Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

A | B | E | G | H | K | M | O | P | S | T | Ú | V | W
V jedné skupině jsou zahrnuty předměty studijního plánu, které hrají v plánu stejnou roli. Pomocí skupiny je implementováno ustanovení, které říká, že zisk ECTS kreditů za předměty studijního plánu musí být posbírán v předepsané skladbě. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů, nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum splněných předmětů (relevantní u skupiny, v níž jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou, například tělocviky).
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = možný zisk kreditů, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů, které lze ze skupiny získat, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.
Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření, verze 2017
Min. počet kreditů: 0   Možný zisk kreditů: 10   Min. splněných předmětů: 0 Role: VO - Povinně volitelné oborové předměty
Předmět Název
předmětu
Rozsah
výuky
Způs.
zakončení
Zim/Let
semestr
Dopor.
semestr
ECTS
kredity
Vyuču-
jící
Zodp.
katedra
BIK-EFA Efektivní algoritmy 13KP+4KC Z,ZK Z 3 5 18101
BIK-PPA Programovací paradigmata 14KP+4KC Z,ZK Z 3 5 Janoušek J. 18101
BIK-MGA Multimediální a grafické aplikace 13KP+4KC Z,ZK Z 3 5 Bařinka L. 18102
BIK-OMO Objektové modelování 13KP+4KC Z,ZK Z 3 5 18102
BIK-TJV Technologie Java 14KP+4KC Z,ZK Z 3 4 Guth O. 18102
BIK-WT1 Webove technologie I (Web a multimédia) 13KP+2KC Z,ZK Z 3 5 18102
BIK-ADW.1 Administrace OS Windows 14KP+2KC Z,ZK Z 3 4 Kašpar J., Prágl M. 18104
BIK-APS.1 Architektury počítačových systémů 14KP+4KC Z,ZK Z 3 5 Štepanovský M. 18104
BIK-SKJ Skriptovací jazyky 13KP+2KC Z,ZK L 3 4 18104
BIK-GRA Grafové algoritmy a základy teorie složitosti 13KP+4KC Z,ZK L 4 5 18101
BIK-PJP Programovací jazyky a překladače 13KP+2KC Z,ZK L 4 5 18101
BIK-PWT Podnikové webové technologie 2+2 Z,ZK L 4 5 18102
BIK-SP1 Softwarový týmový projekt 1 8KC KZ L 4 4 18102
BIK-WT2 Tvorba webových aplikací 13KP+4KC Z,ZK L 4 5 18102
BIK-VWM Vyhledávání na webu a v multimed. DB 13KP+2KC Z,ZK L 4 5 18102
BIK-VES Vestavné systémy 13+4 Z,ZK L 4 5 18103
BIK-ADU.1 Administrace OS Unix 14KP+4KC Z,ZK L 4 5 Žďárek J., Muzikář Z. 18104
BIK-BEK Bezpečný kód 14KP+4KC Z,ZK L 4 5 Kokeš J., Lórencz R. 18106
BIK-EIA Efektivní implementace algoritmů 13KP+4KC Z,ZK Z 5 5 18101
BIK-OOP Objektově orientované programování 14KP+4KC Z,ZK Z 5 4 Křikava F. 18101
BIK-KOM Konceptuální modelování 14KP+4KC Z,ZK Z 5 5 Ryant I. 18102
BIK-PGR Počítačová grafika 13KP+4KC Z,ZK Z 5 6 18102
BIK-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 14KP Z,ZK Z 5 3 Mlejnek J. 18102
BIK-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 12KC KZ Z 5 4 18102
BIK-TIS Tvorba informačních systémů 13KP+2KC Z,ZK Z 5 5 18102
BIK-FIP Účetnictví a finance podniku 13KP+4KC Z,ZK Z 5 5 18102
BIK-PNO Praktika v návrhu číslicových obvodů 13+4 KZ Z 5 5 18103
BIK-ADS Administrace sítí 13KP+4KC Z,ZK Z 5 5 18104
BIK-HWB Hardwarová bezpečnost 14KP+4KC Z,ZK Z 5 5 Buček J., Lórencz R. 18106
BIK-SSB Systémová a síťová bezpečnost 14KP+4KC Z,ZK Z 5 5 Dostál J., Smítka J. 18106
BIK-AWD Administrace webového a DB serveru 13KP+4KC Z,ZK L 6 4 18102
BIK-PRP Právo a podnikání 13KP+4KC Z,ZK L 6 4 18102
BIK-SRC Systémy reálného času 13+4 KZ L 6 4 18103
BIK-TUR Tvorba uživatelského rozhraní 13KP+4KC Z,ZK L 6 4 Schmidt J. 18103
BIK-VZD Vytěžování znalostí z dat 13KP+4KC Z,ZK L 6 4 18105


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška