Main page | Study Branches | Groups of Courses | All Courses | Roles | Explanatory Notes               Instructions
The program Informatics (in Czech) | Study branches | The study branch of this plan

Recommended course of study (passage) in a study plan

Teaching is divided into semesters following a given study plan. Standard study period is six semesters for the bachelor study program, four semesters for the master study program. If a student wants to successfully complete the studies within the standard study period, s/he must register for courses for about 30 credits in each semester; core of the courses should consist of compulsory and compulsory-elective courses. Students should also consider a reasonable distribution of the courses into the semesters (i.e., avoid having 5 demanding courses in one semester). For this reason, branch guarantor designs a recommended course of study (passage) in a given study plan for each study plan of a given branch. It is essentially a recommendation to a student when to register for particular course. For each semester of the study plan, the branch guarantor indicates:
        
 • specific courses that a student must complete during the studies,
 •         
 • references to groups of courses, from which a student has to choose courses for at least the specified minimum amount of credits.
 • Bachelor programme - Computer engineering

  Study plan: Computer Engineering, Version for those who Enrolled in 2014, in Czech
  Recommended passage: Computer Engineering - Version for Students who Enrolled in 2014

  1. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-PA1 Programming and Algorithmics 1 2+2+2 Z,ZK Z 6 Balík M., Vogel J. 18101
  PP BI-PAI Law and Informatics 2+0 ZK Z 3 Krausová A., Kučera Z., Matějka M., Myška M. 18102
  PP BI-CAO Digital and Analog Circuits 2+2 Z,ZK Z 5 Kohlík M., Kyncl J., Novotný M. 18103
  PP BI-PS1 Programming in Shell 1 2+2 KZ Z 5 Muzikář Z., Trdlička J. 18104
  PP BI-ZMA Elements of Calculus 3+2 Z,ZK Z 6 Hrabáková J., Kalvoda T., Petr I. 18105
  PP BI-MLO Mathematical Logic 2+1 Z,ZK Z 5 Starý J., Trlifajová K. 18105
  PT   Compulsory Physical Education of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech       0    


  2. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-TED Electronic Documentation Design 2+1 KZ L 5 Guth O. 18101
  PP BI-PA2 Programming and Algorithmics 2 2+3 Z,ZK L 7 Vagner L., Vogel J. 18101
  PP BI-SAP Computer Structure and Architecture 2+3 Z,ZK L 6 Kubátová H. 18103
  PP BI-LIN Linear Algebra 4+2 Z,ZK L 7 Dombek D., Kleprlík L. 18105
  PT   Compulsory Physical Education of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech       0    
  V   Elective Courses of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech       5    


  3. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-AAG Automata and Grammars 2+2 Z,ZK Z 6 Holub J., Janoušek J. 18101
  PP BI-DBS Database Systems 2P+2R+1L Z,ZK Z,L 6 Hunka J. 18102
  PP BI-SI1.2 Software Engineering I 2+1 Z,ZK Z,L 5 Mlejnek J. 18102
  PP BI-ZDM Elements of Discrete Mathematics 2+2 Z,ZK Z 5 Dombek D., Kolář J. 18105
  PO BI-JPO Computer Units 2+2 Z,ZK Z 5 Pluháček A. 18103
  V   Elective Courses of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech       3    


  4. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-PSI Computer Networks 2+2 Z,ZK L 5 Smotlacha V. 18104
  PP BI-OSY Operating Systems 2+2 Z,ZK L 5 Trdlička J. 18104
  PP BI-BEZ Security 2+2 Z,ZK L 6 Buček J., Lórencz R. 18106
  PO BI-GRA Graph Algorithms 2+2 Z,ZK L 5 Kolář J. 18101
  PO BI-VES Embedded systems 2+2 Z,ZK L 5 Skrbek M. 18103
  PJ   English Language, Internal Certifica       2    
  V   Elective Courses of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech       2    


  5. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-PPR Project, Presentation and Rhetoric 2+1 KZ L,Z 5 Guth O., Pavlíčková P., Valenta M., Vynikarová D. 18102
  PP BI-PST Probability and Statistics 2+2 Z,ZK Z 5 Novák P. 18105
  PO BI-PNO Practical Digital Design 2+2 KZ Z 5 Novotný M. 18103
  PO BI-APS Architecture of Computer Systems 2+2 Z,ZK Z 6 18104
  VE   Compulsory Elective Economical Courses of Bachelor Program Informatics, presented in Czech       4    
  V   Elective Courses of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech       5    


  6. semester
  Role Course code Course title Extend of teaching Completion Semester Credits Instructor Dept.
  PP BI-BAP Bachelor Thesis 0+0 Z L,Z 14 18000
  PP BI-EPD.2 Business Economics 2+2 KZ Z,L 5 18102
  PO BI-SRC Real-time systems 2+2 KZ Z 4 Kubátová H. 18103
  VH   Compulsory Elective Humanity Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2012       2    
  V   Elective Courses of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech       5    

  Při zápisu do 4. semestru, jestiže již máte předmět BI-OSY z minula, doplňte si volitelné předměty tak, abyste měli zapsáno alespoň 30 kreditů.


  Page updated 21. 4. 2019, semester: Z/2019-20, Z,L/2018-9, L/2017-8, Send comments to the content presented here to Administrator of study plans Design and implementation: J. Novák, I. Halaška