Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

E | I | M | P | S
V jedné skupině jsou zahrnuty předměty studijního plánu, které hrají v plánu stejnou roli. Pomocí skupiny je implementováno ustanovení, které říká, že zisk ECTS kreditů za předměty studijního plánu musí být posbírán v předepsané skladbě. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů, nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum splněných předmětů (relevantní u skupiny, v níž jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou, například tělocviky).
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = možný zisk kreditů, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů, které lze ze skupiny získat, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.
Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné magisterské ekonimicko manažerské předměty, verze 2016
Min. počet kreditů: 2   Možný zisk kreditů: 6   Min. splněných předmětů: 1 Role: VE - Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
Předmět Název
předmětu
Rozsah
výuky
Způs.
zakončení
Zim/Let
semestr
Dopor.
semestr
ECTS
kredity
Vyuču-
jící
Zodp.
katedra
FI-VEZ Ekonomicko manažerský předmět z výjezdu v zahraničí 0+0 Z Z,L 4 18102
MI-MPX Manažerská praxe Z Z,L 3 4 18102
MI-PCM.16 Projektové a změnové řízení 1P+2C KZ Z,L 3 3 Pavlíčková P. 18102
MI-SEP Světová ekonomika a podníkání II. 2P+1C Z,ZK Z 3 4 Evan T. 18102
MI-IBE Informační bezpečnost 2P ZK Z 3 2 Čermák I. 18106

HASH(0x2ba4f7a9b0)

Stránka vytvořena 23. 2. 2020, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška