Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Standardní doba studia je u bakalářského programu rozložena do šesti semestrů, u magisterského do čtyř. Chce-li student úspěšně zakončit studium ve standardní době, musí si v každém semestru zapsat předměty studijního plánu přibližně za 30 kreditů, a to především povinné a povinně volitelné předměty. Také by měl dbát na rovnoměrné rozložení zátěže. Z těchto důvodů garant oboru sestavuje pro každý studijní plán svého oboru doporučený průchod studijním plánem. Radí tím studentovi svého oboru, kdy si zapsat který předmět. Do jednotlivých semestrů doporučeného průchodu garant vkládá:
 • konkrétní předměty, které student musí někdy během studia absolvovat,
 • odkazy na skupiny předmětů, ze kterých si student má vybrat předměty za alespoň zadaný minimální počet kreditů.
 • Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

  bakalářský program - Webové a softwarové inženýrství

  Studijní plán: Bc. obor WSI, zaměření Softwarové inženýrství, kombinovaná forma studia, verze 2015, 16, 17 a 18
  Doporučený průchod: Bakalářský obor WSI, zaměření Softwarové inženýrství, kombinovaná forma studia, verze 2015 a 2016

  1. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1 20+6 Z,ZK Z 6 Vogel J. 18101
  PP BIK-PAI Právo a informatika 13+0 ZK Z 3 Kučera Z. 18102
  PP BIK-CAO Číslicové a analogové obvody 13+4 Z,ZK Z 5 Hyniová K. 18103
  PP BIK-PS1 Programování v shellu 1 13+4 KZ Z 5 Čermák I. 18104
  PP BIK-MLO Matematická logika 13+4 Z,ZK Z 5 Klouda K. 18105
  PP BIK-ZMA Základy matematické analýzy 20+4 Z,ZK Z 6 Petr I. 18105


  2. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2 13+4 Z,ZK L 7 Vogel J. 18101
  PP BIK-DBS Databázové systémy 13+8 Z,ZK L 6 Hunka J., Valenta M. 18102
  PP BIK-SAP Struktura a architektura počítačů 13+4 Z,ZK L 6 Dobiáš R. 18103
  PP BIK-LIN Lineární algebra 26+4 Z,ZK L 7 Klouda K. 18105
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017       4    


  3. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-AG1 Algoritmy a grafy 1 14+4 Z,ZK Z 6 Chludil J., Tvrdík P. 18101
  PP BIK-AAG Automaty a gramatiky 13+6 Z,ZK Z 6 Guth O. 18101
  PP BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky 13+4 Z,ZK Z 5 Pernecká E. 18105
  PZ BIK-PPA Programovací paradigmata 14+4 Z,ZK Z 5 Janoušek J. 18101
  PZ BIK-TJV Technologie Java 14+4 Z,ZK Z 4 Guth O. 18102
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017       4    


  4. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I 13+4 Z,ZK Z,L 5 Mlejnek J. 18102
  PP BIK-BEZ Bezpečnost 13+4 Z,ZK L 6 Dostál J., Lórencz R. 18104
  PP BIK-OSY Operační systémy 13+4 Z,ZK L 5 Šoch M., Trdlička J. 18104
  PP BIK-PSI Počítačové sítě 13+4 Z,ZK L 5 Smotlacha V. 18104
  PO BIK-SP1 Softwarový týmový projekt 1 0+8 KZ L 4 Mlejnek J. 18102
  PE BIK-EMP Ekonomické a manažerské principy 14+4 KZ L 4 Buchtela D. 18102
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017       2    


  5. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-BPR Bakalářský projekt 0+0 Z Z 2 Kopp M., Novák J., Růžička J., Starý J. 18102
  PP BIK-PST Pravděpodobnost a statistika 13+4 Z,ZK Z 5 Vašata D. 18105
  PZ BIK-KOM Konceptuální modelování 14+4 Z,ZK Z 5 Pergl R., Ryant I. 18102
  PZ BIK-OOP Object-Oriented Programming 14+4 Z,ZK Z 4 Pergl R., Ryant I. 18102
  PZ BIK-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 14+0 Z,ZK Z 3 Mlejnek J. 18102
  PZ BIK-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 0+12 KZ Z 4 Mlejnek J. 18102
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017       6    


  6. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-BAP Bakalářská práce 0+0 Z L,Z 14 18000
  PP BIK-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika 0+0 KZ L 4 Vynikarová D. 18102
  PJ   Zkouška z angličtiny interní       2    
  VE   Povinně volitelné předměty ekonomické bc. programu Informatika, komb. forma studia, verze 2015       4    
  VH   Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma, ver. 2015       2    
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017       4    

  Předmět EMP je ekvivalentní staršímu předmětu EPD. Platí obousměrná zastupitelnost. Oba předměty lze zapsat dohromady nejvýše dvakrát.#


  Stránka vytvořena 20. 6. 2018, semestry: L/2017-8, L/2016-7, Z/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška