Hlavní stránka | Seznam všech oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
PE - Povinné ekonomické | PH - Povinné humanitní | PJ - Povinná zkouška z angličtiny | PO - Povinné předměty oboru | PP - Povinné předměty programu | PS - Povinné předměty specializace | PT - Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy | PV - Povinně volitelné předměty | PZ - Povinné předměty zaměření | V - Volitelné předměty | VE - Povinně volitelné ekonomicko-manažerské | VH - Povinně volitelné humanitní | VO - Povinně volitelné oborové předměty
Zde jsou zobrazeny všechny skupiny předmětů a jimi definované povinnosti pro splnění skupiny.  Každá skupina hraje určitou roli ve studijním plánu. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán (180, nebo 120). Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu. U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění.
U skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů. Protože existují i skupiny, ve kterých jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou (například tělesná výchova), lze místo kreditního limitu zadat limit minimum splněných předmětů, který určí, kolik předmětů ze skupiny je nutné minimálně splnit.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů ze skupiny, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat předměty alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Skupiny jsou řazeny podle priority své role a pak abecedně.
 

Seznam všech skupin předmětůPP - Povinné předměty programu
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Courses od Master Study Program Informatics, Version 2016, in English 54 54 6
Compulsory Courses od Study Program Infomatics, Presented in English, Version 2015 119 119 21
Povinné magisterské předměty ekonomicko-manažerské, verze od nástupního ročníku 2014 2 2 1
Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2015 119 119 21
Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v 2015 119 119 21
Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze od nástupního ročníku 2014 61 61 8
Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze 2020 63 63 6
Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2016 54 54 6
Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2018 62 62 6


PO - Povinné předměty oboru
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Courser of Specialization Web and Software Engineering, in English, Version 2016 5 5 1
Compulsory Courses of Bachelor Branch Computer Science, Presented in English, Version 2015 27 27 6
Compulsory Courses of Bc. Branch Security and Information Technology, in English, Version 2015 28 28 6
Compulsory Courses of Master Branch Computer Security, in English, Version2016 35 35 7
Compulsory Courses of Master Branch Computer Systems and Networks,in English, Version 2016 35 35 7
Compulsory Courses of Master Branch Design and Programming of Embedded Systems, in English, 2016 35 35 7
Povinné předměty bakalářského oboru Informační systémy a management, verze 2015 22 22 5
Povinné předměty bakalářského oboru Počítačové inženýrství, verze pro ročníky 2015 28 28 6
Povinné předměty bakalářského oboru Teoretická informatika, verze 2015 27 27 6
Povinné předměty bakalářského oboru Znalostní inženýrství, verze 2015 26 26 6
Povinné předměty bakalářského oboru Znalostní inženýrství, verze 2018 26 26 6


PS - Povinné předměty specializace
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Povinné předměty magisterské specializace Manažerská informatika, verze 2020 33 33 7
Povinné předměty magisterské specializace Návrh a programování vestavných systémů, verze 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Počítačová bezpečnost, verze 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Počítačové systémy a sítě, verze 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Softwarové inženýrství, verze 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Systémové programování, verze 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Teoretická informatika, verze pro ročník 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Teoretická informatika, verze pro ročníky od 2018 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Webové inženýrství, verze 2020 35 35 7
Povinné předměty magisterské specializace Znalostní inženýrství, verze 2020 35 35 0


PO - Povinné předměty oboru
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Povinné předměty magisterského oboru Počítačová bezpečnost, verze 2016 35 35 7
Povinné předměty magisterského oboru Počítačové systémy a sítě, verze 2016 35 35 7
Povinné předměty magisterského oboru Systémové programování, verze 2016 8 8 2
Povinné předměty magisterského oboru Webové a softwarové inženýrství, verze 2016 5 5 1
Povinné předměty magisterského oboru Znalostní inženýrství, verze 2015 28 28 7
Povinné předměty magisterského oboru Znalostní inženýrství, verze 2016 35 35 7
Povinné předměty magisterského oboru Znalostní inženýrství, verze 2018 35 35 7
Povinné předměty magsiterského oboru Návrh a programování vestavných systémů, verze 2016 35 35 7
Povinné předměty oboru Bezpečnost a informační technologie, kombinovaná forma, verze 2015 28 28 6
Povinné předměty oboru Bezpečnost a informační technologie, verze 2015 28 28 6


PS - Povinné předměty specializace
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Profilující předměty specializace Návrh a programování vestavných systémů, verze 2020 0 35 0


PZ - Povinné předměty zaměření
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Courses of Bachelor Specialization Software Engineering, in English, Version 2015 29 29 7
Compulsory Courses of Master Specialization Software Engineering, in English, Version 2016 30 30 6
Doplněk povinných předmětů magisterského zaměření Informační systémy a management 4 9 1
Povinné předměty bakalářského zaměření Počítačové inženýrství, verze pro ročníky 2015 27 27 6
Povinné předměty bakalářského zaměření Softwarové inženýrství, verze pro ročníky 2015 29 29 7
Povinné předměty bakalářského zaměření Softwarové inženýrství, verze pro ročníky 2015 29 29 7
Povinné předměty bakalářského zaměření Webové inženýrství, verze pro ročníky 2015 27 27 6
Povinné předměty magisterského zaměření Softwarové inženýrství, verze 2016 30 24 6
Povinné předměty magisterského zaměření Systémové programování, verze 2016 21 21 5
Povinné předměty magisterského zaměření Teoretická informatika, verze pro ročníky od 2016 22 22 5
Povinné předměty magisteského zaměření Webové inženýrství, verze 2016 30 30 6
Povinné předměty zaměření Informační systémy a management, verze od nástupního ročníku 2016 28 28 6


