Main page | Study Branches/Specializations | Groups of Courses | All Courses | Roles                Instructions
The program Informatika | Study branches/specialization | The study branch/specialization of this plan

Recommended course of study (passage) in a study plan

Teaching is divided into semesters following a given study plan. Standard study period is six semesters for the bachelor study program, four semesters for the master study program. If a student wants to successfully complete the studies within the standard study period, s/he must register for courses for about 30 credits in each semester; core of the courses should consist of compulsory and compulsory-elective courses. Students should also consider a reasonable distribution of the courses into the semesters (i.e., avoid having 5 demanding courses in one semester). For this reason, branch/specialization guarantor designs a recommended course of study (passage) in a given study plan for each study plan of a given branch/specialization. It is essentially a recommendation to a student when to register for particular course. For each semester of the study plan, the branch/specialization guarantor indicates:
        
 • specific courses that a student must complete during the studies,
 •         
 • references to groups of courses, from which a student has to choose courses for at least the specified minimum amount of credits.
 • Bachelor programme - Software Engineering 2021 (in Czech)

  Study plan: Bachelor Specialization Software Engineering, in Czech, 2021
  Recommended passage: Bachelor specialization Software Engineering, in Czech, 2021

  1. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-PA1.21 Programming and Algorithmics 1 2P+2R+2C Z,ZK Z 7 Balík M., Hušek R., Trávníček J., Vagner L., Vogel J. 18101
  PP BI-GIT.21 SW Development Technologies 2P Z Z 3 Obůrka R., Pulc P. 18102
  PP BI-TZP.21 Technological Fundamentals of Computers 2P+2C Z,ZK Z 5 Řezníček J., Novotný M. 18103
  PP BI-UOS.21 Unix-like Operating Systems 2P+2C KZ Z 5 Muzikář Z., Trdlička J. 18104
  PP BI-DML.21 Discrete Mathematics and Logic 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Dombek D., Scholtzová J., Spěvák J. 18105
  PP BI-LA1.21 Linear Algebra 1 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Kleprlík L., Klouda K., Krásenský J. 18105
  PT TV1 Physical Education 0+2 Z Z 0 34101


  2. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-PA2.21 Programming and Algorithmics 2 2P+1R+2C Z,ZK L 7 Hušek R., Trávníček J., Vogel J. 18101
  PP BI-DBS.21 Database Systems 2P+2R+1L Z,ZK L 5 Valenta M. 18102
  PP BI-SAP.21 Computer Structure and Architecture 2P+1R+2C Z,ZK L 5 Borecký J., Kohlík M., Kubátová H. 18103
  PP BI-PSI.21 Computer Networks 2P+1R+1C Z,ZK L 5 Černý V., Fesl J. 18104
  PP BI-MA1.21 Mathematical Analysis 1 2P+1R+1C Z,ZK L 5 Kalvoda T., Paták P. 18105
  PT TV2 Physical Education 0+2 Z L 0 34101
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, version from 2021/22       3    


  3. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-AG1.21 Algorithms and Graphs 1 2P+2C Z,ZK Z 5 Knop D., Opler M. 18101
  PP BI-AAG.21 Automata and Grammars 2P+2C Z,ZK Z 5 Holub J., Janoušek J. 18101
  PP BI-MA2.21 Mathematical Analysis 2 3P+2C Z,ZK Z 6 Kalvoda T., Petr I. 18105
  PS BI-PPA.21 Programming Paradigms 2P+2R Z,ZK Z 5 Janoušek J., Máj P. 18101
  PS BI-IDO.21 Introduction to DevOps 2P+2C Z,ZK Z 5 Mlejnek J., Vondra T. 18102
  PS BI-TJV.21 Java Technology 2P+2C Z,ZK Z 5 Blizničenko J., Daněček J., Glazar F., Guth O. 18102


  4. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-OSY.21 Operating Systems 2P+1R+1L Z,ZK L 5 Štepanovský M., Trdlička J., Tvrdík P. 18104
  PP BI-KAB.21 Cryptography and Security 2P+2C Z,ZK L 5 Lórencz R. 18106
  PS BI-SWI.21 Software Engineering 2P+1C Z,ZK L 5 Rybola Z. 18102
  PS BI-SP1.21 Team Software Project 1 2C KZ L 5 Matoušek J. 18102
  PV   Compulsory elective courses of the specialization Software engineering, version 2021       5    
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, version from 2021/22       4    


  5. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-BPR.21 Bachelor project 0P+0C Z Z,L 1 18000
  PP BI-PST.21 Probability and Statistics 2P+2C Z,ZK Z 5 Novák P. 18105
  PS BI-OOP.21 Object-Oriented Programming 2P+2C Z,ZK Z 5 Křikava F., Máj P. 18101
  PS BI-KOM.21 Conceptual Modelling 2P+2C Z,ZK Z 5 Pergl R. 18102
  PS BI-SP2.21 Team Software Project 2 2C KZ Z 5 Mlejnek J. 18102
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, version from 2021/22       9    


  6. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-BAP.21 Bachelor Thesis Z L,Z 14 18000
  PP BI-TDP.21 Documentation and Presentation 2P+2C KZ Z,L 3 Guth O., Vynikarová D. 18102
  PJ   English Language Exam       2    
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, version from 2021/22       11    

  Vedle čistě volitelných předmětů si můžete zapsat jako volitelné předměty i povinné předměty sousedních specializací.
  Chcete-li splnit skupinu "BI-ZKA.21 Zkouška z angličtiny 2021" předložením certifikátu, který prokazuje vaši znalost angličtiny srovnatelnou nebo převyšující úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, můžete tak učinit v kterémkoliv aktivním semestru během studia.


  Page updated 17. 7. 2024, semester: Z/2023-4, Z/2019-20, L/2022-3, L/2019-20, Z/2020-1, Z/2022-3, L/2023-4, L/2020-1, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2021-2, Send comments to the content presented here to Administrator of study plans Design and implementation: J. Novák, I. Halaška