Main page | Study Branches/Specializations | Groups of Courses | All Courses | Roles                Instructions

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
A group consists of courses that have the same role in a study plan. A group thus facilitates the requirement on credits to be acquired in a prescribed structure for a study plan. Hence, a student just cannot accumulate the required amount of credits required by the study plan; s/he must meet the requirements of each group of courses of a given study plan.
       Each student has to complete either at least a prescribed minimum (amount of) credits or to successfully complete a prescribed minimum (amount of) courses for a given group.
If a group has defined a minimum amount of credits = total amount of credits that can be obtained from the group, the student must successfully complete all the courses of the group. Such a group of courses has its role marked as 'compulsory'. If a group has defined a minimum amount of credits < total amount of credits obtainable from the group, such a situation is referred to as a group with an obligation to choose and complete at least the minimally set amount of credits. Similarly for courses.
If a group has defined a minimum amount of credits = 0 and a minimum number of courses = 0 at the same time, then the courses in the given group are elective.
Ifa a group has defined a minimum amount of credits < maximum amount of credits < total amount of credits obtainable from the group, then credits earned earned above the minimum amount of credits are seen as elective and credits above the maximum amount of credits from a given group do not count.
For ease of reference, each group has a role of the courses in the given study plan assigned next to its name.
The list is sorted alphabetically by the Department code and Course title.
Group: Purely Elective Master Courses, Version 2021
Min. credits: 0   Credits total: 333   Min. courses: 0 Role: V - elective courses
Course Course title Extend of
teaching
Comple-
tion
Seme-
ster
Recomm.
sem.
Cre-
dits
Instruc-
tor
Cat.
NI-DDM Distributed Data Mining 3C KZ L 1 4 18105
NI-ZS10 Master internship abroad for 10 credits Z Z,L 10 18000
NI-ZS20 Master internship abroad for 20 credits Z Z,L 20 18000
NI-ZS30 Master internship abroad for 30 credits Z Z,L 30 18000
NI-VPR Research Project Z Z,L 5 18000
NI-APT Advanced Program Testing 2P+1C Z,ZK Z 5 Donat-Bouillud P. 18101
NI-ATH AlgorithmicTheories of Games 2P+2C Z,ZK L 4 Knop D., Valla T. 18101
BI-AG2.21 Algorithms and Graphs 2 2P+2C Z,ZK L 5 Hušek R. 18101
NI-KTH Combinatorial Theories of Games 2P+1C Z,ZK L 4 Valla T. 18101
BI-CCN Compiler Construction 3P Z,ZK L 5 Kirsch C. 18101
NI-PAM Efficient Preprocessing and Parameterized Algorithms 2P+1C Z,ZK L 4 Suchý O. 18101
NI-VOL Elections 2P+1C Z,ZK L 5 Knop D. 18101
NI-DVG Introduction to Discrete and Computational Geometry 2P+1C Z,ZK L 5 Saumell Mendiola M. 18101
NI-LOM Linear Optimization and Methods 2P+1C Z,ZK Z 5 Knop D. 18101
NI-ROZ Pattern Recognition 2P+1C Z,ZK Z 5 Haindl M. 18101
BI-PMA Programming in Mathematica 2P+2C Z,ZK Z 4 Buk Z. 18101
BI-PJP.21 Programming Languages and Compilers 2P+1C Z,ZK L 5 Janoušek J. 18101
NI-TS3 Theoretical Seminar Master III 2C Z Z 4 18101
NI-TS2 Theoretical Seminar Master II 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. 18101
NI-TS4 Theoretical Seminar Master IV 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. 18101
NI-TS1 Theoretical Seminar Master I 2C Z Z 4 Suchý O., Valla T. 18101
NI-AFP Applied Functional Programming 2P+1C KZ L 5 Pergl R., Suchánek M. 18102
NI-DNP Advanced .NET 2P+1C Z,ZK Z 4 Jíša N. 18102
NI-PYT Advanced Python 3C KZ Z 4 18102
NI-IOS Advanced techniques in iOS applications 2P+2C KZ L 4 Hromadník L., Půlpitel M., Veselý D. 18102
NI-PVR Advanced Virtual Reality 2P+1C KZ Z 4 Pauš P. 18102
BI-BLE Blender 2P+2C Z,ZK L 4 Bařinka L. 18102
NI-PG1 Computer Grafics 1 2P+1C ZK L 4 Richtr R. 18102
NI-CCC Creative Coding and Computational Art 1P+2C KZ Z,L 4 Kortán J., Richtr R. 18102
NI-DSW Design Sprint 30B Z Z 2 18102
NI-DID Digital drawing 4C Z Z,L 2 18102
BI-FMU Financial and Management Accounting 2P+2C Z,ZK Z 5 Buchtela D. 18102
BI-FTR.1 Financial Markets 2P+2C Z,ZK L 5 Vozárová P. 18102
NI-DPH Game Design 2P+1C Z,ZK L 5 Vesecký A. 18102
NI-MPL Managerial Psychology 2P ZK Z,L 2 Fiala J. 18102
NI-MOP Modern Object-Oriented Programming in Pharo 3C KZ Z 4 Blizničenko J., Skotnica M. 18102
NI-NMU New media in art and design 2P+0C ZK Z 3 Svejkovský Z. 18102
NI-RUB Programming in Ruby 3C KZ Z 4 Černý C. 18102
NI-PSL Programming in Scala 2P+1C Z,ZK Z 4 Daněček J. 18102
NI-PSD Public Services Design 1P+2C KZ 4 Brém O., Pešek D. 18102
BI-VHS.21 Virtual game worlds 2P+2C Z,ZK Z 5 Richtr R. 18102
NI-TVR Virtual Reality Technology 1P+1C Z,ZK L,Z 3 Nováček T. 18102
NI-SEP World Economy and Business 2P+1C Z,ZK Z,L 4 Evan T. 18102
NI-PVS Advanced embedded systems 2P+2C Z,ZK Z 4 18103
NI-ARI Computer arithmetic 2P+1C Z,ZK Z,L 4 Kubalík P., Pluháček A. 18103
NI-SCE2 Computer Engineering Seminar Master II 2C Z L,Z 4 Kubátová H. 18103
NI-SCE1 Computer Engineering Seminar Master I 2C Z L,Z 4 18103
BI-JPO.21 Computer Units 2P+2C Z,ZK Z 5 Kubalík P. 18103
NI-IVS Intelligent embedded systems 1P+3C KZ L 4 Skrbek M. 18103
NI-OLI Linux Drivers 2P+2C Z,ZK L 4 Skrbek M. 18103
BI-MPP.21 Methods of interfacing peripheral devices 2P+2C Z,ZK Z 5 Skrbek M. 18103
BI-SRC.21 Real-time systems 2P+2C Z,ZK Z 5 Kubátová H. 18103
PI-SCN Seminars on Digital Design 2P+1C ZK Z,L 4 Fišer P. 18103
NI-HSC Side-Channel Analysis in Hardware 2P+2C Z,ZK Z 4 Miškovský V., Socha P. 18103
BI-APS.21 Architectures of Computer Systems 2P+2C Z,ZK Z 5 Štepanovský M., Tvrdík P. 18104
NI-GRI Grid Computing 2P+1C Z,ZK Z 5 Sopczak A. 18104
NI-IAM Internet and Multimedia 2P+1C Z,ZK L 4 18104
NI-IOT Internet of Things 2P+1C Z,ZK L 4 Janeček J. 18104
BI-SOJ Machine Oriented Languages 2P+2C Z,ZK L 4 18104
NI-BPS Wireless Computer Networks 2P+1C Z,ZK L 4 Moucha A. 18104
NI-AML Advanced machine learning 2P + 1C Z,ZK L 5 Buk Z., Da Silva Alves R., Čepek M., Šimánek P., Rybář V. 18105
NI-TKA Category Theory 2P+1C Z,ZK L 4 Starý J. 18105
NI-VYC Computability 2P+2C Z,ZK L 4 Starý J. 18105
NI-EDW Enterprise Data Warehouse Systems 2P+1C Z,ZK L 5 Kotlář R., Krejčí J. 18105
NI-GNN Graph Neural Networks 1P+1C Z,ZK L 4 Čepek M. 18105
NI-HMI2 History of Mathematics and Informatics 2P+1C ZK Z 3 Šolcová A. 18105
NI-IKM Internet and Classification Methods 1P+1C Z,ZK L 4 Holeňa M. 18105
NI-SZ2 Knowledge Engineering Seminar Master II 2C Z L,Z 4 18105
NI-SZ1 Knowledge Engineering Seminar Master I 2C Z L,Z 4 18105
NI-MLP Machine Learning in Practice 2P+1C Z,ZK Z 5 18105
BI-SVZ.21 Machine vision and image processing 2P+2C Z,ZK L,Z 5 Brchl L., Jiřina M., Novák J. 18105
NI-MSI Mathematical Structures in Computer Science 2P+1C Z,ZK L 4 18105
NI-MZI Mathematics for data science 2P+1C Z,ZK L 4 18105
NIE-PML Personalized Machine Learning 2P+1C Z,ZK Z 5 Da Silva Alves R. 18105
NIE-PDL Practical Deep Learning 2P+1C KZ Z 5 18105
BI-VMM Selected Mathematical Methods 2P+2C Z,ZK L 4 Kalvoda T. 18105
NI-LSM2 Statistical Modelling Lab 3C KZ Z,L 5 Dedecius K. 18105
NI-TNN Theory of Neural Networks 2P+1C Z,ZK L 5 Holeňa M. 18105
NIE-BLO Blockchain 1P+2C Z,ZK 5 Bielik M., Gattermayer J., Lórencz R., Růžička J. 18106
NI-KYB Cybernality 2P ZK Z 5 18106
BI-EHA.21 Ethical Hacking 2P+2C Z,ZK L 5 Dostál J. 18106
NI-IBE Information Security 2P ZK Z 2 18106
NI-HCM Mind Hacking 2P+1C ZK Z 5 Holý J., Jiřina M. 18106
BI-BEK.21 Secure Code 2P+2C Z,ZK L 5 Kokeš J., Lórencz R. 18106
NI-DZO Digital Image Processing 2P+1C Z,ZK L 2 4 Sýkora D. 18102
NI-CPX Complexity Theory 3P+1C Z,ZK Z 3 5 Knop D., Suchý O. 18101
NI-APH Architecture of computer games 2P+1C Z,ZK Z 3 4 Vesecký A. 18102
NI-GLR Games and reinforcement learning 2P+2C Z,ZK L 4 4 18105

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu/oboru/zaměření nebo povinně volitelný předmět.
Předměty této skupiny, které student absolvoval v bakalářském studiu na ČVUT, nelze znovu absolvovat v magisterském studiu.

Page updated 15. 9. 2023, semester: Z/2021-2, Z/2020-1, L/2021-2, Z,L/2019-20, Z/2022-3, L/2020-1, L/2023-4, L/2022-3, Z/2023-4, Send comments to the content presented here toAdministrator of study plans Design and implementation: J. Novák, I. Halaška