Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

Č | A | B | D | L | M | O | P | S | Z
V jedné skupině jsou zahrnuty předměty studijního plánu, které hrají v plánu stejnou roli. Pomocí skupiny je implementováno ustanovení, které říká, že zisk ECTS kreditů za předměty studijního plánu musí být posbírán v předepsané skladbě. Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum zisku kreditů, nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum splněných předmětů (relevantní u skupiny, v níž jsou předměty s nulovou kreditní hodnotou, například tělocviky).
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = možný zisk kreditů, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů < možný zisk kreditů, které lze ze skupiny získat, potom mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum zisku kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum zisku kreditů = 0 a současně minimum splněných předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.
Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v 2015
Min. počet kreditů: 119   Možný zisk kreditů: 119   Min. splněných předmětů: 21 Role: PP - Povinné předměty programu
Předmět Název
předmětu
Rozsah
výuky
Způs.
zakončení
Zim/Let
semestr
Dopor.
semestr
ECTS
kredity
Vyuču-
jící
Zodp.
katedra
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 2P+2R+2C Z,ZK Z 1 6 Balík M., Vogel J. 18101
BI-PAI Právo a informatika 2P ZK Z 1 3 Krausová A., Kučera Z., Matějka M., Myška M. 18102
BI-CAO Číslicové a analogové obvody 2P+2C Z,ZK Z 1 5 Řezníček J., Kohlík M., Novotný M. 18103
BI-PS1 Programování v shellu 1 2P+2C KZ Z 1 5 Muzikář Z., Trdlička J. 18104
BI-MLO Matematická logika 2P+1C Z,ZK Z 1 5 Starý J., Trlifajová K. 18105
BI-ZMA Základy matematické analýzy 3P+2C Z,ZK Z 1 6 Hrabák P., Kalvoda T., Petr I. 18105
BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 2P+1R+2C Z,ZK L 2 7 Vagner L., Vogel J. 18101
BI-DBS Databázové systémy 2P+2R+1L Z,ZK Z,L 2 6 Hunka J. 18102
BI-SAP Struktura a architektura počítačů 2P+1R+2C Z,ZK L 2 6 Kubátová H. 18103
BI-LIN Lineární algebra 4P+2C Z,ZK L 2 7 Dombek D., Kleprlík L. 18105
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 2P+2C Z,ZK Z 3 6 Knop D., Tvrdík P., Valla T. 18101
BI-AAG Automaty a gramatiky 2P+2C Z,ZK Z 3 6 Holub J., Janoušek J. 18101
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2C Z,ZK Z 3 5 Dombek D., Kolář J., Scholtzová J. 18105
BI-OSY Operační systémy 2P+1R+1L Z,ZK L 4 5 Trdlička J. 18104
BI-PSI Počítačové sítě 2P+1R+1C Z,ZK L 4 5 Fesl J. 18104
BI-BEZ Bezpečnost 2P+2C Z,ZK L 4 6 Buček J., Lórencz R. 18106
BI-BPR Bakalářský projekt Z Z,L 5 2 18000
BI-PST Pravděpodobnost a statistika 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 5 Novák P. 18105
BI-BAP Bakalářská práce Z L,Z 6 14 18000
BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika 2P+2C KZ Z,L 6 4 Vynikarová D. 18102
BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I 2P+1C Z,ZK Z,L 7 5 Mlejnek J. 18102

HASH(0x5db090d2f0)

Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška