Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

A | O | P | V
V jedné skupině jsou zahrnuty předměty studijního plánu, které hrají v plánu stejnou roli. Pomocí skupiny je implementováno ustanovení, které říká, že zisk ECTS kreditů za předměty studijního plánu musí být posbírán v předepsané skladbě. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů, nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum splněných předmětů (relevantní u skupiny, v níž jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou, například tělocviky).
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = možný zisk kreditů, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů, které lze ze skupiny získat, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.
Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty bakalářského oboru Teoretická informatika, verze 2015
Min. počet kreditů: 27   Možný zisk kreditů: 27   Min. splněných předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název
předmětu
Rozsah
výuky
Způs.
zakončení
Zim/Let
semestr
Dopor.
semestr
ECTS
kredity
Vyuču-
jící
Zodp.
katedra
BI-AG2 Algoritmy a grafy 2 2P+2C Z,ZK L 4 5 Suchý O. 18101
BI-PJP Programovací jazyky a překladače 2P+1C Z,ZK L 4 5 Janoušek J. 18101
BI-OOP Object-Oriented Programming 2P+2C Z,ZK Z 5 4 Ducasse S., Křikava F., Máj P. 18101
BI-PPA Programovací paradigmata 2P+2C Z,ZK Z 5 5 Janoušek J. 18101
BI-APS.1 Architektury počítačových systémů 2P+2C Z,ZK Z 5 5 Štepanovský M. 18104
BI-VZD Vytěžování znalostí z dat 2P+2C Z,ZK Z 5 4 Klouda K., Vašata D. 18105


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška