Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Standardní doba studia je u bakalářského programu rozložena do šesti semestrů, u magisterského do čtyř. Chce-li student úspěšně zakončit studium ve standardní době, musí si v každém semestru zapsat předměty studijního plánu přibližně za 30 kreditů, a to především povinné a povinně volitelné předměty. Také by měl dbát na rovnoměrné rozložení zátěže. Z těchto důvodů garant oboru sestavuje pro každý studijní plán svého oboru doporučený průchod studijním plánem. Radí tím studentovi svého oboru, kdy si zapsat který předmět. Do jednotlivých semestrů doporučeného průchodu garant vkládá:
 • konkrétní předměty, které student musí někdy během studia absolvovat,
 • odkazy na skupiny předmětů, ze kterých si student má vybrat předměty za alespoň zadaný minimální počet kreditů.
 • Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

  magisterský navazující program - Systémové programování

  Studijní plán: Zaměření Systémové programování, verze 2016 až 2019
  Doporučený průchod: Zaměření Systémové programování, verze 2016-2019

  1. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP MI-PAA Problémy a algoritmy 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 18103
  PP MI-MPI Matematika pro informatiku 3P+2C Z,ZK Z 7 Starosta Š. 18105
  PS MI-EVY.16 Efektivní vyhledávání v textech 2P+1C Z,ZK Z 5 Holub J., Polách R. 18101
  PO MI-SYP.16 Syntaktická analýza a překladače 2P+1C Z,ZK Z 5 Janoušek J., Melichar B. 18101
  V   Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017       8    


  2. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP MI-PDP.16 Paralelní a distribuované programování 2P+2C Z,ZK L 5 18104
  PP MI-SPI.16 Statistika pro informatiku 4P+2C Z,ZK L 7 18105
  PO MI-FLP Funkcionální a logické programování 2P+1C Z,ZK L 4 18101
  PS MI-KOD.16 Komprese dat 2P+1C Z,ZK L 5 18101
  PZ MI-GEN Generování kódu 2P+1C Z,ZK L 4 18101
  V   Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017       5    


  3. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP MI-MPR Magisterský projekt Z Z,L 7 18000
  PZ MI-RUN.16 Runtime systémy 2P+1C Z,ZK Z 5 Máj P., Podlešák J. 18101
  PZ MI-BPR.16 Bezpečnost a bezpečné programování 2P+1C Z,ZK Z 5 18104
  VE   Povinně volitelné magisterské ekonimicko manažerské předměty, verze 2016       3    
  V   Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017       10    


  4. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP MI-DIP Magisterská práce Z L,Z 23 18000
  VH   Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze 2016       3    
  V   Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017       4    


  Stránka vytvořena 29. 9. 2020, semestry: Z,L/2019-20, Z,L/2020-1, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška