Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

Přehled programu Informatika - 4638 | Přehled bloků tohoto programu
Každý studijní program se člení do oborů studia, které lze vystudovat buď v prezenční formě studia, nebo kombinované formě studia. Studijní obor představuje ucelenou množinu znalostí a dovedností, které si student během studia oboru osvojí. Tato množina je granularizována do jednotlivých studijních předmětů. Povinnosti studenta daného oboru jsou definovány studijním plánem, což je zhruba řečeno seznam předmětů, které student musí vystudovat, aby se vyprofiloval do daného oboru. Různé plány jsou například pro každou formu studia.
Samotný studijní plán neříká nic o tom, kdy a v jakém pořadí je třeba si předměty studovat. Jeden plán lze studovat různými způsoby, kterým se říká průchod studijním plánem. Garanti oborů definují pro každý plán alespoň jeden doporučený průchod studijním plánem. Jestliže se student bude řídit tímto doporučením, určitě splní plán ve standardní době studia a nebude muset studium prodlužovat.

Studijní plány a jejich doporučené průchody oboru Webové a softwarové inženýrství

Studijní plán: Zaměření Informační systémy a management - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2014
Minimální limit zisku kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem: Zaměření Informační systémy a management - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2014 a 2015
 
 
Studijní plán: Zaměření Informační systémy a management, verze 2016, 2017 a 2018
Minimální limit zisku kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem: Zaměření Informační systémy a management, verze 2016 a 2017
 
 
Studijní plán: Zaměření Softwarové inženýrství - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2013
Minimální limit zisku kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem: Zaměření Softwarové inženýrství - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2013 a 2014
 
 
Studijní plán: Zaměření Softwarové inženýrství - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2014 a 2015
Minimální limit zisku kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem: Zaměření Softwarové inženýrství - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2014 a 2015
 
 
Studijní plán: Zaměření Softwarové inženýrství, verze 2016, 2017 a 2018
Minimální limit zisku kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem: Zaměření Softwarové inženýrství, verze 2016 a 2017
 
 
Studijní plán: Zaměření Webové inženýrství - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2014 a 2015
Minimální limit zisku kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem: Zaměření Webové inženýrství - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2014 a 2015
 
 
Studijní plán: Zaměření Webové inženýrství, verze 2016, 2017 a 2018
Minimální limit zisku kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem: Zaměření Webové inženýrství, verze 2016 a 2017
 
 


Stránka vytvořena 27. 5. 2018, semestry: L/2017-8, Z/2018-9, L/2016-7, Z/2017-8, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)