Hlavní stránka | Seznam oborů/specializací | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí                Návod

Přehled programu Informatika, platnost do 2024 - 4638

Studium v daném programu lze provádět v několika formách. Běžně se na ČVUT používají prezenční a kombinovaná forma výuky. 
Při prezenční formě výuky je výuka organizována kontaktně - pro každý předmět se vytvoří časový rozvrh výukových hodin, při kterých se sejde skupina předmětů s vyučujícím (přednáška, seminář, pro-seminář, cvičení, laboratoř).
Při kombinované formě výuky dochází ke kombinaci kontaktní výuky a samostudia. Kontaktní bývají přednášky/konzultace, zatímco procvičování látky probíhá formou zadávání témat a úkolů pro samostudium. Úkoly jsou následně kontrolovány při kontaktních soustředěních.

Studijní program: Informatika, platnost do 2024 - 4638

prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Systémové programování - MI-SP     (Popis oboru/specializace)
Počítačová bezpečnost - MI-PB     (Popis oboru/specializace)
Počítačové systémy a sítě - MI-PSS     (Popis oboru/specializace)
Znalostní inženýrství - MI-ZI     (Popis oboru/specializace)
Webové a softwarové inženýrství - MI-WSI     (Popis oboru/specializace)
Nespecifikovaný/á obor/specializace studia - Unspecified Branch/Specialisation of Study - ---     (Popis oboru/specializace)
Návrh a programování vestavných systémů - MI-NPVS     (Popis oboru/specializace)

Stránka vytvořena 17. 7. 2024, semestry: L/2020-1, L/2023-4, Z/2020-1, L/2019-20, Z/2023-4, Z/2024-5, Z/2022-3, Z/2019-20, Z,L/2021-2, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška