Main page | Study Branches | Groups of Courses | All Courses | Roles | Explanatory Notes               Instructions
The program Informatics (in Czech) | Study branches | The study branch of this plan

Recommended course of study (passage) in a study plan

Teaching is divided into semesters following a given study plan. Standard study period is six semesters for the bachelor study program, four semesters for the master study program. If a student wants to successfully complete the studies within the standard study period, s/he must register for courses for about 30 credits in each semester; core of the courses should consist of compulsory and compulsory-elective courses. Students should also consider a reasonable distribution of the courses into the semesters (i.e., avoid having 5 demanding courses in one semester). For this reason, branch guarantor designs a recommended course of study (passage) in a given study plan for each study plan of a given branch. It is essentially a recommendation to a student when to register for particular course. For each semester of the study plan, the branch guarantor indicates:
        
 • specific courses that a student must complete during the studies,
 •         
 • references to groups of courses, from which a student has to choose courses for at least the specified minimum amount of credits.
 • Bachelor programme - Computer Science

  Study plan: Bc. Branch Computer Science, in Czech, Version 2015 to 2019
  Recommended passage: Bachelor Branch Computer Science, in Czech, Version 2015-2019

  1. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-PA1 Programming and Algorithmics 1 2P+2R+2C Z,ZK Z 6 Balík M., Vogel J. 18101
  PP BI-PAI Law and Informatics 2P ZK Z 3 Krausová A., Kučera Z., Matějka M., Myška M. 18102
  PP BI-CAO Digital and Analog Circuits 2P+2C Z,ZK Z 5 Kohlík M., Novotný M. 18103
  PP BI-PS1 Programming in Shell 1 2P+2C KZ Z 5 Muzikář Z., Trdlička J. 18104
  PP BI-ZMA Elements of Calculus 3P+2C Z,ZK Z 6 Hrabák P., Kalvoda T., Petr I. 18105
  PP BI-MLO Mathematical Logic 2P+1C Z,ZK Z 5 Starý J., Trlifajová K. 18105
  PT   Compulsory Physical Education of Bachelor Program Informatics, in Czech, Version 2015       0    


  2. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-PA2 Programming and Algorithmics 2 2P+1R+2C Z,ZK L 7 18101
  PP BI-DBS Database Systems 2P+2R+1L Z,ZK Z,L 6 Hunka J. 18102
  PP BI-SAP Computer Structure and Architecture 2P+1R+2C Z,ZK L 6 18103
  PP BI-LIN Linear Algebra 4P+2C Z,ZK L 7 18105
  PT   Compulsory Physical Education of Bachelor Program Informatics, in Czech, Version 2015       0    
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017       4    


  3. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-AG1 Algorithms and Graphs 1 2P+2C Z,ZK Z 6 Tvrdík P., Valla T. 18101
  PP BI-AAG Automata and Grammars 2P+2C Z,ZK Z 6 Holub J., Janoušek J. 18101
  PP BI-SI1.2 Software Engineering I 2P+1C Z,ZK Z,L 5 Mlejnek J. 18102
  PP BI-ZDM Elements of Discrete Mathematics 2P+2C Z,ZK Z 5 Dombek D., Kolář J., Scholtzová J. 18105
  PE BI-EMP Economics and Management Principles 2P+2C KZ Z,L 4 Buchtela D. 18102
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017       4    


  4. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-PSI Computer Networks 2P+1R+1C Z,ZK L 5 18104
  PP BI-OSY Operating Systems 2P+1R+1L Z,ZK L 5 18104
  PP BI-BEZ Security 2P+2C Z,ZK L 6 18106
  PO BI-AG2 Algorithms and Graphs 2 2P+2C Z,ZK L 5 18101
  PO BI-PJP Programming Languages and Compilers 2P+1C Z,ZK L 5 18101
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017       4    


  5. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-BPR Bachelor project Z Z,L 2 18102
  PP BI-PST Probability and Statistics 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Novák P. 18105
  PO BI-OOP Object-Oriented Programming 2P+2C Z,ZK Z 4 Ducasse S., Křikava F., Máj P., Pergl R. 18101
  PO BI-PPA Programming Paradigms 2P+2C Z,ZK Z 5 Janoušek J. 18101
  PO BI-APS.1 Architectures of Computer Systems 2P+2C Z,ZK Z 5 Štepanovský M. 18104
  PO BI-VZD Data Mining 2P+2C Z,ZK Z 4 Klouda K., Vašata D. 18105
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017       5    


  6. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-BAP Bachelor Thesis Z L,Z 14 18000
  PP BI-DPR Document., Presentation, Rhetorics 2P+2C KZ Z,L 4 Šestáková E., Guth O., Vynikarová D. 18102
  VE   Compulsory Elective Economical Courses of Bc. Program Informatics, Presented in Czech, Ver. 2015       4    
  PJ   English Language, Internal Certifica       2    
  VH   Compulsory Elective Humanity Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015       2    
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017       4    

  Předmět EMP je ekvivalentní staršímu předmětu EPD. Platí obousměrná zastupitelnost. Oba předměty lze zapsat dohromady nejvýše dvakrát.#


  Page updated 18. 10. 2019, semester: Z,L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments to the content presented here to Administrator of study plans Design and implementation: J. Novák, I. Halaška