Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Informatics (in English) | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Standardní doba studia je u bakalářského programu rozložena do šesti semestrů, u magisterského do čtyř. Chce-li student úspěšně zakončit studium ve standardní době, musí si v každém semestru zapsat předměty studijního plánu přibližně za 30 kreditů, a to především povinné a povinně volitelné předměty. Také by měl dbát na rovnoměrné rozložení zátěže. Z těchto důvodů garant oboru sestavuje pro každý studijní plán svého oboru doporučený průchod studijním plánem. Radí tím studentovi svého oboru, kdy si zapsat který předmět. Do jednotlivých semestrů doporučeného průchodu garant vkládá:
 • konkrétní předměty, které student musí někdy během studia absolvovat,
 • odkazy na skupiny předmětů, ze kterých si student má vybrat předměty za alespoň zadaný minimální počet kreditů.
 • Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

  magisterský navazující program - Computer Systems and Networks

  Studijní plán: Computer Systems and Networks, Presented in English, Version 2016 až 2020
  Doporučený průchod: Computer Systems and Networks, Presented in English, Version 2016 - 2020

  1. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP MIE-PAA Problems and Algorithms 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Fišer P. 18103
  PP MIE-MPI Mathematics for Informatics 3P+1R+1C Z,ZK Z 7 Dolce F. 18105
  PO MIE-MDW.16 Web Services and Middleware 2P+1C Z,ZK Z 5 Dojčinovski M. 18102
  PO MIE-MTI.16 Modern Internet Technologies 2P+1C Z,ZK Z 5 Moucha A. 18104
  V   Purely Elective Master Courses, version 2017       8    


  2. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP MIE-PDP.16 Parallel and Distributed Programming 2P+2C Z,ZK L 5 Tvrdík P. 18104
  PP MIE-SPI.16 Statistics for Informatics 4P+2C Z,ZK L 7 Novák P. 18105
  PO MIE-POA.16 Advanced Computer System Architectures 2P+1C Z,ZK L 5 Kašpar J., Tvrdík P. 18104
  PO MIE-PAP.16 Parallel Computer Architectures 2P+1C Z,ZK L 5 Šimeček I. 18104
  PO MIE-SYB.16 System Security 2P+2C Z,ZK L 5 Buchovecká S., Lórencz R. 18106
  V   Purely Elective Master Courses, version 2017       3    


  3. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP MIE-MPR Master Project Z Z 7 18000
  PO MIE-DSV.16 Distributed Systems and Computing 2P+1C Z,ZK Z 5 Janeček J. 18104
  PO MIE-SIB.16 Network Security 2P+1C Z,ZK Z 5 Buchovecká S., Čejka T. 18106
  VE   Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in English, Ver. 2016       3    
  V   Purely Elective Master Courses, version 2017       10    


  4. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP MIE-DIP Diploma Project Z Z,L 23 18000
  VH   Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, English       2    
  V   Purely Elective Master Courses, version 2017       5    


  Stránka vytvořena 23. 2. 2020, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška