Main page | Study Branches | Groups of Courses | All Courses | Roles | Explanatory Notes               Instructions
The program Informatics (in Czech) | Study branches | The study branch of this plan

Recommended course of study (passage) in a study plan

Teaching is divided into semesters following a given study plan. Standard study period is six semesters for the bachelor study program, four semesters for the master study program. If a student wants to successfully complete the studies within the standard study period, s/he must register for courses for about 30 credits in each semester; core of the courses should consist of compulsory and compulsory-elective courses. Students should also consider a reasonable distribution of the courses into the semesters (i.e., avoid having 5 demanding courses in one semester). For this reason, branch guarantor designs a recommended course of study (passage) in a given study plan for each study plan of a given branch. It is essentially a recommendation to a student when to register for particular course. For each semester of the study plan, the branch guarantor indicates:
        
 • specific courses that a student must complete during the studies,
 •         
 • references to groups of courses, from which a student has to choose courses for at least the specified minimum amount of credits.
 • Master programme - Web and Software Engineering

  Study plan: Specialization Web and Software Engineering, in Czech, Version 2016 to 2019
  Recommended passage: Specialization Web and Software Engineering, in Czech, Version 2016-2019

  1. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP MI-PAA Problems and Algorithms 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Schmidt J. 18103
  PP MI-MPI Mathematics for Informatics 3P+2C Z,ZK Z 7 Starosta Š. 18105
  PO MI-MDW.16 Web Services and Middleware 2P+1C Z,ZK Z 5 Vitvar T. 18102
  PZ MI-MEP.16 Modelling of Business Processes 2P+1C Z,ZK Z 5 Pergl R., Skotnica M. 18102
  V   Purely Elective Master Courses, Version 2017       8    


  2. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP MI-PDP.16 Parallel and Distributed Programming 2P+2C Z,ZK L 5 Tvrdík P. 18104
  PP MI-SPI.16 Statistics for Informatics 4P+2C Z,ZK L 7 Hrabák P., Vašata D. 18105
  PZ MI-PIS.16 Advanced Information Systems 2P+1C Z,ZK L 5 Krátký T., Kroha P. 18102
  PZ MI-MBI.16 Management of Business Informatics 3P+1C Z,ZK L 5 Buchtela D., Pavlíčková P. 18102
  PZ MI-PCM.16 Project And Change Management 1P+2C KZ Z,L 3 Pavlíčková P. 18102
  PZ   Addition to compulsory subjects of master specialisation Information systems and management       4    


  3. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP MI-MPR Master Project Z Z,L 7 18000
  PO MI-TES.16 Systems Theory 2P+1C Z,ZK Z 5 Ratschan S. 18103
  PZ MI-SMI.16 Strategic Management of Informatics 3P+1C Z,ZK Z 5 Pavlíčková P. 18102
  VE   Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in Czech, Ver. 2016       3    
  V   Purely Elective Master Courses, Version 2017       11    


  4. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP MI-DIP Diploma Project Z L,Z 23 18000
  VH   Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, in Czech       3    
  V   Purely Elective Master Courses, Version 2017       4    

  Poznámka k 2. semestru: Zapíšete-li si předmět MI-IKM jako alternativu k MI-ADM.16, musíte zbývající jeden kredit přidat z volitelných předmětů.# Opakovaně přijatým studentům:# Pro uznání předmětu MBI musí mít student oba předměty RIC a SIN.# Máte-li uznaný předmět FRI, můžete požádat o uznání zápočtu z předmětu SBI a pak složit rozdílové zkoušky.# Jako volitelné předměty lze zapisovat oborové předměty sousedních oborů a zaměření#


  Page updated 21. 4. 2020, semester: L/2020-1, Z,L/2019-20, Z/2020-1, Send comments to the content presented here to Administrator of study plans Design and implementation: J. Novák, I. Halaška