VO - Povinně volitelné oborové předměty
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření, verze 2017 0 29 0
Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření, verze 2017 0 10 0
Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření 0 0 0
Povinné předměty všech magisterských oborů a zaměření programu Informatika pohromadě, verze 2015 0 28 0
Profilují předměty magisterské specializace Teoretická informatika, verze pro ročník 2020 0 35 0
Profilující předměty magisterské specializace Manažerská informatika, verze 2020 0 33 0
Profilující předměty magisterské specializace Počítačová bezpečnost, verze 2020 0 35 0
Profilující předměty magisterské specializace Počítačové systémy a sítě, verze 2020 0 35 0
Profilující předměty magisterské specializace Softwarové inženýrství, verze 2020 0 35 0
Profilující předměty magisterské specializace Systémové programování, verze 2020 0 35 0
Profilující předměty magisterské specializace Webové inženýrství, verze 2020 0 35 0
Profilující předměty magisterské specializace Znalostní inženýrství, verze 2020 0 35 0
Volitelné odb. př. původem z jiných spec. pro mg.spec. Manažerská informatika 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mg.specializaci Počítačová bezpečnost 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mg.specializaci Teoretická informatika 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mg.specializaci Teoretická informatika 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec. Počítačové systémy a sítě 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec. Softwarové inženýrství 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec. Webové inženýrství 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec. Znalostní inženýrství 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec..Systémové programování 0 0 0
Volitelné předměty z jiných specializací pro Návrh a programování vestavných systémů 0 0 0
Vyberte si profilující předměty některé specializace, verze 2020 35 35 7


PE - Povinné ekonomické
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in English, Version 2015 4 4 1


VE - Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Elective Economics, and Management Courses, in English, Version 2015 4 10 1
Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in English, Ver. 2016 2 6 1
Ekonomicko manažerské předměty bakalářského oboru Informační systémy a management, verze 2015 4 9 1
Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bc. programu Informatika, ver. 2015 4 12 1
Povinně volitelné magisterské ekonimicko manažerské předměty, verze 2016 2 6 1
Povinně volitelné předměty ekonomické bc. programu Informatika, komb. forma studia, verze 2015 4 11 1


PV - Povinně volitelné předměty
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Povinně volitelné předměty magisterské specializace Manažerská informatika, verze 2020 5 0 1
Povinně volitelné předměty magisterské specializace Softwarové inženýrství, verze 2020 4 0 1


PE - Povinné ekonomické
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Povinné bakalářské předměty ekonomicko-manažerské, verze 2015 4 4 1
Povinné bakalářské předměty ekonomicko-manažerské, verze 2015 4 4 1


PV - Povinně volitelné předměty
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Skupina povinně volitelných předmětů Komunikační a manažerské kompetence, verze 2020 6 0 2


PT - Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika, verze 2015 0 0 2


PH - Povinné humanitní
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Povinné humanitní předměty magisterského programu Informatika 3 3 1


PJ - Povinná zkouška z angličtiny
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Zkouška z angličtiny interní 2 2 1


VH - Povinně volitelné humanitní
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Compulsory Elective Bachelor Social Courses, Presented in English, Ver. 2015 2 9 1
Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, English 2 5 1
Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma, ver. 2015 2 0 1
Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015 2 6 1
Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, od 2014 2 6 1
Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze od nástupního ročníku 2012 2 6 1
Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze 2016 3 6 1


V - Volitelné předměty
Skupina Min. zisk
kreditů
Možný zisk
kreditů
Min. splněných
předmětů
Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT, in English 0 10 0
Elective Vocational Courses for Bachelor Branch BIE-BIT, Version 2017 0 0 0
Elective Vocational Courses for Bachelor Branch BIE-TI, Version 2017 0 0 0
Elective Vocational Courses for Bachelor Specialisation BIE-WSI-SI, Version 2017 0 0 0
Elective Vocational Courses for Master Branch MIE-NPVS 0 26 0
Elective Vocational Courses for Master Branch MIE-PB, Version 2017 0 25 0
Elective Vocational Courses for Master Branch MIE-PSS 0 26 0
Elective Vocational Courses for Master Specialization Software Engineering 0 85 0
Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 0 0 0
Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2018 0 0 0
Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2020 0 0 0
Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017 0 0 0
Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017 0 16 0
Purely Elective Bachelor Courses, Version 2017 0 22 0
Purely Elective Master Courses, version 2017 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-SP-TI, verze 2017 0 31 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-WSI-ISM, verze 2017 0 22 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterský obor MI-PB, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterský obor MI-NVPS, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterský obor MI-PSS, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro bakalářské zaměření BI-WSI-PGR, verze 2017 0 20 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro bakalářské zaměření BI-WSI-SI, verze 2017 0 20 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro bakalářské zaměření BI-WSI-WI, verze 2017 0 22 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-WSI-SI, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-WSI-WI, verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterský obor MI-ZI verze 2017 0 25 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářské zam. BIK-WSI-SI, verze 2017 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-BIT, verze 2017 0 20 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-ISM, verze 2017 0 26 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BIK-BIT, verze 2017 0 0 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-PI, verze 2017 0 21 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-TI, verze 2017 0 21 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BI-ZI, verze 2017 0 23 0
Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro magisterské zaměření MI-SP-SP, verze 2017 0 31 0
Volitelné předměty bakalářského programu Informatika verze 2015 0 20 0
Volitelné předměty magisterského programu Informatika 0 15 0
Volitelné předměty pro zaměření Informační systémy a management 0 20 0
Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT 0 10 0


Stránka vytvořena 17. 1. 2020, semestry: Z/2019-20, L/2020-1, L/2019-20, Z/2020-1, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška