Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

Č | A | B | D | L | M | O | P | S | Z
V jedné skupině jsou zahrnuty předměty studijního plánu, které hrají v plánu stejnou roli. Pomocí skupiny je implementováno ustanovení, které říká, že zisk ECTS kreditů za předměty studijního plánu musí být posbírán v předepsané skladbě. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů, nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum splněných předmětů (relevantní u skupiny, v níž jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou, například tělocviky).
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = možný zisk kreditů, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů, které lze ze skupiny získat, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.
Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2015
Min. počet kreditů: 119   Možný zisk kreditů: 119   Min. splněných předmětů: 21 Role: PP - Povinné předměty programu
Předmět Název
předmětu
Rozsah
výuky
Způs.
zakončení
Zim/Let
semestr
Dopor.
semestr
ECTS
kredity
Vyuču-
jící
Zodp.
katedra
BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1 20KP+6KC Z,ZK Z 1 6 Vogel J. 18101
BIK-PAI Právo a informatika 13KP ZK Z 1 3 Kučera Z. 18102
BIK-CAO Číslicové a analogové obvody 13KP+4KC Z,ZK Z 1 5 Hyniová K. 18103
BIK-PS1 Programování v shellu 1 13KP+4KC KZ Z 1 5 Čermák I. 18104
BIK-MLO Matematická logika 13KP+4KC Z,ZK Z 1 5 Klouda K. 18105
BIK-ZMA Základy matematické analýzy 20KP+4KC Z,ZK Z 1 6 Petr I. 18105
BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2 13KP+4KC Z,ZK L 2 7 Cvacho O., Vogel J. 18101
BIK-SAP Struktura a architektura počítačů 13KP+4KC Z,ZK L 2 6 Daňhel M., Hyniová K. 18103
BIK-LIN Lineární algebra 26KP+4KC Z,ZK L 2 7 Klouda K. 18105
BIK-AG1 Algoritmy a grafy 1 14KP+4KC Z,ZK Z 3 6 Chludil J. 18101
BIK-AAG Automaty a gramatiky 13KP+4KC Z,ZK Z 3 6 Šestáková E., Guth O. 18101
BIK-DBS Databázové systémy 13KP+8KC Z,ZK L 3 6 Halaška I., Hunka J., Valenta M. 18102
BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky 13KP+4KC Z,ZK Z 3 5 Pernecká E. 18105
BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I 13KP+4KC Z,ZK Z,L 4 5 Mlejnek J. 18102
BIK-OSY Operační systémy 13KP+4KC Z,ZK L 4 5 Šoch M., Trdlička J. 18104
BIK-PSI Počítačové sítě 13KP+4KC Z,ZK L 4 5 Smotlacha V. 18104
BIK-BEZ Bezpečnost 13KP+4KC Z,ZK L 4 6 Dostál J., Lórencz R. 18106
BI-BPR Bakalářský projekt Z Z,L 5 2 18000
BIK-BPR Bakalářský projekt Z Z 5 2 18000
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika 13KP+4KC Z,ZK Z 5 5 Vašata D. 18105
BI-BAP Bakalářská práce Z L,Z 6 14 18000
BIK-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika KZ L 6 4 Guth O., Vynikarová D. 18102

HASH(0x5db090ee10)

Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška