Main page | Study Branches | Groups of Courses | All Courses | Roles | Explanatory Notes               Instructions
The program Informatics (in Czech) | Study branches | The study branch of this plan

Recommended course of study (passage) in a study plan

Teaching is divided into semesters following a given study plan. Standard study period is six semesters for the bachelor study program, four semesters for the master study program. If a student wants to successfully complete the studies within the standard study period, s/he must register for courses for about 30 credits in each semester; core of the courses should consist of compulsory and compulsory-elective courses. Students should also consider a reasonable distribution of the courses into the semesters (i.e., avoid having 5 demanding courses in one semester). For this reason, branch guarantor designs a recommended course of study (passage) in a given study plan for each study plan of a given branch. It is essentially a recommendation to a student when to register for particular course. For each semester of the study plan, the branch guarantor indicates:
        
 • specific courses that a student must complete during the studies,
 •         
 • references to groups of courses, from which a student has to choose courses for at least the specified minimum amount of credits.
 • Bachelor programme - Computer Security and Information technology

  Study plan: Bc Branch Security and Information Technology, Part-Time Form, in Czech, Version 2015 to 2020
  Recommended passage: Bachelor Branch Security and Information Technology, in Czech, Version 2015-2020

  1. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BIK-PA1 Programming and Algorithmics 1 20KP+6KC Z,ZK Z 6 Vogel J. 18101
  PP BIK-PAI Law and Informatics 13KP ZK Z 3 Kučera Z. 18102
  PP BIK-CAO Digital and Analog Circuits 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Hyniová K. 18103
  PP BIK-PS1 Programming in Shell 1 13KP+4KC KZ Z 5 Čermák I. 18104
  PP BIK-ZMA Elements of Calculus 20KP+4KC Z,ZK Z 6 Petr I. 18105
  PP BIK-MLO Mathematical Logic 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Klouda K. 18105


  2. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BIK-PA2 Programming and Algorithmics 2 13KP+4KC Z,ZK L 7 Cvacho O., Vogel J. 18101
  PP BIK-DBS Database Systems 13KP+8KC Z,ZK L 6 Halaška I., Hunka J., Valenta M. 18102
  PP BIK-SAP Computer Structure and Architecture 13KP+4KC Z,ZK L 6 Daňhel M., Hyniová K. 18103
  PP BIK-LIN Linear Algebra 26KP+4KC Z,ZK L 7 Klouda K. 18105
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017       4    


  3. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BIK-AG1 Algorithms and Graphs 1 14KP+4KC Z,ZK Z 6 Chludil J. 18101
  PP BIK-AAG Automata and Grammars 13KP+4KC Z,ZK Z 6 Šestáková E., Guth O. 18101
  PP BIK-ZDM Elements of Discrete Mathematics 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Pernecká E. 18105
  PO BIK-APS.1 Architectures of Computer Systems 14KP+4KC Z,ZK Z 5 Štepanovský M. 18104
  PO BIK-ADW.1 Windows Administration 14KP+2KC Z,ZK Z 4 Kašpar J., Prágl M. 18104
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017       4    


  4. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BIK-PSI Computer Networks 13KP+4KC Z,ZK L 5 Smotlacha V. 18104
  PP BIK-OSY Operating Systems 13KP+4KC Z,ZK L 5 Šoch M., Trdlička J. 18104
  PP BIK-BEZ Security 13KP+4KC Z,ZK L 6 Dostál J., Lórencz R. 18106
  PO BIK-ADU.1 Unix Administration 14KP+4KC Z,ZK L 5 Žďárek J., Muzikář Z. 18104
  PO BIK-BEK Secure Code 14KP+4KC Z,ZK L 5 Kokeš J., Lórencz R. 18106
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017       4    


  5. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BIK-BPR Bachelor project Z Z 2 18000
  PP BIK-SI1.2 Software Engineering I 13KP+4KC Z,ZK Z,L 5 Mlejnek J. 18102
  PP BIK-PST Probability and Statistics 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Vašata D. 18105
  PO BIK-HWB Hardware Security 14KP+4KC Z,ZK Z 5 Buček J., Lórencz R. 18106
  PO BIK-SSB System and Network Security 14KP+4KC Z,ZK Z 5 Dostál J., Smítka J. 18106
  VE   Compulsory Elective Economics Bachelor Courses, Part-time Form of Study, in Czech, Ver. 2015       4    
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017       4    


  6. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-BAP Bachelor Thesis Z L,Z 14 18000
  PP BIK-DPR Documentation, presentation, and rhetoric KZ L 4 Guth O., Vynikarová D. 18102
  VE   Compulsory Elective Economics Bachelor Courses, Part-time Form of Study, in Czech, Ver. 2015       4    
  PJ   English Language, Internal Certifica       2    
  VH   Compulsory Elective Humanity Courses of Bc. Program Informatics, Part-time Form, in Czech, Ver. 2015       2    
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017       4    

  Studenti, kteří opakují studium a mají uznaný předmět ADS, mohou požádat proděkana o uznání zápočtu z SSB.# Předmět EMP je ekvivalentní staršímu předmětu EPD. Platí obousměrná zastupitelnost. Oba předměty lze zapsat dohromady nejvýše dvakrát.#


  Page updated 21. 4. 2020, semester: L/2020-1, Z,L/2019-20, Z/2020-1, Send comments to the content presented here to Administrator of study plans Design and implementation: J. Novák, I. Halaška