Main page | Study Branches | Groups of Courses | All Courses | Roles | Explanatory Notes               Instructions

A | C | D | E | F | G | I | L | M | N | P | R | S | T | U | W
A group consists of courses that have the same role in a study plan. A group thus facilitates the requirement on credits to be acquired in a prescribed structure for a study plan. Hence, a student just cannot accumulate the required amount of credits required by the study plan; s/he must meet the requirements of each group of courses of a given study plan.
       Each student has to complete either at least a prescribed minimum (amount of) credits or to successfully complete a prescribed minimum (amount of) courses for a given group.
If a group has defined a minimum amount of credits = total amount of credits that can be obtained from the group, the student must successfully complete all the courses of the group. Such a group of courses has its role marked as 'compulsory'. If a group has defined a minimum amount of credits < total amount of credits obtainable from the group, such a situation is referred to as a group with an obligation to choose and complete at least the minimally set amount of credits. Similarly for courses.
If a group has defined a minimum amount of credits = 0 and a minimum number of courses = 0 at the same time, then the courses in the given group are elective.
Ifa a group has defined a minimum amount of credits < maximum amount of credits < total amount of credits obtainable from the group, then credits earned earned above the minimum amount of credits are seen as elective and credits above the maximum amount of credits from a given group do not count.
For ease of reference, each group has a role of the courses in the given study plan assigned next to its name.
The list is sorted alphabetically by the Department code and Course title.
Group: Elective Master Courses for Specialization Information Systems and Management, Presented in Czech
Min. credits: 0   Credits total: 20   Min. courses: 0 Role: V - Elective Modules
Course Course title Extend of
teaching
Comple-
tion
Seme-
ster
Recomm.
sem.
Cre-
dits
Instruc-
tor
Cat.
MI-EVY Efficient Text Pattern Matching 2+1 Z,ZK Z 1 4 18101
MI-SYP Parsing and Compilers 2+1 Z,ZK Z 1 4 18101
MI-ROZ Pattern Recognition 2+1 Z,ZK Z 1 4 18101
MI-VMW Retrieval of Multimedia Content on the Web 2+1 Z,ZK Z 1 4 18102
MI-NFA Design for the FPGA and ASIC Technology 2+1 Z,ZK Z 1 4 18103
MI-SIM Digital Circuit Simulation 2+1 Z,ZK Z 1 4 18103
MI-MTI Modern Internet Technologies 2+1 Z,ZK Z 1 4 18104
MI-PDD Data Preprocessing 2+1 Z,ZK Z 1 4 18105
MI-KRY Advanced Cryptology 2+2 Z,ZK Z 1 4 18106
MI-TS3 Theoretical Seminar Master III 0+2 Z Z 4 Suchý O., Valla T. 18101
MI-TS2 Theoretical Seminar Master II 0+2 Z L 4 Suchý O., Valla T. 18101
MI-TS4 Theoretical Seminar Master IV 0+2 Z L 4 Suchý O., Valla T. 18101
MI-TS1 Theoretical Seminar Master I 0+2 Z Z 4 Suchý O., Valla T. 18101
MI-PAL Advanced Algorithms 2+1 Z,ZK L 2 4 Kučera L. 18101
MI-AVY Automata in Text Pattern Matching 2+1 Z,ZK L 2 4 Guth O., Melichar B. 18101
MI-GEN Code Generators 2+1 Z,ZK L 2 4 Janoušek J. 18101
MI-KOD Data Compression 2+1 Z,ZK L 2 4 18101
MI-FLP Functional and Logical Programming 2+1 Z,ZK L 2 4 Janoušek J. 18101
MI-PDB Advanced Database Systems 2+1 Z,ZK L 2 4 18102
MI-DZO Digital Image Processing 2+1 Z,ZK L 2 4 Sýkora D. 18102
MI-FME Formal Methods and Specifications 2+1 Z,ZK L 2 4 18102
MI-SAS IT in the SaaS Era 2+2 Z,ZK Z 2 4 18102
MI-DDW Web Data Mining 2+1 Z,ZK L 2 4 18102
MI-W20 Web 2.0 2+1 Z,ZK L 2 4 18102
MI-BHW Security and Hardware 2+2 Z,ZK L 2 4 18103
MI-POA Advanced Computer System Architectures 2+1 Z,ZK L 2 4 18104
MI-PAP Parallel Computer Architectures 2+1 Z,ZK L 2 4 18104
MI-RRI Risk Management in Informatics 2+0 ZK L 2 3 Blažek Z. 18104
MI-BPS Wireless Computer Networks 2+1 Z,ZK L 2 4 Moucha A. 18104
MI-ADM Data Mining Algorithms 2+1 Z,ZK L 2 4 18105
MI-MSI Mathematical Structures in Computer Science 2+1 Z,ZK L 2 4 Starý J. 18105
MI-CPX Complexity Theory 3+1 Z,ZK Z 3 5 Kučera L., Suchý O. 18101
MI-LOM Linear Optimization and Methods 2+1 Z,ZK Z 3 4 18101
MI-NON Nonlinear Continuous Optimization and Numerical Methods 2+1 Z,ZK Z 3 4 18101
MI-RUN Runtime Systems 2+1 Z,ZK Z 3 4 18101
MI-AIT Case Studies of IT Business 2+0 ZK Z 3 2 Šochová Z. 18102
MI-PSL Enterprise Java 2+1 Z,ZK L 3 4 Daněček J. 18102
MI-LIF Liferay Portal 2+2 Z,ZK Z 3 4 18102
MI-MPR Master Project 0+0 Z Z,L 3 7 18102
MI-RUB Programming in Ruby 0+3 KZ Z 3 4 Jirůtka J., Pulc P. 18102
MI-SWE Semantic Web 2+1 Z,ZK Z 3 4 18102
MI-NUR User Interface Design 2+1 Z,ZK Z 3 4 18102
MI-SOC Systems on Chip 2+1 Z,ZK Z 3 4 18103
MI-TSP Testing and Reliability 2+2 Z,ZK Z 3 4 18103
MI-DSV Distributed Systems and Computing 2+1 Z,ZK Z 3 4 18104
MI-MCS Multicore Systems 1+2 KZ Z 3 4 Kašpar J. 18104
FI-ST1 Network Technology 1 Z Z 3 3 18104
MI-BPR Security and Secure Programming 2+1 Z,ZK Z 3 4 18104
MI-MVI Computational Intelligence Methods 2+1 Z,ZK Z 3 4 18105
MI-SIB Network Security 2+1 Z,ZK Z 3 4 18106
MI-ATH Combinatorial Theories of Games 2+2 Z,ZK L 4 4 Valla T. 18101
MI-PAM Efficient Preprocessing and Parameterized Algorithms 2+1 Z,ZK L 4 4 Suchý O. 18101
MI-DSP Database Systems in Practes 2+1 Z,ZK L 4 4 Zýka O. 18102
MI-CIO IT Support to Business and CIO Role 3+0 ZK Z 4 3 18102
MI-NSS Normalized Software Systems 2+0 ZK L 4 3 18102
MI-IOT Internet of Things 2+1 Z,ZK L 4 4 Janeček J. 18104
MI-MAI Multimedia and Internet 2+1 Z,ZK L 4 3 Melnikov J., Ubik S. 18104
FI-ST2 Network Technology 2 0+4 Z L 4 4 18104
MI-VYC Computability 2+2 Z,ZK L 4 4 Starý J. 18105
MI-EDW Enterprise Data Warehouse Systems 2+1 Z,ZK L 4 4 18105
MI-GLR Games and reinforcement learning 2+2 Z,ZK L 4 4 Maldonado Lopez J. 18105
MI-IKM Internet and Classification Methods 1+1 Z,ZK L 4 4 Holeňa M. 18105
MI-REV Reverse Engineering 1+2 Z,ZK L 4 3 18106
MI-DNP Advanced .NET and projective programming 2+1 Z,ZK Z 5 4 Dvořák O., Šenkýř D., Skotnica M. 18102
MI-RTS Real-Time Systems 2+1 Z,ZK Z 5 4 18103
MI-SCA Embedded Microcontrollers in Smartcards: Efficient Implementations and Side-Channel Attacks 2+2 KZ L 6 3 18104
MI-PRC Programming in CUDA 2+1 Z,ZK L 6 4 Šimeček I. 18104


Page updated 23. 3. 2019, semester: Z/2018-9, Z/2019-20, L/2018-9, L/2017-8, Send comments to the content presented here toAdministrator of study plans Design and implementation: J. Novák, I. Halaška