Main page | Study Branches | Groups of Courses | All Courses | Roles | Explanatory Notes               Instructions
The program Informatics (in Czech) | Study branches | The study branch of this plan

Recommended course of study (passage) in a study plan

Teaching is divided into semesters following a given study plan. Standard study period is six semesters for the bachelor study program, four semesters for the master study program. If a student wants to successfully complete the studies within the standard study period, s/he must register for courses for about 30 credits in each semester; core of the courses should consist of compulsory and compulsory-elective courses. Students should also consider a reasonable distribution of the courses into the semesters (i.e., avoid having 5 demanding courses in one semester). For this reason, branch guarantor designs a recommended course of study (passage) in a given study plan for each study plan of a given branch. It is essentially a recommendation to a student when to register for particular course. For each semester of the study plan, the branch guarantor indicates:
        
 • specific courses that a student must complete during the studies,
 •         
 • references to groups of courses, from which a student has to choose courses for at least the specified minimum amount of credits.
 • Bachelor programme - Unspecified Branch/Specialisation of Study

  Study plan: Bc. Programme Informatics, in Czech, Version 2015 to 2020
  Recommended passage: Bachelor Program Informatics, Part-Time Form of Study, in Czech, Version 2015 - 2020

  1. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-PA1 Programming and Algorithmics 1 2P+2R+2C Z,ZK Z 6 Balík M., Vogel J. 18101
  PP BI-PAI Law and Informatics 2P ZK Z 3 Krausová A., Kučera Z., Matějka M., Myška M. 18102
  PP BI-CAO Digital and Analog Circuits 2P+2C Z,ZK Z 5 Řezníček J., Kohlík M., Novotný M. 18103
  PP BI-PS1 Programming in Shell 1 2P+2C KZ Z 5 Muzikář Z., Trdlička J. 18104
  PP BI-ZMA Elements of Calculus 3P+2C Z,ZK Z 6 Hrabák P., Kalvoda T., Klouda K., Petr I. 18105
  PP BI-MLO Mathematical Logic 2P+1C Z,ZK Z 5 Starý J., Trlifajová K. 18105
  PT   Compulsory Physical Education of Bachelor Program Informatics, in Czech, Version 2015       0    


  2. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-PA2 Programming and Algorithmics 2 2P+1R+2C Z,ZK L 7 Trávníček J., Vagner L., Vogel J. 18101
  PP BI-DBS Database Systems 2P+2R+1L Z,ZK Z,L 6 Hunka J., Valenta M. 18102
  PP BI-SAP Computer Structure and Architecture 2P+1R+2C Z,ZK L 6 Kubátová H. 18103
  PP BI-LIN Linear Algebra 4P+2C Z,ZK L 7 Dombek D., Kleprlík L. 18105
  VO   Compulsory Courses of all Branches and Specialisations, Version 2017       4    
  PT   Compulsory Physical Education of Bachelor Program Informatics, in Czech, Version 2015       0    


  3. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-AG1 Algorithms and Graphs 1 2P+2C Z,ZK Z 6 Knop D., Tvrdík P. 18101
  PP BI-AAG Automata and Grammars 2P+2C Z,ZK Z 6 Holub J., Janoušek J. 18101
  PP BI-ZDM Elements of Discrete Mathematics 2P+2C Z,ZK Z 5 Dombek D., Kolář J., Scholtzová J. 18105
  VO   Compulsory Courses of all Branches and Specialisations, Version 2017       9    


  4. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-PSI Computer Networks 2P+1R+1C Z,ZK Z,L 5 Fesl J. 18104
  PP BI-OSY Operating Systems 2P+1R+1L Z,ZK L 5 Trdlička J. 18104
  PP BI-BEZ Security 2P+2C Z,ZK L 6 Buček J., Lórencz R. 18106
  VO   Compulsory Courses of all Branches and Specialisations, Version 2017       10    
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017       4    


  5. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-BPR Bachelor project Z Z,L 2 18000
  PP BI-PST Probability and Statistics 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Novák P. 18105
  VO   Compulsory Courses of all Branches and Specialisations, Version 2017       19    


  6. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-BAP Bachelor Thesis Z L,Z 14 18000
  PP BI-DPR Document., Presentation, Rhetorics 2P+2C KZ Z,L 4 Guth O., Vynikarová D. 18102
  VE   Compulsory Elective Economical Courses of Bc. Program Informatics, Presented in Czech, Ver. 2015       4    
  PJ   English Language, Internal Certifica       2    
  VH   Compulsory Elective Humanity Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015       2    
  V   Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017       4    


  7. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-SI1.2 Software Engineering I 2P+1C Z,ZK Z,L 5 Kroha P., Mlejnek J. 18102
  PE BI-EMP Economics and Management Principles 2P+2C KZ Z,L 4 Buchtela D. 18102

  Povinné předměty BI-EMP a BI-SI1 se studentům bez oboru nezapisují automaticky. Zapíší si je individuálně pro třetí, čtvrtý, nebo pátý semestr podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.


  Page updated 28. 1. 2021, semester: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, Send comments to the content presented here to Administrator of study plans Design and implementation: J. Novák, I. Halaška