Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

Přehled programu Informatika - 4638

Studium v daném programu lze provádět v několika formách. Běžně se na ČVUT používají prezenční a kombinovaná forma výuky. 
Při prezenční formě výuky je výuka organizována kontaktně - pro každý předmět se vytvoří časový rozvrh výukových hodin, při kterých se sejde skupina předmětů s vyučujícím (přednáška, seminář, pro-seminář, cvičení, laboratoř).
Při kombinované formě výuky dochází ke kombinaci kontaktní výuky a samostudia. Kontaktní bývají přednášky/konzultace, zatímco procvičování látky probíhá formou zadávání témat a úkolů pro samostudium. Úkoly jsou následně kontrolovány při kontaktních soustředěních.

Studijní program: Informatika - 4638

prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Systémové programování - MI-SP     (Popis oboru)
Počítačová bezpečnost - MI-PB     (Popis oboru)
Počítačové systémy a sítě - MI-PSS     (Popis oboru)
Znalostní inženýrství - MI-ZI     (Popis oboru)
Webové a softwarové inženýrství - MI-WSI     (Popis oboru)
Nespecifikovaný obor studia - Unspecified Branch of Study - ---     (Popis oboru)
Návrh a programování vestavných systémů - MI-NPVS     (Popis oboru)

Stránka vytvořena 18. 10. 2019, semestry: Z,L/2019-20, Z,L/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška