Main page | Study Branches | Groups of Courses | All Courses | Roles | Explanatory Notes               Instructions
A | B | C | D | I | K | M | S | U | W
Students enroll into one of the study programs accredited at the Faculty. Within each program, there is a set of study branches. Each of the branches can be studied either in a full-time form of study or in a part-time form. Study branch is a comprehensive set of knowledge and skills acquired by a student during the studies.
The Study branches here are listed alphabetically.

Artificial Intelligence 2021 (in Czech) - BI-UI21

Menu   Study plans for the Study branch


Business Informatics 2021 (In Czech) - BI-MI21

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Engineering 2021 (in Czech) - BI-PI21

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Engineering 2021 - BIE-PI21

Menu   Study plans for the Study branch


Computer engineering - BI-PI

Acquired Knowledge and Skills The graduates of Computer Engineering specialization acquire thorough theoretical elements of computer science which include mathematical analysis, mathematical logic, linear algebra, discrete mathematics, probability and statistics, algorithmics, data structures, theory of languages and automata and all layers of ICT systems architecture (digital and analog circuits, processors and HW architecture, operating systems, databases, computer networks, security, software engineering). In specialization modules, the students further enrich their professional profile with the knowledge of digital systems, processors, computers and computer communication systems design including the design of hardware and software with respect to targeted applications, i.e. embedded systems, robots, mobile computing systems or sensor networks. The students also learn how to develop software for digital devices and for their communication interface control. This specialization includes development of both hardware and software, the final choice between SW and HW implementation being made according to required speed, device size, power consumption, reliability and design time. Professional Profile The graduates of the Computer Engineering specialization who decide to join the professional market are ready for a career as programmers, digital designers of customer or programmable circuits or as constructors of digital devices, embedded or control systems or computer controlled technological devices.

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Grafics 2021 (in Czech) - BI-PG21

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Networks and Internet 2021 (in Czech) - BI-PS21

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Networks and Internet 2021 - BIE-PS21

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Science (Bachelor, in English) - BIE-TI

The graduates of Theoretical Computer Science branch of study acquire thorough theoretical elements of computer science which include mathematical analysis, mathematical logic, linear algebra, discrete mathematics, probability and statistics, algorithmics, data structures, theory of languages and automata and all layers of ICT systems architecture (digital and analog circuits, processors and HW architecture, operating systems, databases, computer networks, security, software engineering). In specialization modules, the students further enrich their professional profile with a balanced portfolio of knowledge and skills in computer architecture, system programming, graph theory and advanced algorithmics. The whole curriculum prepares them for a successful professional career or for further study within a master specialization of their choice. The graduates have deep knowledge of CPU architectures, they understand mathematical models and are able to use them for the design and analysis of algorithms with respect to computational complexity and practical resolvability of problems. They master the tools and formal models for design, specification, effective implementation and analysis of properties of miscellaneous algorithms (including heuristic and approximative algorithms) on miscellaneous computer architectures.

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Science 2021 (in Czech) - BI-TI21

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Science 2021 - BIE-TI21

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Science 2021 - NIE-TI

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Science - BI-TI

The graduates of Theoretical Computer Science specialization acquire thorough theoretical elements of computer science which include mathematical analysis, mathematical logic, linear algebra, discrete mathematics, probability and statistics, algorithmics, data structures, theory of languages and automata and all layers of ICT systems architecture (digital and analog circuits, processors and HW architecture, operating systems, databases, computer networks, security, software engineering). In specialization modules, the students further enrich their professional profile with a balanced portfolio of knowledge and skills in computer architecture, system programming, graph theory and advanced algorithmics. The whole curriculum prepares them for a successful professional career or for further study within a master specialization of their choice. The graduates have deep knowledge of CPU architectures, they understand mathematical models and are able to use them for the design and analysis of algorithms with respect to computational complexity and practical resolvability of problems. They master the tools and formal models for design, specification, effective implementation and analysis of properties of miscellaneous algorithms (including heuristic and approximative algorithms) on miscellaneous computer architectures.

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Science - NI-TI

Cílem oboru je seznámit studenty s vybranými partiemi teoretické informatiky, ve kterých se dá vybudovat silný pojmový aparát a které jsou podepřeny fungujícími formálními modely a teoriemi, jako je teorie grafů, algebra, teorie jazyků a automatů. Celkový průřezový cíl je naučit studenty pokročilé metody algoritmizace řešení obtížných problémů, se zacílením na několik fundamentálních oblastí, jako je zpracování textu, programování paralelních a distribuovaných výpočetních systémů, optimalizace kombinatorických úloh, heuristické a aproximativní metody řešení těžkých úloh, metody řešení úloh z umělé inteligence, strojového učení a získávání znalostí z dat velkého rozsahu, pokročilé formální modely automatů a jazyků.

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Security and Information technology (Bachelor, in English) - BIE-BIT

The graduates will extend their professional profile with the ability to design, configure, implement, administer, maintain, and inovate a secure computational infrastructure, both hardware and software. They will be able to select a suitable and secure hardware and software and integrate it into existing systems while satisfying the requirements for a secure environment. They will be able to securely install and configure both SW and HW modules of existing systems, analyze potential security risks, and propose solutions for discovered weaknesses. The branch is intended for students who want to become IT and network professionals with a particular focus on security. The graduates may choose to work at any position of ICT departments, as system integrators, administrators, technicians in data centers and infrastructure providers, as network, database or webserver administrators. They can become security analysts to design and implement a secure ICT environment and analyze and solve security issues. The knowledge and skills gained in this study branch will provide them with a significant competitive advantage at the work force market.

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Security and Information technology - BI-BIT

The graduates will extend their professional profile with the ability to design, configure, implement, administer, maintain, and inovate a secure computational infrastructure, both hardware and software. They will be able to select a suitable and secure hardware and software and integrate it into existing systems while satisfying the requirements for a secure environment. They will be able to securely install and configure both SW and HW modules of existing systems, analyze potential security risks, and propose solutions for discovered weaknesses. The branch is intended for students who want to become IT and network professionals with a particular focus on security. The graduates may choose to work at any position of ICT departments, as system integrators, administrators, technicians in data centers and infrastructure providers, as network, database or webserver administrators. They can become security analysts to design and implement a secure ICT environment and analyze and solve security issues. The knowledge and skills gained in this study branch will provide them with a significant competitive advantage at the work force market.

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Security 2021 - NIE-PB

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Security - NI-PB

Specializace Počítačová bezpečnost je tematicky zaměřena na zkoumání a vývoj bezpečných informačních a komunikačních systémů. Zabývá se na teoretické i aplikační úrovni problematikou vývoje a správy jak bezpečného hardwaru, tak také softwaru. Studenti získají přehled o kryptologických principech, o způsobech detekce útoků v počítačových sítích, o bezpečné správě informačních systémů a také o návrhu bezpečného softwaru a hardwaru. Specializace má vyvážený poměr teoretických a aplikačních témat, a to s ohledem na dostatečné a správné pochopení bezpečnostních principů moderních ICT systémů.

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Security - MI-PB

Students of the Computer Security branch will acquire knowledge of system security, encryption, encoding, applied cryptography, cryptanalysis principles, detection and prevention of attacks on computer networks, legal aspects of the use of cryptographic systems. Knowledge of cryptology will be linked with the knowledge of modern trends in hardware and software to implement the security of computer systems.

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Security - MIE-PB

Students of the Computer Security branch will acquire knowledge of system security, encryption, encoding, applied cryptography, cryptanalysis principles, detection and prevention of attacks on computer networks, legal aspects of the use of cryptographic systems. Knowledge of cryptology will be linked with the knowledge of modern trends in hardware and software to implement the security of computer systems.

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Systems and Networks 2021 - NIE-PSS

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Systems and Networks - NI-PSS

Složitost počítačových systémů stále roste, a proto se jejich konstrukce, provozování, správa a efektivní programování staly náročnou inženýrskou disciplínou. Specializace Počítačové systémy a sítě se zabývá architekturami a technologiemi počítačových systémů, klastrů a sítí. Pokrývá celé spektrum systémů od vícejádrových procesorů, přes výpočetní multiprocesorové klastry až po virtualizovanou infrastrukturu cloud computingu. Poskytuje přehled technologických platforem počítačových komponent, konstrukčních metod propojování počítačových komponent do vyšších celků systémů a metod pokročilé virtualizace prostupujících dnes napříč vrstvami počítačové architektury. Přináší vhled do komunikačních, synchronizačních, paměť ových a bezpečnostních technik a algoritmů pro efektivní programování, vyvažování zátěže a bezpečný a bezchybný provoz.

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Systems and Networks - MI-PSS

Students of Computer Systems and Networks will understand architectures and technologies of computer systems and their systematic software programs across the spectrum of platforms ranging from highly parallel architectures to chip over computer networks and network technology, database and web servers, data centers, mobile and distributed systems and high-performance parallel systems to large scale web systems and platforms "cloud computing". They know the system architecture and will be able to solve applications requiring distributed, mobile and HPC platforms, providing network services, design and implementation of network solutions. They will be able to design such systems, configure, deploy and manage. Description of the application in the field: Graduate in Computer Systems and Networks finds application in companies focused on the implementation of modern ICT solutions, programming and delivery of distributed and parallel computer systems, servers, data and computing centers and others. Thanks economics and management training graduate is able to manage teams and to address them and is the head of the ICT department of companies, organizations and public authorities. Next, apply a head of a team of developers of the architecture, infrastructure architects, technology consultants and system administrators.

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Systems and Networks - MIE-PSS

Students of the Computer Systems and Networks branch will understand architectures and technologies of computer systems and their system software across the spectrum of computing platforms ranging from highly parallel architectures on a chip over computer networks and network technology, database and web servers, data centers, mobile and distributed systems and high-performance parallel systems to large scale web systems and cloud computing platforms. They understand the system architecture and will be able to solve applications requiring distributed, mobile, and HPC platforms.

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Systems and Virtualization 2021 (in Czech) - BI-PV21

Menu   Study plans for the Study branch


Computer Systems and Virtualization 2021 - BIE-PV21

Menu   Study plans for the Study branch


Design and Programming of Embedded Systems 2021 - NIE-NPVS

Menu   Study plans for the Study branch


Design and Programming of Embedded Systems - NI-NPVS

Specializace je zaměřena na konstrukci vestavných číslicových systémů obsahujících softwarové a hardwarové složky, se zvláštním důrazem na vestavné systémy a systémy a sítě na čipu (SoC a NoC). Významná část výuky je věnována návrhu, testování a analýze na systémové úrovni. Znalosti nižších úrovní abstrakce jsou doplněny a prohloubeny, spolu s příslušnými metodami inženýrské práce. Specializace je vystavěna na základu teorie systémů, které jsou spolu s potřebnými základy diskrétní matematiky a kombinatorické optimalizace položeny v prvém ročníku. Takové základy dávají absolventům komparativní výhodu nejen v systémovém návrhu a analýze, ale i ve formální verifikaci, která se začíná stále více v průmyslu prosazovat. Následující výuka je pak aplikační a přechází do projektů zejména v posledním ročníku.

Menu   Study plans for the Study branch


Design and Programming of Embedded Systems - MI-NPVS

Design and Programming of Embedded Systems branch of study is focused on the design of embedded digital system, programmable systems and system-on-a -chip (SoC a NoC). The subject covers design, testing and analysis methods at the system level and at the lower abstraction levels as well. The branch is based on system theory, parallel systems and discrete mathematics which are taught in the first year. It further enables to construct the actual profile of graduates based on knowledge of verification and simulation methods, testing, fault-tolerant, attack-resistant and reliable design methods, real-time applications, HW-SW code sign, reconfiguration and programmable hardware (FPGAs). The organization of teaching is based on lectures, seminars, labs and both individual and group projects.

Menu   Study plans for the Study branch


Design and Programming of Embedded Systems - MIE-NPVS

Design and Programming of Embedded Systems branch of study is focused on the design of embedded digital system, programmable systems and system-on-a -chip (SoC a NoC). The subject covers design, testing and analysis methods at the system level and at the lower abstraction levels as well. The branch is based on system theory, parallel systems and discrete mathematics which are taught in the first year. It further enables to construct the actual profile of graduates based on knowledge of verification and simulation methods, testing, fault-tolerant, attack-resistant and reliable design methods, real-time applications, HW-SW code sign, reconfiguration and programmable hardware (FPGAs). The organization of teaching is based on lectures, seminars, labs and both individual and group projects.

Menu   Study plans for the Study branch


Information Security 2021 (Bachelor in English) - BIE-IB21

Menu   Study plans for the Study branch


Information Security 2021 (in Czech) - BI-IB21

Menu   Study plans for the Study branch


Information Systems and Management - BI-ISM

Branch ISM is designed for computer science with a focus on economic and managerial aspects and applications of informatics in business. The labor market is a long-term shortage of professionals, which combines these two different areas. Branch is characterized by professional courses Information Systems (BI-TIS), Software Engineering 2 (BI-SI2), Conceptual Modelling (BI-COM), Knowledge-Based Systems (BI-ZNS), Law and Business (BI-PRP) and compulsory optional specialized economic subject, where the student must choose one of the three subjects Financial and management Accounting (BI-FMU), Marketing and Innovation in IT (BI-MII) and the Financial Markets (BI-FTR). The field is so strongly focused on the issue of integration of information systems and information technology infrastructure businesses to support its activities at various levels. Classical economic disciplines are interpreted with regard to the specifics of information technology and using the fact that students have built an informatics basis. Only in Czech language.

Menu   Study plans for the Study branch


Knowledge Engineering - NI-ZI

Specializace Znalostní inženýrství se zaměřuje na automatizované získávání informací a následně znalostí z dat. Cílem specializace je seznámit studenty s přístupy a nástroji pro vytěžování informací z dat, s reprezentací těchto informací ve formě modelů a s využitím těchto modelů pro získávání znalostí o řešeném problému. Znalostní inženýrství využívá řadu přístupů a technik, zejména práci s databázemi a informačními systémy (včetně Business Intelligence), pokročilé statistické metody, metody vytěžování strukturovaných i nestrukturovaných dat (data mining/text mining) z různých zdrojů (databází, webu), modelování a simulace, optimalizační techniky, strojové učení, expertní a znalostní systémy, metody výpočetní inteligence, vizualizace a další techniky. Specializace má přesah do softwarového inženýrství a teoretické informatiky.

Menu   Study plans for the Study branch


Knowledge Engineering - MI-ZI

Acquired skills and knowledge: Graduates of the branch "Knowledge engineering" acquire advanced knowledge in all phases of knowledge mining from various data sources (company databases, information systems, web sites), ie. Data preprocessing of different character, analysis, modeling, classification, prediction and interpretation and subsequent presentation of the knowledge acquired. Graduates will be able to design, adapt, integrate and implement decision support systems and integrate them into information systems. Theoretical topics such as recognition and computational intelligence field open to graduates the opportunity to participate in interesting research projects and independent scientific work. Description of the application in the branch: Knowledge engineering graduates find employment in larger firms as specialists in the fiend of Business Intelligence, eg. In acquiring new knowledge from data specific to the sector, which in turn uses the company's management to make decisions and develop new strategies. Graduates are an important part of the analytical teams of large companies. They may offer BI software solution tailored to a specific company or a service in the field of data mining. Graduates are not dependent on the Czech market but may find applications worldwide.

Menu   Study plans for the Study branch


Knowledge Engineering - BI-ZI

Students will gain comprehensive knowledge in the field of data processing. They understand the problem of data acquisition, methods for storing information, and especially algorithms for extracting important information from data. This branch of study gradually introduces students to software tools and practical examples within the subjects studied. The students will become familiar with the possibilities of storing and processing large data (cloud-based technologies for Big Data), tools for pre-processing and custom data mining, and last but not least, artificial-intelligence-based tools used in the field of data processing. Within the elective courses, the students can focus themselves on the areas of image processing and text mining. During their studies, the students can participate in co-op projects and to establish contacts with future employees. Graduates of this branch of study will find jobs as data analysts in companies that need to evaluate and acquire information from data. Due to the huge and exponentially fast growing volumes of published and collected data, the need to evaluate data can be found in almost every larger company today. This is the reason of high demand for experts in this field.

Menu   Study plans for the Study branch


Managerial Informatics - NI-MI

Specializace MI je určena pro studenty se zájmem o ekonomicko-manažerské aspekty a aplikace informatiky a ICT v podnikání. Studijní plán staví na solidní znalosti z oblasti informačních technologií, matematiky a statistiky (v rámci společných předmětů programu), protože to vše je třeba zvládnout pro pochopení metod využití ICT systémů podniku pro realizaci podnikových (ekonomických) cílů. ICT se má stát efektivním prostředkem pro zlepšení a automatizaci podnikových procesů nebo zvládnutí komplikovanějších procesů, pro zajištění lepších služeb, apod. Specializace je orientována především na metody propojení a integrace ICT systémů a obchodních a výrobních procesů ve firmách a organizacích s cílem efektivní podpory procesů a naplnění informačních potřeb firmy a dále na přípravu manažerů řídících informační procesy ve firmách včetně finančního a personálního řízení podnikové informatiky (CIO - Chief Information Officer).

Menu   Study plans for the Study branch


Software Engineering (Bachelor, in English) - BIE-WSI

Students of the specialization Software Engineering of the branch Software a Web Engineering will extend their professional profile gained within the compulsory courses with the knowledge of all phases of the software system lifecycle (analysis, design, implementation, testing, maintenance, and evolution). An important component of the study is the software project management and project team management. The focus is on team projects in which students can practice various roles in teams during the design and implementation of larger software systems. Both theoretically and practically, students get acquainted with formal notations, design methodologies (including agile programming), and supporting software tools. In team projects, students can learn various roles in a project team, when they implement large software projects. The specialization is focused on practical mastering of methods and software tools that are used during the whole software life cycle. The graduates of the specialization Software Engineering will find their jobs as programmers and team members of development teams of software companies. Also, they can be employed as administrators of large enterprise systems or in IT departments of large companies (e.g. telecommunication operators, financial institutes, automobile factories, public administration), where they can be responsible for communication with suppliers of software systems. Students of the specialization Web Engineering of the branch Software and Web Engineering extend their common core knowledge of informatics with the knowledge of specific architectures and technologies of the web systems that will enable them to make good web applications on both the client and the server side. Firstly, this includes basic technologies like HTTP, HTML , and XML, and secondly, algorithms and architectures for searching and indexing the web contents, dynamic programming languages, technologies of modern databases optimized for storing the web content, and the problem of scalability of systems that process huge amount of data. Students gain not only theoretical and technological background for master studies, but also important experience for the profession of web engineers. Graduates of specialization Web Engineering of the branch Software and Web Engineering can work at positions of web application engineers starting from the level of programmers of client or server application components. The specialization will provide important basis for future professional growth of graduate at positions such as architects of complex web applications capable to work with the frame of their whole life cycles, i.e., its design, implementation, testing, support, and upgrading.

Menu   Study plans for the Study branch


Software Engineering (in Czech) - NI-SI

Specializace SI je tématicky orientována na vývoj, produkci, správu, údržbu a inovaci velkých softwarových systémů, včetně webových, kde je díky jejich složitosti nezbytné uplatnit hluboké teoretické znalosti i praktické dovednosti softwarového inženýrství. Specializace má vyvážený poměr teoretických témat, jako jsou např. formální nástroje pro popis softwarových systémů a jejich chování, a technologicky orientovaných témat, jako jsou architektury webových a middleware systémů, velkých databází, informačních systémů, architektonických a návrhových vzorů a udržitelných softwarových systémů. Součástí studijního plánu jsou i témata navrhování moderních softwarových systémů včetně jejich uživatelského rozhraní.

Menu   Study plans for the Study branch


Software Engineering 2021 (in Czech) - BI-SI21

Menu   Study plans for the Study branch


Software Engineering 2021 - BIE-SI21

Menu   Study plans for the Study branch


Software Engineering 2021 - NIE-SI

Menu   Study plans for the Study branch


Software Engineering - MIE-WSI

The graduates of the specialization Software Engineering of the branch Web and Software Engineering will extend their professional profile gained within the compulsary courses with the knowledge of all phases of the software systém lifecycle (analysis, design, implementation, testing, maintenance, and evolution). An important component of the study is the software project management and project team management. The focus is on team projects in which students can practise various roles in teams during the design and implementation of larger software systems. Both theoretically and practically, students get acquinted with formal notations, design methodologies (including agile programming), and supporting software tools. In team projects, students can learn various roles in a project team, when they implement large software projects. The specialization is focused on practical mastering of methods and software tools that are used during the whole software life cycle. The graduates of this branch of study will find their jobs as programmers and members of development teams of software companies. Also, they can be employed as administrators of large enterprise systems or in IT departments of large companies (e.g. telecommunication operators, finantial institutes, automobile factories, public administration), where they can be responsible for communication with suppliers of software systems.

Menu   Study plans for the Study branch


System Programming - NI-SP

Specializace SP se zabývá návrhem a vývojem efektivních systémových částí aplikací. Pro takový vývoj je důležitá jak detailní znalost těchto částí a jejich existujících návrhů (jádra operačních systémů, virtuální stroje, překladače, automatická správa paměti, atd.), tak i detailní znalost teoretických a praktických možností programových nástrojů používaných při jejich vývoji (sémantika a modelování programovacích jazyků, běhová prostředí, možnosti moderních optimalizátorů). Vyváženost teoretických i aplikačních témat zajišťuje pochopení principů a zároveň i možnost jejich aplikace.

Menu   Study plans for the Study branch


System Programming - MI-SP

Specialization System Programming. Acquired skills and knowledge: Graduates of the specialization "System Programming" acquire advanced knowledge in the design and implementation of programs of system components such as a compiler, interpreter, runtime environment for running applications. Means the structure of computer hardware, OS and its relation to the application software, both for workstations and for servers and embedded systems (programs to mobile phones). They have knowledge of low-level programming (programming drivers, extension modules) and handle algorithms for efficient information processing system (search, compression, declarative specification of system tasks). Description of the application in focus: Students focus System Programming find jobs in positions of programmers who develop system dependent of software, information systems and operating systems (drivers, demons). As well as applies advanced administrators complex computer systems, moreover, they will be able to analyze standard requirements and problems and propose and implement solutions. Graduates will be familiar with the detailed principles and internal structure of programming languages and compilers to be able to such a compiler design and construct and use these general formal tools for a variety of other tasks at the level of system software. Specialization Theoretical Computer Science. Specialization System Programming. Acquired skills and knowledge: Graduates of the specialization "System Programming" acquire advanced knowledge in the design and implementation of programs of system components such as a compiler, interpreter, runtime environment for running applications. Means the structure of computer hardware, OS and its relation to the application software, both for workstations and for servers and embedded systems (programs to mobile phones). They have knowledge of low-level programming (programming drivers, extension modules) and handle algorithms for efficient information processing system (search, compression, declarative specification of system tasks). Description of the application in focus: Students focus System Programming find jobs in positions of programmers who develop system dependent of software, information systems and operating systems (drivers, demons). As well as applies advanced administrators complex computer systems, moreover, they will be able to analyze standard requirements and problems and propose and implement solutions. Graduates will be familiar with the detailed principles and internal structure of programming languages and compilers to be able to such a compiler design and construct and use these general formal tools for a variety of other tasks at the level of system software. Specialization Theoretical Computer Science. Graduates of the specialization "Theoretical Computer Science" gain knowledge on practical computational methods in many sectors of informatics and besides the necessary theoretical basis which will enable them to assess potential opportunities and limitations of computational methods and select the most appropriate models and practices in specific situations. Theoretical knowledge and practical skills gain primarily in the methods of optimization and solving optimization problems in computational methods inspired by nature, the compiler technology, modeling of physical and technological processes, numerical calculations and text processing (general texts, programs, programming languages, strings of mathematical biology and the like.). They will also gain general knowledge about the different types of computations and algorithms (deterministic and probabilistic algorithms, approximate and heuristic algorithms, parallel and distributed methods) and theoretical border possibilities of computer technology. Description of the application in focus: focus Theoretical Computer Science Graduates find employment as analysts, developers and software specialists in companies and institutions engaged in research and using methods of mathematical optimization, such as transport and economics, methods of simulation of natural processes, such as geology, ecology, construction, etc., processing methods chains, including informatics problems of molecular biology, heuristic and approximate methods for solving complex problems in general. The focus is also useful as a preparation for theoretical research in computer science and as preparation for doctoral study science. Graduates are prepared to work as members of research teams developing new algorithms, computational techniques and methodologies to new challenges. Theoretical Computer Science gain knowledge on practical computational methods in many sectors of informatics and besides the necessary theoretical basis which will enable them to assess potential opportunities and limitations of computational methods and select the most appropriate models and practices in specific situations. Theoretical knowledge and practical skills gain primarily in the methods of optimization and solving optimization problems in computational methods inspired by nature, the compiler technology, modeling of physical and technological processes, numerical calculations and text processing (general texts, programs, programming languages, strings of mathematical biology and the like.). They will also gain general knowledge about the different types of computations and algorithms (deterministic and probabilistic algorithms, approximate and heuristic algorithms, parallel and distributed methods) and theoretical border possibilities of computer technology. Description of the application in focus: focus Theoretical Computer Science Graduates find employment as analysts, developers and software specialists in companies and institutions engaged in research and using methods of mathematical optimization, such as transport and economics, methods of simulation of natural processes, such as geology, ecology, construction, etc., processing methods c hains, including informatics problems of molecular biology, heuristic and approximate methods for solving complex problems in general. The focus is also useful as a preparation for theoretical research in computer science and as preparation for doctoral study science. Graduates are prepared to work as members of research teams developing new algorithms, computational techniques and methodologies to new challenges.

Menu   Study plans for the Study branch


Unspecified Branch/Specialisation of Study - ---

Auxiliary specialization for students who have not yet chosen a profiling specialization.

Menu   Study plans for the Study branch


Web and Software Engineering - MI-WSI

The graduates of the specialization SI of the branch SWI will extend their professional profile gained within the compulsary courses with the knowledge of all phases of the software systém lifecycle (analysis, design, implementation, testing, maintenance, and evolution). An important component of the study is the software project management and project team management. The focus is on team projects in which students can practise various roles in teams during the design and implementation of larger software systems. Both theoretically and practically, students get acquinted with formal notations, design methodologies (including agile programming), and supporting software tools. In team projects, students can learn various roles in a project team, when they implement large software projects. The specialization is focused on practical mastering of methods and software tools that are used during the whole software life cycle. The graduates of this branch of study will find thir jobs as programmers and team members of development teams of software companies. Also, they can be employed as administrators of large enterprise systems or in IT departments of large companies (e.g. telecommunication operators, finantial institutes, automobile factories, public administration), where they can be responsible for communication with suppliers of software systems.

Menu   Study plans for the Study branch


Web and Software Engineering - BI-WSI

Students of the specialization Software Engineering of the branch Software a Web Engineering will extend their professional profile gained within the compulsory courses with the knowledge of all phases of the software system lifecycle (analysis, design, implementation, testing, maintenance, and evolution). An important component of the study is the software project management and project team management. The focus is on team projects in which students can practice various roles in teams during the design and implementation of larger software systems. Both theoretically and practically, students get acquainted with formal notations, design methodologies (including agile programming), and supporting software tools. In team projects, students can learn various roles in a project team, when they implement large software projects. The specialization is focused on practical mastering of methods and software tools that are used during the whole software life cycle. The graduates of the specialization Software Engineering will find their jobs as programmers and team members of development teams of software companies. Also, they can be employed as administrators of large enterprise systems or in IT departments of large companies (e.g. telecommunication operators, financial institutes, automobile factories, public administration), where they can be responsible for communication with suppliers of software systems. Students of the specialization Web Engineering of the branch Software and Web Engineering extend their common core knowledge of informatics with the knowledge of specific architectures and technologies of the web systems that will enable them to make good web applications on both the client and the server side. Firstly, this includes basic technologies like HTTP, HTML , and XML, and secondly, algorithms and architectures for searching and indexing the web contents, dynamic programming languages, technologies of modern databases optimized for storing the web content, and the problem of scalability of systems that process huge amount of data. Students gain not only theoretical and technological background for master studies, but also important experience for the profession of web engineers. Graduates of specialization Web Engineering of the branch Software and Web Engineering can work at positions of web application engineers starting from the level of programmers of client or server application components. The specialization will provide important basis for future professional growth of graduate at positions such as architects of complex web applications capable to work with the frame of their whole life cycles, i.e., its design, implementation, testing, support, and upgrading.

Menu   Study plans for the Study branch


Web Engineering 2021 (in Czech) - BI-WI21

Menu   Study plans for the Study branch


Web Engineering - NI-WI

Specializace Webové inženýrství poskytne teoretické i praktické znalosti o moderních webových architekturách a technologiích. Specializace svým obsahem reflektuje současné trendy vývoje webových technologií používaných v oblasti otevřeného webu i v rozsáhlých podnikových aplikacích. Jde především o moderní metody a technologie pro integraci systémů pomocí nových architektur webových služeb a middlewarů (architektury REST, mikroslužby), technologie moderních databázových systémů (NoSQL), virtualizace a cloud computing, moderní přístupy pro reprezentaci sémantiky dat (Linked Data) a dále dolování a analýzy dat na webu a v neposlední řadě moderní metody návrhu uživatelských rozhraní.

Menu   Study plans for the Study branch


Page updated 9. 5. 2021, semester: L/2023-4, L/2019-20, Z,L/2021-2, Z/2023-4, L/2020-1, Z/2022-3, Z/2019-20, L/2022-3, Z/2020-1, send comments to the content presented here to Administrator of study plans Design and implementation: J. Novák, I. Halaška