Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Standardní doba studia je u bakalářského programu rozložena do šesti semestrů, u magisterského do čtyř. Chce-li student úspěšně zakončit studium ve standardní době, musí si v každém semestru zapsat předměty studijního plánu přibližně za 30 kreditů, a to především povinné a povinně volitelné předměty. Také by měl dbát na rovnoměrné rozložení zátěže. Z těchto důvodů garant oboru sestavuje pro každý studijní plán svého oboru doporučený průchod studijním plánem. Radí tím studentovi svého oboru, kdy si zapsat který předmět. Do jednotlivých semestrů doporučeného průchodu garant vkládá:
 • konkrétní předměty, které student musí někdy během studia absolvovat,
 • odkazy na skupiny předmětů, ze kterých si student má vybrat předměty za alespoň zadaný minimální počet kreditů.
 • Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

  magisterský navazující program - Návrh a programování vestavných systémů

  Studijní plán: Návrh a programování vestavných systémů, verze 2016 až 2019
  Doporučený průchod: Návrh a programování vestavných systémů, verze 2016-2019

  1. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP MI-PAA Problémy a algoritmy 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Schmidt J. 18103
  PP MI-MPI Matematika pro informatiku 3P+2C Z,ZK Z 7 Starosta Š. 18105
  PO MI-NFA.16 Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC 2P+1C Z,ZK Z 5 Schmidt J. 18103
  PO MI-SIM.16 Simulace číslicových obvodů 2P+1C Z,ZK L,Z 5 Kohlík M. 18103
  PO MI-TES.16 Teorie systémů 2P+1C Z,ZK Z 5 Ratschan S. 18103
  V   Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017       3    


  2. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP MI-PDP.16 Paralelní a distribuované programování 2P+2C Z,ZK L 5 Tvrdík P. 18104
  PP MI-SPI.16 Statistika pro informatiku 4P+2C Z,ZK L 7 Hrabák P., Vašata D. 18105
  PO MI-BHW.16 Bezpečnost a technické prostředky 2P+2C Z,ZK L 5 Novotný M. 18103
  PO MI-BKO.16 Bezpečnostní kódy 2P+1C Z,ZK L 5 Kubalík P., Pluháček A. 18103
  V   Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017       8    


  3. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP MI-MPR Magisterský projekt Z Z,L 7 18000
  PO MI-SOC.16 Systémy na čipu 2P+1C Z,ZK Z 5 Kubátová H. 18103
  PO MI-TSP.16 Testování a spolehlivost 2P+2C Z,ZK Z 5 Fišer P. 18103
  VE   Povinně volitelné magisterské ekonimicko manažerské předměty, verze 2016       3    
  V   Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017       10    


  4. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP MI-DIP Magisterská práce Z L,Z 23 18000
  VH   Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze 2016       3    
  V   Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017       4    

  Jako volitelné předměty lze zapisovat oborové předměty sousedních oborů a zaměření


  Stránka vytvořena 23. 2. 2020, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška