOS Pokročilé techniky v iOS aplikacích 2P+2C KZ L 4 Hromadník L., Půlpitel M., Veselý D. 18102
NI-DNP Pokročilý .NET 2P+1C Z,ZK Z 4 Jíša N. 18102
NI-PYT Pokročilý Python 3C KZ Z 4 18102
NI-PSL Programování v jazyku Scala 2P+1C Z,ZK Z 4 Daněček J. 18102
NI-RUB Programování v Ruby 3C KZ Z 4 Černý C. 18102
NI-SEP Světová ekonomika a podnikání II. 2P+1C Z,ZK Z,L 4 Evan T. 18102
NI-TVR Technologie virtuální reality 1P+1C Z,ZK L,Z 3 Nováček T. 18102
BI-VHS.21 Virtuální herní světy 2P+2C Z,ZK Z 5 Richtr R. 18102
NI-HSC Hardwarové útoky postranními kanály 2P+2C Z,ZK Z 4 Miškovský V., Socha P. 18103
NI-IVS Inteligentní vestavné systémy 1P+3C KZ L 4 Skrbek M. 18103
BI-JPO.21 Jednotky počítačů 2P+2C Z,ZK Z 5 Kubalík P. 18103
BI-MPP.21 Metody připojování periferií 2P+2C Z,ZK Z 5 Skrbek M. 18103
NI-OLI Ovladače pro Linux 2P+2C Z,ZK L 4 Skrbek M. 18103
NI-ARI Počítačová aritmetika 2P+1C Z,ZK Z,L 4 Kubalík P., Pluháček A. 18103
NI-PVS Pokročilé vestavné systémy 2P+2C Z,ZK Z 4 18103
NI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II 2C Z L,Z 4 Kubátová H. 18103
NI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I 2C Z L,Z 4 18103
PI-SCN Semináře z číslicového návrhu 2P+1C ZK Z,L 4 Fišer P. 18103
BI-SRC.21 Systémy reálného času 2P+2C Z,ZK Z 5 Kubátová H. 18103
BI-APS.21 Architektury počítačových systémů 2P+2C Z,ZK Z 5 Štepanovský M., Tvrdík P. 18104
NI-BPS Bezdrátové počítačové sítě 2P+1C Z,ZK L 4 Moucha A. 18104
NI-GRI Grid Computing 2P+1C Z,ZK Z 5 Sopczak A. 18104
NI-IAM Internet a multimédia 2P+1C Z,ZK L 4 18104
NI-IOT Internet of Things 2P+1C Z,ZK L 4 Janeček J. 18104
BI-SOJ Strojově orientované jazyky 2P+2C Z,ZK L 4 18104
NI-GNN Grafové neuronové sítě 1P+1C Z,ZK L 4 Čepek M. 18105
NI-HMI2 Historie matematiky a informatiky 2 2P+1C ZK Z 3 Šolcová A. 18105
NI-IKM Internet a klasifikační metody 1P+1C Z,ZK L 4 Holeňa M. 18105
NI-LSM2 Laboratoř statistického modelování 3C KZ Z,L 5 Dedecius K. 18105
NI-MSI Matematické struktury v informatice 2P+1C Z,ZK L 4 Starý J. 18105
NI-MZI Matematika pro znalostní inženýrství 2P+1C Z,ZK L 4 18105
NIE-PML Personalized Machine Learning 2P+1C Z,ZK Z 5 Da Silva Alves R. 18105
NI-EDW Podnikové datové sklady 2P+1C Z,ZK L 5 Kotlář R., Krejčí J. 18105
NI-AML Pokročilé techniky strojového učení 2P + 1C Z,ZK L 5 Buk Z., Da Silva Alves R., Čepek M., Šimánek P., Rybář V. 18105
NIE-PDL Practical Deep Learning 2P+1C KZ Z 5 Babakhin Y., Barus M. 18105
NI-SZ2 Seminář znalostního inženýrství magisterský II 2C Z L,Z 4 18105
NI-SZ1 Seminář znalostního inženýrství magisterský I 2C Z L,Z 4 18105
NI-MLP Strojové učení v praxi 2P+1C Z,ZK Z 5 Hučín J. 18105
BI-SVZ.21 Strojové vidění a zpracování obrazu 2P+2C Z,ZK L,Z 5 Brchl L., Jiřina M., Novák J. 18105
NI-TKA Teorie kategorií 2P+1C Z,ZK L 4 Starý J. 18105
NI-TNN Teorie neuronových sítí 2P+1C Z,ZK L 5 Holeňa M. 18105
BI-VMM Vybrané matematické metody 2P+2C Z,ZK L 4 Kalvoda T. 18105
NI-VYC Vyčíslitelnost 2P+2C Z,ZK L 4 Starý J. 18105
BI-BEK.21 Bezpečný kód 2P+2C Z,ZK L 5 Fischer V., Kokeš J. 18106
NIE-BLO Blockchain 1P+2C Z,ZK Z 5 Bielik M., Gattermayer J., Lórencz R., Růžička J. 18106
BI-EHA.21 Etické hackování 2P+2C Z,ZK L 5 Dostál J. 18106
NI-HCM Hacking mysli 2P+1C ZK Z 5 Holý J., Jiřina M. 18106
NI-IBE Informační bezpečnost 2P ZK Z 2 18106
NI-KYB Kybernalita 2P ZK Z 5 18106
NI-DZO Digitální zpracování obrazu 2P+1C Z,ZK L 2 4 18102
NI-CPX Teorie složitosti 3P+1C Z,ZK Z 3 5 Knop D., Suchý O. 18101
NI-APH Architektura počítačových her 2P+1C Z,ZK Z 3 4 Vesecký A. 18102
NI-GLR Games and reinforcement learning 2P+2C Z,ZK L 4 4 18105

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu/oboru/zaměření nebo povinně volitelný předmět.
Předměty této skupiny, které student absolvoval v bakalářském studiu na ČVUT, nelze znovu absolvovat v magisterském studiu.

Stránka vytvořena 3. 12. 2023, semestry: Z/2020-1, Z/2021-2, L/2020-1, L/2021-2, Z,L/2019-20, Z/2022-3, Z,L/2023-4, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška