Hlavní stránka | Seznam všech oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
PE - Povinné ekonomické | PJ - Povinná zkouška z angličtiny | PO - Povinné předměty oboru | PP - Povinné předměty programu | PS - Povinné předměty specializace | PT - Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy | PV - Povinně volitelné předměty | PZ - Povinné předměty zaměření | V - Volitelné předměty | VE - Povinně volitelné ekonomicko-manažerské | VH - Povinně volitelné humanitní | VO - Povinně volitelné oborové předměty
Zde jsou zobrazeny všechny skupiny předmětů a jimi definované povinnosti pro splnění skupiny.  Každá skupina hraje určitou roli ve studijním plánu. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán (180, nebo 120). Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu. U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění.
U skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů. Protože existují i skupiny, ve kterých jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou (například tělesná výchova), lze místo kreditního limitu zadat limit minimum splněných předmětů, který určí, kolik předmětů ze skupiny je nutné minimálně splnit.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů ze skupiny, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat předměty alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Skupiny jsou řazeny podle priority své role a pak abecedně.
 

Seznam všech skupin předmětůPP - Povinné předměty programu
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Courses od Master Study Program Informatics, Version 2016, in English 54 54 6
Compulsory Courses od Study Program Infomatics, Presented in English, Version 2015 119 119 21
Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2015 119 119 21
Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v 2015 119 119 21
Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze 2020 63 63 6
Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2016 54 54 6
Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2018 62 62 6


PO - Povinné předměty oboru
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Courser of Specialization Web and Software Engineering, in English, Version 2016 5 5 1
Compulsory Courses of Bachelor Branch Computer Science, Presented in English, Version 2015 27 27 6
Compulsory Courses of Bc. Branch Security and Information Technology, in English, Version 2015 28 28 6
Compulsory Courses of Master Branch Computer Security, in English, Version2016 35 35 7
Compulsory Courses of Master Branch Computer Systems and Networks,in English, Version 2016 35 35 7
Compulsory Courses of Master Branch Design and Programming of Embedded Systems, in English, 2016 35 35 7
Povinné předměty bakalářského oboru Informační systémy a management, verze 2015 22 22 5
Povinné předměty bakalářského oboru Počítačové inženýrství, verze pro ročníky 2015 28 28 6
Povinné předměty bakalářského oboru Teoretická informatika, verze 2015 27 27 6
Povinné předměty bakalářského oboru Znalostní inženýrství, verze 2015 26 26 6
Povinné předměty bakalářského oboru Znalostní inženýrství, verze 2018 26 26 6


PS - Povinné předměty specializace
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Povinné předměty magisterské specializace Manažerská informatika, verze 2020 33 33 7
Povinné předměty magisterské specializace Návrh a programování vestavných systémů, verze 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Počítačová bezpečnost, verze 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Počítačové systémy a sítě, verze 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Softwarové inženýrství, verze 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Systémové programování, verze 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Teoretická informatika, verze pro ročník 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Teoretická informatika, verze pro ročníky od 2018 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Webové inženýrství, verze 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Znalostní inženýrství, verze 2020 35 35 0


PO - Povinné předměty oboru
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Povinné předměty magisterského oboru Počítačová bezpečnost, verze 2016 35 35 7
Povinné předměty magisterského oboru Počítačové systémy a sítě, verze 2016 35 35 7
Povinné předměty magisterského oboru Systémové programování, verze 2016 8 8 2
Povinné předměty magisterského oboru Webové a softwarové inženýrství, verze 2016 5 5 1
Povinné předměty magisterského oboru Znalostní inženýrství, verze 2016 35 35 7
Povinné předměty magisterského oboru Znalostní inženýrství, verze 2018 35 35 7
Povinné předměty magsiterského oboru Návrh a programování vestavných systémů, verze 2016 35 35 7
Povinné předměty oboru Bezpečnost a informační technologie, kombinovaná forma, verze 2015 28 28 6
Povinné předměty oboru Bezpečnost a informační technologie, verze 2015 28 28 6


PS - Povinné předměty specializace
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Profilující předměty specializace Návrh a programování vestavných systémů, verze 2020 0 35 0


PZ - Povinné předměty zaměření
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Courses of Bachelor Specialization Software Engineering, in English, Version 2015 29 29 7
Compulsory Courses of Master Specialization Software Engineering, in English, Version 2016 30 30 6
Doplněk povinných předmětů magisterského zaměření Informační systémy a management 4 9 1
Povinné předměty bakalářského zaměření Počítačové inženýrství, verze pro ročníky 2015 27 27 6
Povinné předměty bakalářského zaměření Softwarové inženýrství, verze pro ročníky 2015 29 29 7
Povinné předměty bakalářského zaměření Softwarové inženýrství, verze pro ročníky 2015 29 29 7
Povinné předměty bakalářského zaměření Webové inženýrství, verze pro ročníky 2015 27 27 6
Povinné předměty magisterského zaměření Softwarové inženýrství, verze 2016 30 24 6
Povinné předměty magisterského zaměření Systémové programování, verze 2016 21 21 5
Povinné předměty magisterského zaměření Teoretická informatika, verze pro ročníky od 2016 22 22 5
Povinné předměty magisteského zaměření Webové inženýrství, verze 2016 30 30 6
Povinné předměty zaměření Informační systémy a management, verze od nástupního ročníku 2016 28 28 6


VO - Povinně volitelné oborové předměty
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření, verze 2017 0 29 0
Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření, verze 2017 0 10 0
Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření 0 0 0
Profilují předměty magisterské specializace Teoretická informatika, verze pro ročník 2020 0 35 0
Profilující předměty magisterské specializace Manažerská informatika, verze 2020 0 33 0
Profilující předměty magisterské specializace Počítačová bezpečnost, verze 2020 0 35 0
Profilující předměty magisterské specializace Počítačové systémy a sítě, verze 2020 0 35 0
Profilující předměty magisterské specializace Softwarové inženýrství, verze 2020 0 35 0
Profilující předměty magisterské specializace Systémové programování, verze 2020 0 35 0
Profilující předměty magisterské specializace Webové inženýrství, verze 2020 0 35 0
Profilující předměty magisterské specializace Znalostní inženýrství, verze 2020 0 35 0
Volitelné odb. př. původem z jiných spec. pro mg.spec. Manažerská informatika 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mg.specializaci Počítačová bezpečnost 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mg.specializaci Teoretická informatika 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mg.specializaci Teoretická informatika 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec. Počítačové systémy a sítě 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec. Softwarové inženýrství 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec. Webové inženýrství 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec. Znalostní inženýrství 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec..Systémové programování 0 0 0
Volitelné předměty z jiných specializací pro Návrh a programování vestavných systémů 0 0 0
Vyberte si profilující předměty některé specializace, verze 2020 35 35 7


PE - Povinné ekonomické
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in English, Version 2015 4 4 1


VE - Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Elective Economics, and Management Courses, in English, Version 2015 4 10 1
Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in English, Ver. 2016 2 6 1
Ekonomicko manažerské předměty bakalářského oboru Informační systémy a management, verze 2015 4 9 1
Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bc. programu Informatika, ver. 2015 4 12 1
Povinně volitelné magisterské ekonimicko manažerské předměty, verze 2016 2 6 1
Povinně volitelné předměty ekonomické bc. programu Informatika, komb. forma studia, verze 2015 4 11 1


PV - Povinně volitelné předměty
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Povinně volitelné předměty magisterské specializace Manažerská informatika, verze 2020 5 0 1
Povinně volitelné předměty magisterské specializace Softwarové inženýrství, verze 2020 4 0 1


PE - Povinné ekonomické
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Povinné bakalářské předměty ekonomicko-manažerské, verze 2015 4 4 1
Povinné bakalářské předměty ekonomicko-manažerské, verze 2015 4 4 1


PV - Povinně volitelné předměty
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Skupina povinně volitelných předmětů Komunikační a manažerské kompetence, verze 2020 6 0 2


PT - Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika, verze 2015 0 0 2


PJ - Povinná zkouška z angličtiny
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Zkouška z angličtiny interní 2 2 1


VH - Povinně volitelné humanitní
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Elective Bachelor Social Courses, Presented in English, Ver. 2015 2 9 1
Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, English 2 5 1
Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma, ver. 2015 2 0 1
Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015 2 6 1
Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze 2016 3 6 1


V - Volitelné předměty
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT, in English 0 10 0
Elective Vocational Courses for Bachelor Branch BIE-BIT, Version 2017 0 0 0
Elective Vocational Courses for Bachelor Branch BIE-TI, Version 2017 0 0 0
Elective Vocational Courses for Bachelor Specialisation BIE-WSI-SI, Version 2017 0 0 0
Elective Vocational Courses for Master Branch MIE-NPVS 0 26 0
Elective Vocational Courses for Master Branch MIE-PB, Version 2017 0 25 0
Elective Vocational Courses for Master Branch MIE-PSS 0 26 0
Elective Vocational Courses for Master Specialization Software Engineering 0 85 0
Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 0 0 0
Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2018 0 0 0
Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2020 0 0 0
Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017 0 0 0
Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017 0 16 0
Purely Elective Bachelor Courses, Version 2017 0 22 0
Purely Elective Master Courses, version 2017 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-SP-TI, verze 2017 0 31 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-WSI-ISM, verze 2017 0 22 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterský obor MI-PB, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterský obor MI-NVPS, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterský obor MI-PSS, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro bakalářské zaměření BI-WSI-PGR, verze 2017 0 20 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro bakalářské zaměření BI-WSI-SI, verze 2017 0 20 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro bakalářské zaměření BI-WSI-WI, verze 2017 0 22 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-WSI-SI, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-WSI-WI, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterský obor MI-ZI verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářské zam. BIK-WSI-SI, verze 2017 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-BIT, verze 2017 0 20 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-ISM, verze 2017 0 26 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BIK-BIT, verze 2017 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-PI, verze 2017 0 21 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-TI, verze 2017 0 21 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-ZI, verze 2017 0 23 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro magisterské zaměření MI-SP-SP, verze 2017 0 31 0
Volitelné předměty bakalářského programu Informatika verze 2015 0 20 0
Volitelné předměty pro zaměření Informační systémy a management 0 20 0
Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT 0 10 0


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška